Business concept: computer keyboard with word Innovation on enter button background, 3d render

Asociația Bibliotecarilor din Republica Moldova (ABRM), organizează selecția unui grup de experți/companie în vederea elaborării Curriculum-ului și Suportului de curs cu tema Inovația în biblioteci. Concursul este deschis în cadrul proiectului Fii implicat! susținut de programul Novateca/IREX Moldova.

Asociația Bibliotecarilor din Republica Moldova (ABRM) este o organizație nonguvernamentală, care promovează biblioteca și informația în societate, susține activ bibliotecarul, acționând pentru dezvoltarea accesului egal la informații și cunoștințe pentru toți. ABRM este cea mai reprezentativă organizație profesională a bibliotecarilor, rațiunea căreia este de a coagula, într-o formă de asociere bibliotecarii și membrii comunității. Actualmente, ABRM, întrunește peste 2200 de bibliotecari din diverse biblioteci: naționale, publice, universitare, școlare, de colegiu etc. Printre prioritățile anului 2017, ABRM, și-a trasat asigurarea și dezvoltarea ofertei educaționale pentru bibliotecari. Pentru mai multă informație accesați www.abrm.md

Sarcinile și responsabilitățile unui grup de experți/companie:

Pentru a elabora Curriculum-ul și Suportul de curs Inovația în biblioteci grupul de experți / compania va presta următoarele servicii:

– Va analiza cadrul internațional și național cu privire la Inovația în biblioteci;

– Va realiza o evaluare bazată pe metodologia Focus grup și va elabora Raportul rezultatelor Grupului Focus subliniind competențele de bază ale bibliotecarilor privind percepțiile inovării în biblioteci;

– Va elabora proiectul Curricula și Suportului de curs Inovația în biblioteci;

– Va livra cursul și va asista sesiuni de coaching pentru cursul Inovația în biblioteci;

– Va furniza expertiză de evaluare cu privire la Planul de dezvoltare profesională al Centrului național de formare profesională pentru bibliotecari;

– Va dezvolta Lista competențelor principale ale bibliotecarilor în inovare;

– Va aplica instrumentul webinar pentru curricula de formare Inovația în biblioteci.

Livrabilele în cadrul contractului:

– Raport pe rezultatele Focus Grupului

– Curricula și Suportul de curs Inovația în biblioteci

– Lista competențelor principale ale bibliotecarilor în inovare

– Raport final privind livrabilele

Perioada de implementare: iulie – octombrie 2017

Calificarea ofertantului:

– Studii superioare în unul din domeniile: social, educație, științe ale comunicării;

– Minim trei ani experiență în domeniul social, educație, științe ale comunicării;

– Cunoștințe teoretice şi practice privind organizarea și livrarea instruirilor;

– Experiență în elaborarea documentelor metodice și materialelor didactice;

– Cunoașterea excelentă a limbii române;

– Abilitați de lucru cu instrumentele de livrare a cursului online.

Persoanele juridice vor prezenta:

1. Profilul companiei inclusiv portofoliul și un raport privind activitatea companiei care va cuprinde exemple similare de livrabile din ultimii 3 ani (maxim 1 pagină). De asemenea, experiența de lucru cu biblioteci va constitui un avantaj;

2. Copia certificatului de înregistrare a companiei;

3. Curriculum Vitae al coordonatorului echipei și, în cazul în care este relevant, al fiecărui membru al echipei, inclusiv rolul și responsabilitățile acestora. Este obligatoriu ca formatorii să posede studii superioare în domenii relevante (educație, științe sociale).

4. Abordarea metodologică propusă;

5. Forma de Depunere a Ofertei;

6. Oferta financiară.

Persoanele fizice vor prezenta:

1. Curriculum Vitae, inclusiv exemple relevante de livrabile similare produse (maxim 1 pagină). Ofertantul va dispune de studii superioare în domenii relevante (educație, științe sociale). De asemenea, experiența de lucru cu biblioteci va constitui un avantaj.

2. Abordarea metodologică propusă;

3. Forma de Depunere a Ofertei;

4. Oferta financiară (inclusiv toate taxele).

Alte detalii despre concurs, inclusiv și anexele privind formularul de prezentare a ofertei și oferta financiară pot fi accesate aici

Oferta tehnică și financiară, cu mențiunea „Cerere de oferte pentru prestarea serviciilor de elaborare a Curriculum-ului și Suportului de curs pe tema Inovația în biblioteci” urmează a fi expediată pînă la data de 12 iunie 2017, ora 12:00, timp local. Ofertele urmează să fie expediate în format electronic (scanat) la următoarea adresă: alionabadiur@gmail.com

Lasă un răspuns

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile necesare sunt marcate *