facultate

Dragi bibliotecari!

În perioada 24-31 iulie 2017 se va desfăşura concursul de admitere la studii superioare de Licenţă (Ciclul I) şi studii superioare de Masterat (Ciclul II) la domeniul de formare profesională Ştiinţe ale Informării.

Informaţia privind planul de admitere va fi plasate pe site-ul Universităţii de Stat din Moldova (http://admitere.usm.md/?page_id=901&lang=ro).

CICLUL I (LICENŢĂ)

Admiterea se va organiza pentru următoarele specialităţi:

344.1 Biblioteconomie, Asistenţă Informaţională şi Arhivistică (secţia cu frecvenţă şi secţia cu frecvenţă redusă)

344.2 Tehnologia Comunicării în Domeniul Infodocumentar (secţia cu frecvenţă)

Informaţia despre specialităţi poate fi accesată AICI.

Ministerul Culturii al Republicii Moldova şi Asociaţia Bibliotecarilor din Republica Moldova încurajează personalul din biblioteci să depună dosarele pentru înmatriculare la studii superioare de specialitate. În mod deosebit sunt încurajaţi lucrătorii bibliotecilor din cadrul Sistemului Naţional de Biblioteci să depună dosarele la secţia cu frecvenţă redusă. În contextul participării bibliotecilor din Republica Moldova la Programul Novateca, dobândirea de noi competenţe profesionale este destul de actuală.

Atenţionăm că studiile la secţia cu frecvenţă redusă sunt o modalitate de formare continuă, iar obţinerea diplomei de studii superioare de Licenţă la specialitatea Biblioteconomie, Asistenţă Informaţională şi Arhivistică oferă posibilităţi nu doar de perfecţionare profesională, dar, inclusiv, de obţinere a gradelor de calificare.

Pentru depunerea dosarelor la Ciclul I (Licenţă) candidaţii pot consulta Regulamentul USM privind organizarea admiterii în ciclul I – studii superioare de licenţă pentru anul universitar 2017-2018

Pentru a afla despre actele necesare accesaţi AICI.

Atenţie: La cererea de înscriere la concurs se vor anexa copiile documentelor menţionate mai sus, avizate, în baza originalelor, de către Comisia de admitere.

În cazul în care candidatul la studii intenţionează să participe la concursul de admitere doar la Universitatea de Stat din Moldova la cererea de înscriere se anexează documentele în original.

Atenţionăm că pot depune dosarele doar candidaţii care au diplome de bacalaureat, diplome de studii medii de specialitate (colegii) şi diplome de studii superioare.

Informaţii suplimentare despre ADMITEREA 2017 puteţi afla accesând AICI.

CICLUL II (MASTERAT)

Admiterea se va organiza la programul de master Managementul instituției infodocumentare

Informaţia despre program poate fi accesată AICI.

Admiterea la studiile superioare de masterat se realizează pentru absolvenţii Ciclului I, deţinători ai diplomelor de licenţă şi deţinătorii diplomelor de studii superioare.

Absolvenţii învăţământului superior, deţinători ai diplomelor de licenţă sau a diplomei echivalente, eliberate până în anul absolvirii primei promoţii de studenţi înscrişi în ciclul I, în conformitate cu prevederile art.27 al Legii învăţământului nr.547-XIII din 21 iulie 1995, au dreptul sa participe la concursul de admitere la studii superioare de masterat în aceleaşi condiţii.

Pentru depunerea dosarelor candidaţii pot consulta Regulamentul USM de organizare şi desfăşurare a admiterii la studii superioare de masterat, ciclul II in anul 2017

Pentru a afla despre actele necesare accesaţi AICI.

Informaţii suplimentare despre ADMITEREA 2017 puteţi afla accesând AICI.

 

Programul de lucru a Comisiei de Admitere

Ciclul I, Licență

Luni – Vineri: 0900-1700

Pauza de masa 1300-1400

Sâmbăta: 0900-1400

Blocul de studii nr. 1, str. M.Kogălniceanu 65

 

Programul de lucru a Comisiei de Admitere

Ciclul II, Masterat

Luni – Vineri: 0900-1700

Pauza de masa 1300-1400

Sâmbăta: 0900-1400

Blocul Central, str. Al.Mateevici 60

 

 

Informaţii de contact:

Republica Moldova

or. Chişinău, str. A. Mateevici 60

Bloc Central, 225/C

tel. 022-577435, 022-577410

http://admitere.usm.md/

Lasă un răspuns

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile necesare sunt marcate *