experiența Polono-Lituaniana (2)

Un grup de 12 bibliotecari din Republica Moldova participanți ai Programului European al Bibliotecarilor Inovatori au efectuat o vizită de studiu în cadrul bibliotecilor din Polonia şi Lituania în perioada 9 – 14 aprilie 2018. Pe parcursul a 5 zile, bibliotecarii au fost familiarizaţi cu bunele practici de bibliotecă, istorii de suces, servicii moderne – comunitare, precum şi dezvoltarea, implementarea unor parteneriate strategice la nivel local, raional, naţional. Acest grup se angajează să fie promotori ai inovațiilor în comunitățile lor. Pe parcursul întregii vizitei de studiu participanţii au fost însoţiţi şi ghidaţi de mentori şi experţi internaţionali, aşa precum Susan Schnuer şi Claudia Şerbănuţă.

experiența Polono-Lituaniana (5)

DAY 1 / ZIUA 1
vizita la:
          1). Fundaţia pentru Dezvoltare a Societăţii Informaţionale (FRSI)
           2). Filiala „Pawilon Kultury” – Biblioteca Municipală
           3). Biblioteca Municipală Grodzisk Mazowiecki​

 

 

În prima zi a vizitei de studiu, grupul a efectuat o vizită la Fundaţia de Dezvoltare a Societăţii Informaţionale (FRSI). Fundaţia de Dezvoltare a Societăţii Informaţionale (FRSI) din Polonia este similar Programului Naţional Novateca, program ce s-a desfășurat în Polonia în perioada anilor 2009 – 2015. Membrii fundației au mentionat despre sustenabilitatea programului Bill & Melinda Gates, program care a vizat modernizarea a 1200 de biblioteci (cu 4000 de filiale) din Polonia, aceasta reprezentând 60% din numarul total al bibliotecilor poloneze modernizate.

Au fost expuse proiecte finalizate dar și proiecte ce sunt în curs de derulare, cu o finanțare din acoperire națională şi europeană. Valorile fundaţiei sunt axate pe : parteneriate, Inovaţii, Calitate, Acţiuni. Fundaţia se bucură de proiecte finalizate dar şi proiecte ce sunt în curs de derulare: „Sector 3.0”; „Grupul de iniţiativă”; „Zona inovarilor”;

Vizita a fost continuată la una dintre cele 3 filiale ale Bibliotecii Municipale, filiala „Pawilon Kultury”, o filială cu spații moderne de joacă și de petrecere a timpului liber atât pentru copii, cât și pentru seniori. La nivel de inovaţii şi parteneriate: biblioteca deţine o colaborare cu banca locală, banca le oferă resurse financiare privind procurarea de coperţi suplimentare din material de plastic privind protejarea cărţilor colecţiilor. La nivel de acţiuni şi activităţi, aceasta desfăşoară: „Zona seniorului”, „Cursuri la calculator”, „Mesteşugărit”, „Gimnastică”, „Cercuri de dans”, „Bookmorning library”, etc.

Prin urmare finalul I zilei de studiu s-a încheiat cu vizita la Biblioteca Municipală Grodzisk Mazowiecki, bibliotecă a cărui sediu urmează a fi inaugurat în luna octombrie a anului curent. Această bibliotecă este un centru cultural viu, activ, inovativ, care știe să pună în valoare munca în echipă.

Biblioteca petrece unele acţiuni precum: „Zona mamei active”, „Zona seniorului activ”, „Citeşte împreună cu ursuleţul”, „Orașul femeilor”, „Întâlnirea cu poezia”. Implicarea animatorilor externi în prestarea anumitor servicii culturale (plătiți din bugetul bibliotecii). Biblioteca întreţine o colaborare deosebită cu APL în urma căreia, Biblioteca Municipală în luna octombrie va trece într-un sediu nou.

experiența Polono-Lituaniana (4)

DAY 2 / ZIUA 2
 vizita la:
1). Fundația Polono – Americană pentru Libertate;
2). Biblioteca Municipală din Piaseczno;
3). Filiala pentru copii și tineri (cu nr. XXXIII ) a Bibliotecii Publice, districtul Mokotow

