Paperwork

ÎN ATENŢIA COMUNITĂŢII PROFESIONALE, RESPONSABILILOR PENTRU FORMAREA CONTINUĂ A BIBLIOTECARILOR

Secţia de Formare Continuă a USM (SFC) anunţă înscrierea la programul de recalificare a personalului de bibliotecă pentru deţinătorii studiilor superioare în alte domenii (nebiblioteconomie)

 

Secţia de Formare Continuă (SFC) a Universităţii de Stat din Moldova anunţă înscrierea la programul de recalificare la Specialitatea – 0322.1 Biblioteconomie, asistență informațională și arhivistică

 • Baza admiterii – Studii superioare în alte domenii (nebiblioteconomice)
 • Durata studiilor – 1 an
 • Forma de organizare a învăţământului – cu frecvenţă redusă (3-4 ori pe an)
 • Instruirea este organizată în limba română şi limba rusă.
 • Programul de recalificare se finalizează cu susținerea tezei de recalificare.

Studiile de recalificare sunt confirmate prin diploma Ministerului Educației, Culturii și Cercetării.

Studiile încep în luna ianuarie 2018.

 

Taxa de instruire:

 • Pentru cetățenii Republicii Moldova – 3500 lei.
 • Pentru cetățeni străini – 7000 lei.

Depunerea actelor și încheierea contractelor:

 • Doritorii se pot înscrie şi pot încheia contractele la SFC a USM.
 • Actele se depun online sau personal în perioada: până la 20 ianuarie 2018.

Acte necesare:

 1. Cerere
 2. Copia Buletinului de identitate
 3. Copia Diplomei de studii superioare / Copia Diplomei de licență sau master
 4. Copia Certificatului de căsătorie (dacă numele a fost schimbat)

Date de contact:

Adresa: Universitatea de Stat din Moldova, str. A. Mateevici, 60, Bloc Central, et. 2, biroul 233

MD-2009, Chişinău, Republica Moldova

ŞEF-ADJUNCT – Conf. univ. Maria BÎRCĂ

Tel.: (373-22)-24-54-40; 067435533;

e-mail: formarecontinua.usm@gmail.com

INGINER-PROGRAMATOR – Aurelia Roşca

Tel.: (373-22)- 24-54-40;

e-mail: formarecontinua.usm@gmail.com

 

Lasă un răspuns

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile necesare sunt marcate *