Poza-management-de-proiect

Asociația Bibliotecarilor din Republica Moldova (ABRM), organizează în cadrul proiectului Împreună pentru comunitate! susținut de programul Novateca/IREX Moldova, selecția a unui grup de experți/companie în vederea elaborării Curriculum-ului și Suportului de curs pentru disciplina Designul și managementul de proiecte în biblioteci.

Sarcini și responsabilitățile unui grup de experți/companie:

Pentru a elabora Curriculum-ul și Suportul de curs Designul și managementul de proiecte în biblioteci grupul de experți / compania va presta următoarele servicii:

– Cercetarea/studierea necesităților membrilor ABRM/Bibliotecii Naționale a Republicii Moldova (BNRM) în materie de design și managementul proiectelor, prin intermediul:

  • Unui chestionar pe un eșantion de cel putin 200 membri ABRM/BNRM;
  • 3 focus grupuri în zonele nord, centru, sud ale țării, cu participarea unui număr minim de 15 persoane per focus grup.

– Realizarea unei analize sociologice în baza rezultatelor cercetării și stabilirea criteriilor de evaluare a curriculei pe designul si managementul de proiecte.

– Cercetarea opțiunilor de platforme online ce permit găzduirea gratuită a cursurilor tip MOOC (ex. Google Classroom, Weebly, Wikispaces).

– Evaluarea curriculei existente în ”Managementul de proiecte în biblioteci”, deținută de ABRM, în baza criteriilor identificate, oferind constatări privind componentele ce urmează a fi modificate.

– Elaborarea designului curricular în baza analizei necesităților reale stabilite prin intermediul chestionarului și a 3 focus grupuri, precum și a recomandărilor identificate în urma evaluării curriculei existente.

– Dezvoltarea Curriculei (include competențe, obiective, conținuturi, metode de predare-învățare, strategii de evaluare) și a Programului de studiu (suportul de curs, planul de învățare, agendele formatorului și formabilului), precum și a Designului și Managementului de proiecte în biblioteci din perspectiva livrării în mod tradițional și online;

– Consultarea experților din cadrul ABRM și BNRM în procesul de dezvoltare a curriculumului și cursului în elaborarea, scrierea curriculei Designul și Managementul de proiecte în biblioteci, din perspectivă biblioteconomică;

– Livrarea a 2 cursuri în mod tradițional pentru 2 grupuri țintă de bibliotecari (16 bibliotecari reprezentanți ai bibliotecilor din cele 8 comunități cu minorități etnice și 16 metodiști și directori de bibliotecă care vor fi selectați prin concurs);

– Efectuarea înregistrării video pe parcursul livrării cursului în mod tradițional pe care le vor utiliza în cadrul elaborării cursului onine.

– Oferirea servicii de mentoring fiecărui participant la curs în parte în elaborarea propunerilor de proiect;

– Dezvoltarea cursului online pe Designul și Managementul de proiecte în biblioteci, utilizând platforme gratuite de hosting;

– Facilitarea cursului online pentru un grup de 10 bibliotecari selectați de ABRM și BNRM din Centrele de Excelență regionale și Naționale (CNEPB, BN, BNC). Cursul va conține exemple, probleme și exerciții aplicative și variate din punct de vedere a formatului în care sunt prezentate (tutoriale video, interacțiune între participanți prin intermediul unui forum sau discuții ghidate, prezentări, suport vizual grafic, etc.);

– Formarea facilitatorilor pentru cursul online din rândul celor 10 bibliotecari instruiți, prin intermediul unui ToT.

Livrabilele în cadrul contractului

1. Raport pe rezultatele investigației sociologice (chestionar și focus grupuri);
2. Raport de evaluarea a curriculei existente în Managementul proiectelor în biblioteci;
3. Curricula și Programul de Studii în Designul și managementul de proiecte în biblioteci;
4. Două traininguri livrate față în față pentru 2 grupuri țintă de bibliotecari;
5. Curs online pe Designul și managementul de proiecte în biblioteci, utilizând platforme gratuite de hosting;
6. Un curs ToT (1 zi) privind cursul online;
7. 1 Raport final

Perioada de implementare: iunie-octombrie 2017

Calificarea ofertantului:

– Studii superioare în unul din domeniile: social, educație, științe ale comunicării;
– Minim trei ani experiență în domeniul social, educație, științe ale comunicării;
– Cunoștințe teoretice şi practice privind organizarea și livrarea instruirilor;
– Experiență în elaborarea documentelor metodice și materialelor didactice;
– Cunoașterea excelentă a limbii române;
– Abilitați de lucru cu instrumentele de livrare a cursului online.

Persoanele juridice vor prezenta:

1. Profilul companiei inclusiv portofoliul și un raport privind activitatea companiei care va cuprinde exemple similare de livrabile din ultimii 3 ani (maxim 1 pagină). De asemenea, experiența de lucru cu biblioteci va constitui un avantaj;

2. Copia certificatului de înregistrare a companiei;

3. Curriculum Vitae al coordonatorului echipei și, în cazul în care este relevant, al fiecărui membru al echipei, inclusiv rolul și responsabilitățile acestora. Este obligatoriu ca formatorii să posede studii superioare în domenii relevante (educație, științe sociale).

4. Abordarea metodologică propusă;

5. Formularul de depunere a ofertei;

6. Oferta financiară.

Persoanele fizice vor prezenta:

1. Curriculum Vitae, inclusiv exemple relevante de livrabile similare produse (maxim 1 pagină). Ofertantul va dispune de studii superioare în domenii relevante (educație, științe sociale). De asemenea, experiența de lucru cu biblioteci va constitui un avantaj.

2. Abordarea metodologică propusă;

3. Formularul de depunere a ofertei;

4. Oferta financiară (inclusiv toate taxele).

Detalii despre oferta, inclusiv si anexele pot fi accesate aici.

Oferta tehnică și financiară, cu mențiunea „Cerere de oferte pentru prestarea serviciilor de elaborare a Curriculum-ul și Suportului de curs pe tema Designul și managementul de proiecte în biblioteci” urmează a fi expediată pînă la data de 15 iunie 2017, ora 18:00, timp local la următoarea adresă: alionabadiur@gmail.com

Lasă un răspuns

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile necesare sunt marcate *