Ziua a doua a grupului de lideri a continuat prin efectuarea vizitei la Fundația Polono – Americană pentru Libertate. În cadrul acestei vizite, liderii au fost familiarizați cu proiectele fundației. Unul dintre proiecte prezentate grupului, a fost proiectul „Inovatori şi Educatori de zi cu zi”, proiect implementat în biblioteci și finanțat prin programul Erasmus +. A urmat apoi prezentarea platformei www.labib.pl – o platformă / rețea a bibliotecarilor inovatori. Rețeaua cuprinde 70 persoane, cei mai activi membri sunt numiți ambasadorii rețelei. Rețeaua are ca scop realizarea unor proiecte comune, împărtășirea experienței și diseminarea bunelor practici, o inițiativă de succes a acestei rețele este schimbul bibliotecarilor între bibliotecile lor, biblioteci din cadrul rețelei. Tot în cadrul acestei vizite, membrii fundației au expus unele metode și scenarii privind facilitarea unor ateliere de lucru în educarea adulților, prezentând metoda SCAMPER.

 

În a doua jumătate a zilei, destinația grupului de lideri inovatori a constituit vizita Bibliotecii Municipale din Piaseczno. Această bibliotecă împreună cu întreg sistemul de biblioteci locale (sistem format din 9 filiale) reprezintă un centru cultural – educațional bine consolidat în comunitate. Aceste filiale se diferenţiază prin varietatea cromatică a culorilor: blue, orange, mov, etc, culorile reprezentând de fapt diversitatea acțiunilor bibliotecilor. La nivel de parteneriate, biblioteca colaborează cu Asociaţia Femeilor de Afaceri, Consiliul local al tinerilor de la primărie, o personalitate arhicunoscută din comunitate, fie el pictor, sculptor, scriitor, etc. poate fi partenerul bibliotecii. Pe dimensiunea inovaţii: biblioteca utilizează spaţiul/ grădina din preajmă ca loc pentru lectură şi odihnă, desfăşurând picnicul familiei.

 

Destinația finală a grupului de leaderi a constituit vizita de studiu la Filiala pentru copii și tineri (cu nr. XXXIII ) a Bibliotecii Publice, districtul Mokotow. O filială bijuterie cu un spaţiu mobilat şi dotat ultramodern. Spaţiul este amenajat conform specificului utilizatorilor: în culori calde, mobilier prietenos, colecție oxigenată. Bugetul pentru inovații este format în mare parte din proiecte implementate. O importanță deosebită o deţine comunitatea atunci când aceasta se implică şi votează unde să fie repartizate fondurile participative ale primăriei locale, spre exemplu: către școală, grădiniță sau bibliotecă. Marketingul de bibliotecă are o abordare profesionistă, strategiile de promovare fiind prioritizate după rezultate de eficiență maximă. Managementul bibliotecii se realizează după viziuni bine elaborate, iar echipa are o poziţionare determinată, ceea ce favorizează prestarea de servicii cu priză pentru copii şi adolescenţi.

experiența Polono-Lituaniana (3)

DAY 3 / ZIUA 3
vizita la:
1). Biblioteca Municipală din Przasnysz;
2). Biblioteca Publică din Lazdijai (Lituania)

 

Grupul de lideri s-a deplasat spre Przasnysz, prin vizitarea Bibliotecii Municipale din Przasnysz. Biblioteca Municipală din Przasnysz reprezintă o bibliotecă cu o diversitate de servicii pentru comunitate, pornind de la cele pentru copii până la cele pentru tineri și seniori, exemple în acest sens ar fi: întâlnirile cu scriitorii, expozitii, animații, concursul cu bicicleta, excursii pentru adulți, instruiri, programare, coding, jocuri urbane etc. toate acestea vin pentru satisfacerea necesităților informaționale ale comunității. Totodată biblioteca își gestionează corect resursele financiare privind implementarea și susținerea inovațiilor în bibliotecă. O noutate inovațională implementată de către bibliotecă constituie crearea unui Consiliu Local cu caracter social pe lângă bibliotecă, consiliu format din diferiţi actori sociali din comunitate, care inițiază discuții permanente cu comunitatea, ținând cont de așteptările și sugestiile membrilor comunității. Acest consiliu este un avocat al bibliotecii ca reprezentant în comunitate. Partenerii acestei biblioteci fiind: calugării de la mănăstire, Asociaţia de locatari, restaurante, Uniunea Scriitorilor, Asociaţia editorilor.

