(3)

Raport de participare la atelierul din 29-30 martie 2018

Bibliotecile, Dezvoltarea și Implementarea Agendei 2030 a Națiunilor Unite

Participarea la atelierul organizat de ABRM și ANBPR cu susținerea Programului Internațional de Advocacy, IFLA a constituit o nouă treaptă în cunoașterea și înțelegerea Agendei ONU 2030 și o perspectivă mai largă privind implicarea bibliotecilor în realizarea Obiectivelor de Dezvoltare Durabilă.

Reușita atelierului a fost garantată din start de experiența trainerului invitat Vesna Vuksan care este apropiată de  Programul Internațional de Advocacy IFLA, precum și alte proiecte IFLA, și cunoaște din interior eforturile și angajamentele IFLA privind domeniul biblioteconomic. Ca portavoce a domeniului, IFLA niciodată pe tot parcursul existenței n-a fost mai angajată în proiecte de viitor pentru bibliotecă decât este în ultimii ani.

O altă reușită a atelierului a fost participarea regională și respectiv o mai mare marjă pentru schimbul de experiențe avansate și practici de calitate.

Agenda atelierului a îmbinat provocările globale cu particularitățile locale, aducând mai multă claritate priorităților de viitor.

ABRM și Biblioteca Națională a Republicii Moldova au urmărit constant toate mișcările IFLA pe acest segment de implicare și atelierul din 29-30 martie a fost deosebit de benefic pentru a verifica corectitudinea  pașilor aleși și propuși comunității bibliotecare autohtone.

Prin  declararea Anului bibliologic 2017 – Anul promovării și implicării bibliotecilor în realizarea Obiectivelor de Dezvoltare Durabilă 2030, bibliotecile din Republica Moldova s-au aliniat  acestei mișcării internaționale, promovate atât de insistent și eficient sub drapelul IFLA. Pe acest aspect al activității s-au axat lucrările Forumului Managerilor din Sistemul Național de Biblioteci 2016, Conferințele zonale 2017, postările media format tradițional și virtual, etc. Cele mai relevante documente IFLA au fost traduse și reflectate în documentele elaborate la nivel național.

Un instrument foarte eficient, elaborat de IFLA este Chestionarul IFLA Exemple privind contribuția bibliotecilor la Agenda ONU 2030/Examples of how libraries contribute to the United Nations 2030 Agenda: https://www.surveygizmo.com/s3/3311305/Examples-of-how-libraries-contribute-to-the-UN-2030-Agenda?snc=1488804582_58bd5ae6d56f32.24948007&sg_navigate=start&sglocale=en

Chestionarul IFLA a fost tradus, ajustat la condițiile locale, diseminat în format virtual  și are scopul de a colecta istorii de succes, practici de calitate, inițiative referitoare la Obiectivele de Dezvoltare Durabilă la nivel de țară. Sintezele vor putea fi utilizate în activități de advocacy și vor reliefa rolul și importanța bibliotecilor în realizarea ODD. Rezultatele chestionarului vor permite o privire generală asupra programelor, produselor și serviciilor noi, etapelor de implementare a acestora, publicului țintă, impactului asupra membrilor comunității, precum și a continuității și durabilității acestora.

Varianta națională a chestionarului poate fi accesată la adresa: https://docs.google.com/a/bnrm.md/forms/d/1M8yi0ogyCZWGprqLgyNALK8nSnXHR77eguvPSsXRNW0/edit.  Materialul de sinteză, elaborat în baza variantei naționale a chestionarului IFLA, scoate în relief mai multe servicii care oglindesc implicarea bibliotecilor din Republica Moldova în realizarea ODD. Varianta electronică a sintezei poate fi accesată pe SlideShare.

Informațiile despre experiențele relevante vor fi traduse în limba engleză și propuse pentru a fi publicate pe site-ul IFLA, harta bibliotecilor lumii http://librarymap.ifla.org/map , compartimentul istorii de succes de promovare a ODD https://librarymap.ifla.org/stories . Materialele vor fi prezentate conform  ghidului elaborat de IFLA  în ajutorul elaborării și plasării pe site a istoriilor de succes privind implicarea bibliotecilor în realizarea ODD-urilor.

 Un alt instrument realizat de IFLA în ajutor bibliotecarilor, care la fel a fost tradus și pe care îl propunem spre utilizare bibliotecarilor din Republica Moldova, este  Ghidul IFLA Bibliotecile și implementarea Agendei ONU 2030: https://www.slideshare.net/rmbiblioteci/bibliotecile-i-implementarea-agendei-onu-2030-ghid  .Biblioteca Națională a Republicii Moldova a urmărit evoluția lucrurilor și s-a implicat în promovarea tuturor documentelor referitoare la Agenda ONU promovate de IFLA, începând cu Declarația de la Lyon și Ghidul de advocacy IFLA Bibliotecile și implementarea Agendei 2030 a ONU, aprobat la 9 noiembrie 2015, recomandările, chestionarele etc. generate de IFLA. Toate ideile promovate de IFLA au stat la baza documentelor elaborate la nivel național. Pe fonul acestor documente s-a reliefat mai pronunțat necesitatea reașezării activității biblioteconomice de nivel național, departamental și teritorial. Toate aceste aspecte ale activității metodologice au fost concretizate în Regulamentul privind activitatea metodologică în cadrul sistemului național de biblioteci din Republica Moldova, aprobat prin ordinul nr. 2 al Ministerului Culturii din 13.01.2016. Strategia de consolidare și modernizare a rețelei bibliotecilor publice teritoriale 2017-2020 a fost fundamentată pe ideile ce-și au izvor în conceptul de bibliotecă modernă și servicii moderne, inclusiv servicii prin care bibliotecile pot contribui la realizarea Obiectivelor de Dezvoltare Durabilă.

Acest megaproiect IFLA este de lungă durată și în ultima instanță semnifică resetarea  resurselor, serviciilor, produselor, facilităților, etc  egală cu  grijă pentru utilizator, pe de o parte și  promovarea bibliotecii, a resurselor, a serviciilor, a produselor, a evenimentelor și activităților care este egală cu grijă pentru bibliotecă, profesie, bibliotecar și respectiv cu asigurarea viitorului bibliotecii, pe de altă parte.

În aceste luni guvernul  lucrează intens la elaborarea Strategiei Naționale de Dezvoltare „Moldova 2030”,  care este aliniată  la Agenda de Dezvoltare Durabila 2030 și își propune drept scop să   atingă țintele naționale relevante de dezvoltare.  Lucrările grupurilor de lucru pot fi urmărite live pe privesc.eu sau facebook. Responsabil de elaborarea Strategiei este Cancelaria de Stat, ca autoritate națională de coordonare a politicilor. Dar fiecare Minister este implicat în unul sau mai multe din cele 10 grupuri de lucru constituite pentru elaborarea Strategiei. Este momentul perfect de a face toate demersurile posibile pentru ca bibliotecile să figureze în acest document important de perspectivă așa cum ne îndrumă IFLA și cum este firesc.

Vera Osoianu,
Biblioteca Națională a Republicii Moldova

Lasă un răspuns

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile necesare sunt marcate *