aplicarea prevederilor noii Legi pentru angajatii din domeniul Cultura (1)

Stimați bibliotecari!

În urma întrunirii din 30 ianuarie 2019, Ministerului Educației, Culturii si Cercetării vine cu precizări /explicatii referitoare la aplicarea prevederilor noii Legi pentru angajatii din domeniul „Cultura”, în contextul implementării Legii 270/2018 privind sistemul unitar de salarizare în sectorul bugetar.

Aplicarea prevederilor Noii… by on Scribd

Consiliilor raionale/municipale
Primăriilor comunelor/satelor
Oficiilor teritoriale ale Cancelariei de Stat
Congresului autorităților publice locale
(pentru diseminarea informațiilor Primăriilor)

Copie: Direcțiilor/Secțiilor/Serviciilor Cultură
Bibliotecilor publice teritoriale

[…] relevăm că, în urma multiplelor sesizări din partea angajatilor domeniului, s-a constatat că, având în vedere sursele de finantare și impactul economic al creșterii salariale, cadrul legislativ în vigoare nu este aplicat echitabil de către APL-uri, din cauza disponibilitătilor financiare diferite ale acestora. Urmare, se crează anumite disfunctionalități în întreg domeniul Cultura. De exemplu, persoane ce exercită aceeași funcție și aceleași atribuții în institutii de acelasi fel din domeniul culturii sunt salarizate pe diferite niveluri, deoarece unele autorităti publice locale care nu-si pot asigura cheltuielile pentru majorarea salariilor, decid asupra reducerii functiilor la 0,5 sau 0,25 unitate de timp, altele substituie functiile cu cele care au o treaptă de salarizare mai mică, iar mai grav este ca, unele autoritati publice locale, în general, amenința cu lichidarea instituțiilor sau a functiilor, ceea ce reprezintă o abordare absolut greșită.

Dreptul la muncă reprezintă un drept social-economic complex, garantat de articolul 43 din Constitutia Republicii Moldova. Potrivit alineatului (1) al acestui articol, orice persoana are dreptul la muncă, la libera alegere a muncii, la conditii echitabile si satisfăcătoare de muncă, precum și la protectia împotriva șomajului. Acest drept este consfintit la nivel de principiu și în Declaratia Universala a Drepturilor Omului.

În urma celor mentionate, se prezumă că autoritatile publice locale aplică un tratament diferentiat angajatilor domeniului culturii față de cel ce îl aplică angajatilor din alte domenii, ceea ce contravine normei de „conditii echitabile” stipulat în Legea Supremă.

Potrivit Codului muncii al Republicii Moldova, art.95, alin. (1), timpul de muncă reprezinta timpul pe care salariatul, în conformitate cu regulamentul intern al unității, cu contractul individual și cu cel colectiv de muncă, îl folosește pentru îndeplinirea obligatiilor de muncă, respectiv, reducerea duratei timpului de muncă pentru angajatii institutiilor de cultură, afectează implicit, si managementul propriu-zis al institutiilor date, ceea ce reprezintă, de multe ori, un impediment în dezvoltarea durabilă a sectorului. lar, în conformitate cu prevederile Legii nr. 436-XVI din 28.12.2006 privind administratia publică locală, precum si potrivit Legii nr. 435-XVI din 28.12.2006 privind_ descentralizarea administrativă, administratia publică locală este responsabilă de organizarea activitătii culturale de interes local și asigura buna functionare a acesteia.

Referitor la substituirea functiilor de „director al casei de cultura” cu „director artistic”, sau „director de biblioteca” cu „bibliotecar principal”, mentionăm că, potrivit alin. (1), art.24 a Legii 160/2017, în vigoare din18.02.2019, conducerea bibliotecilor publice este exercitată de către director sau, după caz, de către adjunctul acestuia. Atragem atentia, că cadrul normativ nu prevede functia de „bibliotecar-sef”, respetiv, sugerăm să revedeți dispozitiile/ordinele de angajare, în scopul aducerii în concordanță cu legislatia în vigoare.

De asemenea, potrivit prevederilor Ordinului nr.121 din 13.04.2006 cu privire la aprobarea Regulamentului-tip de activitate a Casei de Cultură, Casa de cultură este condusă de director și nu de directorul artistic. Statele-tip recomandate pentru Casa de Cultura sunt prezentate în Anexa nr.1 a Regulamentului precitat, unde, de altfel se regăsește și funcția de director artistic.

În acest context se recomandă APL revizuirea pozitiilor privitor la stabilirea claselor de salarizare conducătorilor institutiilor de cultură, la fel ca și examinarea necesitatilor în unităti de personal pentru a asigura buna organizare a activității culturale la nivel local.

Igor SAROV Secretar General de Stat

 

 

One thought on “Precizări de implementare a Legii 270/2018 privind sistemul unitar de salarizare

Lasă un răspuns

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile necesare sunt marcate *