 

A urmat apoi plecarea spre Lazdijai (Lituania) prin vizita la Biblioteca Publică din Lazdijai. Biblioteca Publică din Lazdijai este o bibliotecă cu 22 de filiale care în anul 2017 a marcat 80 de ani de la înființare. Bibliotecă ce oferă acces online la o varietate de documente prin sistemul informațional integrat de bibliotecă – LIBIS. La fel, biblioteca desfășoară o gamă largă de activități legate de programare și robotică, instruiri în alfabetizare digitală, alfabetizare media, cluburi de lectură, Noapte a Bibliotecilor, etc. Activitatea bibliotecii în anul 2017 s-a axat pe implementarea unor proiecte: “Business în industria pentru tineri”, “Noi suntem în Europa, voi sunteți în Europa”, “Cărțile reânvie în mâinile copiilor”, “Toamna prozei”, “Universitatea persoanelor de vârsta a 3-a”, etc.

Bibliotecile din Lituania pun la dispoziţia utilizatorului un card gratuit şi unic pentru toate bibliotecile, oferind acces la toate serviciile de bibliotecă, plus la aceasta, utilizatorul fiind în posesia cardului respectiv, mai poate beneficia şi de unele reduceri la bazin, transport public, alte vizite, obiecte turistice şi culturale din ţară.

 

experiența Polono-Lituaniana (1)

DAY 4 / ZIUA 4
Vizita la:
              1). Biblioteca Publică “J. Kuncinas” din Alytus, Lituania
              2). Biblioteca Naţională “Martyna Mažvydas” a Lituaniei

Delegatia din Republica Moldova în ziua a 4-a s-a îndreptat spre Biblioteca Publică “J. Kuncinas” din Alytus, Lituania.

Biblioteca Publică din Alytus (Lituania) împreună cu cele 3 filiale ale ei constituie un centru pentru informare și petrecere a timpului liber, oferind diverse servicii axate pe accesul la informaţie şi internet: alfabetizare digitală a vârstnicilor, programe de promovare a lecturii şi educaţiei prin organizarea unor evenimente în oraș, precum “Seara ghimbirului”, “Ziua vecinilor”, servicii axate pe incluziune socială a diverselor grupuri de populaţie. De-o prezență impresionantă și plină de originalitate a fost expoziția personală dedicată poetului, eseistului, publicistului, recenzentului lituanian Jurgis KUNCINAS. Expoziția a reflectat cărți, publicistică, recenzii, obiecte și materiale personale din colecția autorului.

Vizita la Biblioteca Naţională “Martyna Mažvydas” a Lituaniei, întâlnirea cu directorul bibliotecii dr. Renaldas Gudauskas.

Delegația din Republica Moldova, constituită din reprezentanți ai bibliotecilor publice s-au familiarizat cu procesul de implementare a proiectului „Bibliotecile pentru inovare 2”, precum şi de proiectul “Accesul public la internet”. Deasemenea, au fost informați cu privire la activitățile Bibliotecii Naționale, obiectivele strategice și planurile pentru viitor, au discutat posibilitatea unor proiecte de cooperare în dezvoltarea patrimoniului cultural. În anul 2016, Bibliotecii Naționale a Lituaniei i-a fost conferit Medalia de Aur pentru proiectul de renovare a acesteia, proiect ce a costat 27 mln de euro. Tot în același an, biblioteca a concurat alături de alte instituţii din 40 de țări la un alt concurs axat pe dimensiunea spațiu și de design, la care s-a poziționat în primele 5 țări. După renovare, a fost schimbată funcția acesteia, astfel că o treime din utilizatori frecventează biblioteca pentru serviciile tradiționale, o altă treime vin pentru participarea la evenimente, urmată de o a treia treime care frecventează biblioteca în scop de utilizare a spațiului pentru realaxare și lectură.

 

A urmat apoi întîlnirea cu președintele Asociației Bibliotecarilor din Lituania. În Lituania există 3 asociații: Asociația Bibliotecarilor formată din 2600 de membri, Asociația Bibliotecilor Publice și Asociația Bibliotecilor Județene sau Regionale. Relațiile de colaborare între asociații sunt foarte prietenoase. Președintele Asociației Bibliotecarilor din Lituania a menționat că rolul bibliotecii în societate s-a schimbat din momentul cînd a început programul de modernizare a acestora, program similar Novatecii, iar schimbarea la față a bibliotecilor s-a produs atunci cînd Lituania a aderat la Uniunea Europeană. Una dintre provocările bibliotecarilor este de a demonstra importanța bibliotecilor în societate.

