admitere usm

ADMITEREA LA DOMENIUL DE FORMARE PROFESIONALĂ BIBLIOTECONOMIE, INFORMARE ȘI STUDII ARHIVISTICE

În luna iulie 2018 va începe admiterea la studii superioare de Licenţă (Ciclul I) şi studii superioare de Masterat (Ciclul II) la domeniul de formare profesională Biblioteconomie, informare și studii arhivistice.

Informaţia privind planul de admitere va fi plasate pe site-ul Universităţii de Stat din Moldova (http://admitere.usm.md/?page_id=901&lang=ro).

La Ciclul I (Licență) admiterea se va organiza pentru următoarele specialităţi:
– Biblioteconomie, asistenţă informaţională şi arhivistică (secţia cu frecvenţă şi secţia cu frecvenţă redusă)
– Tehnologia comunicării infodocumentare (secţia cu frecvenţă)

Depunerea actelor 16.07 – 20.07
Rezultate preliminare 21.07
Depunerea actelor în original 21.07 – 24.07
Rezultate finale 25.07

Informaţia despre specialități poate fi accesată la adresa: http://admitere.usm.md/?page_id=25

Pentru studii superioare de Licență pot depune dosarele doar candidaţii care au diplome de bacalaureat, diplome de studii medii de specialitate (colegii) şi diplome de studii superioare.

La Ciclul II (Masterat) admiterea se va organiza la programul de master Managementul instituției infodocumentare.

Depunerea actelor 02.07 – 24.07
Rezultate preliminare 25.07
Depunerea actelor în original 26.07 – 28.07
Rezultate finale 30.07

Informaţia despre program poate fi accesată la adresa: http://admitere.usm.md/?page_id=2082&lang=ro

Admiterea la studiile superioare de masterat se realizează pentru absolvenţii Ciclului I, deţinători ai diplomelor de licenţă şi deţinătorii diplomelor de studii superioare.
Absolvenţii învăţământului superior, deţinători ai diplomelor de licenţă sau a diplomei echivalente, eliberate până în anul absolvirii primei promoţii de studenţi înscrişi în ciclul I, în conformitate cu prevederile art.27 al Legii învăţământului nr.547-XIII din 21 iulie 1995, au dreptul sa participe la concursul de admitere la studii superioare de masterat în aceleaşi condiţii.

Pentru depunerea dosarelor candidaţii pot consulta Regulamentul de organizare a Admiterii 2018 (http://admitere.usm.md/?page_id=47&lang=ro)

Informaţii suplimentare despre ADMITEREA 2018 puteţi afla accesând adresa: http://admitere.usm.md/

Ministerul Culturii, Educației și Cercetării al Republicii Moldova şi Asociaţia Bibliotecarilor din Republica Moldova încurajează personalul din biblioteci să depună dosarele pentru înmatriculare la studii superioare de specialitate. În mod deosebit sunt încurajaţi lucrătorii bibliotecilor din cadrul Sistemului Naţional de Biblioteci să depună dosarele la secţia cu frecvenţă redusă. În contextul participării bibliotecilor din Republica Moldova la Programul Novateca, precum și diverse proiecte europene este destul de actuală dobândirea de noi competenţe profesionale.

Atenţionăm că studiile la secţia cu frecvenţă redusă sunt o modalitate de formare continuă, iar obţinerea diplomei de studii superioare de Licenţă la specialitatea Biblioteconomie, Asistenţă Informaţională şi Arhivistică oferă posibilităţi nu doar de perfecţionare profesională, dar, inclusiv, de obţinere a gradelor de calificare.

http://admitere.usm.md/

Lasă un răspuns

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile necesare sunt marcate *