media-literacy

Stimați bibliotecari,

Asociația Bibliotecarilor din Republica Moldova împreună cu IREX Europe are onoarea de a anunța o nouă oportunitate de formare pentru toți bibliotecarii din Republica Moldova – instruiri în educație media, parte a programului „Consolidarea Presei Independente și a Educației Mediatice în Moldova” (SIMMLM III) 2019-2020.

Cursurile vor avea loc pe parcursul anului 2019, la Chișinău, în cadrul Centrului Național de Excelență Profesională pentru Bibliotecari și vor oferi posibilitate bibliotecarilor de a deveni traineri cu competențe avansate în domeniul Educației media (Senior Traineri/Traineri certificați ai Asociației Bibliotecarilor din Republica Moldova)  și de a livra training-uri la subiecte din domeniul Educației media bibliotecarilor din Moldova, si altor actori interesați, doritori să devină ambasadori ai educației media in comunitățile din care provin.

Prin intermediul acestui proiect, Asociația Bibliotecarilor din Republica Moldova, cu ajutorul bibliotecarilor din diverse biblioteci ale țării, va spori rezistența membrilor comunității, la știrile false, propagandă și manipularea prin mass-media, contribuind la formarea unor abilități de informare și consum media corect.

Perioada de aplicare: 21 decembrie 2018 – 28 ianuarie 2019

Rezultatele selecției vor fi anunțate după 31 ianuarie 2019

Succes tuturor!

Pentru a aplica completați formularul https://docs.google.com/forms/d/1ooH7iJym3z-Lxj97nT8imcp1EjQLBhRKeFfRSD0kOWk/edit

 

Acest concurs este parte a proiectelor „Consolidarea Presei Independente și a Educației Mediatice în Moldova” (finanțat de Departamentul de Stat al Statelor Unite) implementat de IREX Europe și Asociația Bibliotecarilor din Republica Moldova.


 

Уважаемые библиотекари!

Ассоциация Библиотекарей Республики Молдова совместно с IREX Europe имеет честь объявить о новой возможности обучения для всех библиотекарей Республики Молдова – тренинг по медиаобразованию, часть программы «Укрепление независимой прессы и медиаобразования в Молдове» (SIMMLM III) 2019 -2020.

Курсы пройдут в 2019 году, в Кишиневе, в Национальном Центре Профессионального Мастерства для Библиотекарей и дадут библиотекарям возможность стать тренерами с передовыми компетенциями в области медиаобразования (сертифицированные тренеры Ассоциации Библиотекарей Республики Молдова) и провести обучение в области медиаобразования для библиотекарей из Молдовы и других заинтересованных лицах, желающие стать послами медиаобразования в свойх общинах.

В рамках этого проекта Ассоциация Библиотекарей Республики Молдова, с помощью библиотекарей из различных библиотек страны, планирует увеличить сопротивление членов сообщества, ложным новостям, пропаганды и манипуляций через средства массовой информации, способствуя формированию правильных навыков информирования и потребления СМИ.

Период подачи заявок: 21 декабря 2018 года – 28 января 2019 года

Результаты отбора будут объявлены после 31 января 2019 года.

Удачи всем!
Чтобы подать заявку, заполните формуляр https://docs.google.com/forms/d/1ooH7iJym3z-Lxj97nT8imcp1EjQLBhRKeFfRSD0kOWk/edit

Этот конкурс является частью проектов «Укрепление независимой прессы и медиаобразования в Молдове» (финансируемый Государственным Департаментом США), реализуемый IREX Europe и Ассоциацией Библиотекарей Республики Молдова.

2 thoughts on “Instruiri în educație media

  1. Работа в библиотеке просто обязывает библиотекаря предоставлять различную информацию происходящую в республике мире, но как разобраться в потоке различной информации?
    Как не дать ложную информацию направив пользователя по ложному пути, пути в некуда, но выгодной определённому кругу?
    Я думаю тренинг поможет выявить методы правдивого независимого информирования.

Lasă un răspuns

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile necesare sunt marcate *