ȘEDINȚA CONSILIULUI ABRM
PROCES VERBAL NR. 11
din 23 octombrie 2018

privind Conferinta anuală ABRM 2018 O nouă Lege = O nouă Bibliotecă?

Prezenți:
1. Mariana Harjevschi, președinte ABRM
2. Aliona Manciu, vicepresedinte ABRM
3. Zinaida Slutu, membru al Consiliului ABRM
4. Nadejda Pădure, membru al Consiliului ABRM
5. Angela Amorțitu, membru al Consiliului ABRM
6. Veronica Borș, reprezentant al BNRM
7. Tatiana Coșeri, secretar general ABRM
8. Maria Serbinova, contabila ABRM
9. Gabriela Bulduma, Director Executiv ABRM

 

Ordinea de zi

  1. Organizarea Conferinței anuale ABRM 2018 O nouă Lege = O nouă Bibliotecă?
  2. Achitarea cotizațiilor ABRM în cadrul Conferinței anuale ABRM
  3. Idei propuneri referitoare la promovarea activității ABRM în cadrul conferinței anuale

S-a decis

  1. Organizarea Conferinței anuale ABRM la 25 octombrie 2018, la Chișinău în cadrul spațiilor oferite de Universitatea Liberă Internațională din Moldova (ULIM).
  2. Includerea în agenda Conferinței anuale ABRM a sesiunilor referitoare la Regulamentul cadru de organizare și funcționare a bibliotecilor publice, Regulamentul privind serviciile prestate de bibliotecile publice, Regulamentul cu privire la formarea profesională continuă a personalului de specialitate din biblioteci și Regulamentul cu privire la criteriile minime de selectare a personalului din biblioteci și modul de organizare și desfășurare a concursului de angajare a personalului din bibliotecile publice. Responsabili: M. Harjevschi, T. Coseri, N. Turcan, E. Bejan.
  3. Includerea suplimentară în agenda Conferinței anuale ABRM a prezentărilor referitoare la Cursul online Advocacy – instrument de consolidare a competențelor de lider și noutățile din cadrul Next Library Berlin 2018 Responsabili: O. Andreev, M. Harjevschi
  4. Colectarea feedback-ului oferit de participanții Conferintei anuale ABRM, referitor la noua Lege cu privire la Biblioteci și cadrul reglementar complementar legii. Responsabili: membrii Consiliului ABRM
  5. Prezența contabilei ABRM în cadrul Conferinței anuale ABRM în scopul colectării cotizațiilor anuale. Responsabilă: M. Serbinova
  6. Delegarea responsabilităților organizatorice finale în scopul bunei desfășurări a evenimentului. Responsabili: A. Manciu, A. Amortitu, V. Bors, N. Pădure, Z. Slutu, G. Bulduma
  7. Promovarea activității ABRM în cadrul Conferintei anuale ABRM și promovarea participării bibliotecilor/bibliotecarilor la evenimentele organizate de ABRM pe parcursul anului. Responsabili: membrii Consiliului ABRM, membrii comisiilor

 

Președinte ABRM
Mariana Harjevschi

Lasă un răspuns

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile necesare sunt marcate *