Expertul Ramune Petuchovaite, manger pe inovaţii în bibliotecile publice, EIFL (Electronic Information for Library) a prezentat viziunea organizației EIFL (Informație Electronică pentru Biblioteci) este o organizație non-profit care lucrează cu bibliotecile pentru a permite accesul la cunoștințe și informație în țările în curs de dezvoltare și în țările cu economie de tranziție din Africa, Asia Pacifică, Europa și America Latină. Într-o lume digitală în rețea foarte activă, activitățile EIFL ajută oamenii să acceseze și să utilizeze informații pentru educație, învățare, cercetare și dezvoltare comunitară durabilă.

 

Ziua s-a finalizat prin vizitarea spațiului „makerspace”  din cadrul Bibliotecii Naţionale a Lituaniei – un spațiu de creație pentru copiii de vârstă școlară și tineri. Aici delegația de bibliotecari a găsit stații individuale bine echipate, imprimante 3D, cuter de vinil și termofilm, presă termică, imprimantă mini-sublimare, robotică și kituri electronice, microcomputere de programare, calculatoare cu software-ul necesar și diverse materiale privind realizarea unor lucruri și creații.

 

DAY 5 / ZIUA 5
 vizita la:
Biblioteca Municipală din Vilnius

Finalul întregii vizitei de studiu se încheie cu Biblioteca Municipală din Vilnius.

Biblioteca Municipală din Vilnius se axează pe diferite proiecte pentru utilizatorii ei, aşa precum: „Sărbătoarea oraşului” – biblioteca participă la sărbătoare cu standul propriu şi îşi promovează produsele, proiectele, îşi prezintă serviciile pe care le oferă. Un proiect inovator este proiectul APS destinat pentru versiunea/ dispozitivele mobile şi se numeşte VilniusGo. Un alt proiect unic în felul său şi este unul de succes, acesta numindu-se BiblioTerapia în format online. BiblioTerapia este o platformă online – destinată copiilor cu vârsta cuprinsă între 7 – 13 ani şi 14 – 18 ani. Ideea acestui proiect a pornit de la varianta clasică a BiblioTerapiei, grupuri de copii şi adolescenţi se întruneau în şedinţe tete-a-tete cu un specialist din domeniul psihologiei, la aceste întâlniri, psihologul împreună cu participanţi comentau, analizau fragmente din cărţi şi îşi exprimau anumite stări, emoţii, etc. Varianta clasică a BiblioTerapiei s-a dovedit a fi insuficientă din motiv că unii copii şi adolescenţi sunt inhibaţi şi nu-şi pot exprima liber  stările de moment, anumite reflecţii şi percepţii, şi atunci bibliotecarii de la Biblioteca Municipală din Vilnius au proiectat BiblioTerapia pe o platformă online. Mai târziu acest proiect s-a dovedit a fi foarte util şi eficient, întrucât participanţii se puteau înregistra sub anonimat, în personaje / avatare diverse ce puteau exprima anumite stări de moment ale copiilor. Mai apoi ei au dezvoltat acest concept de proiect şi pentru bibliotecari, care s-a soldat cu rezultate de succes.

„Proiectul gamification” – este o platformă destinată bibliotecarilor în vârstă, aceştia au temeri faţă de tehnologiile informaţionale, platforma este una simplă, uşor de utilizat. După utilizarea acestei platforme a scăzut anxietatea către tehnologiile noi.

În urma acestei vizite de studiu, participanţii au rămas plăcuţi impresionaţi de modelul polono-lituanian, acest model servind pentru bibliotecarii din Republica Moldova un model de succes privind implementarea inovaţiilor, a practicilor de planificare strategică, liderism şi parteneriate în bibliotecile din comunităţile lor.

 

Diana SILIVESTRU,
Sef serviciu Colectii digitale / Directia Tehnologia Informatiei,
Biblioteca Nationala a Republicii Moldova
participantă în cadrul Programului European al Bibliotecarilor Inovatori

Lasă un răspuns

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile necesare sunt marcate *