curs-formare-profesionala
ÎN ATENŢIA COMUNITĂŢII PROFESIONALE, RESPONSABILILOR PENTRU FORMAREA CONTINUĂ A BIBLIOTECARILOR

În perioada 15-20 mai 2017 Secţia de Formare Continuă a USM organizează cursul de formare profesională Bazele Biblioteconomiei şi Ştiinţelor Informării (75 de ore) care se va desfăşura la Universitatea de Stat din Moldova.

În conformitate cu prevederile Regulamentul privind modul de conferire a categoriilor de calificare personalului de specialitate din biblioteci (nr. 17 din 05.02.2015, aprobat prin Ordinul Ministrul Culturii http://www.mc.gov.md/sites/default/files/regulccpsb.pdf) personalul de specialitate din biblioteci cu studii superioare şi cu studii medii de specialitate din alte domenii de formare profesională, angajaţi în biblioteca şi care la momentul depunerii dosarului nu au obţinut o categorie de calificare, vor fi admişi la procesul de atestare după o pregătire profesională conform unei programe speciale la bazele biblioteconomiei şi ştiinţelor informării.

Înscrierea la curs se desfăşoară în perioada 25 aprilie -10 mai 2017.

Grupa se organizează dacă la curs s-au înscris cel puţin 15 persoane.

Pentru participarea la curs este necesar a încheia contractul şi a achita costul instruirii.

Costul cursului este de 450 lei

Încheierea contractelor:

Contractele se încheie la SFC a USM.
Adresa: Chişinău, str. A. Mateevici, 60, Bloc Central, et. 2, biroul 233.

ŞEF-ADJUNCT – Conf. univ. Maria BÎRCĂ
Tel.: (373-22)-24-54-40; 067435533;
e-mail: formarecontinua.usm@gmail.com

INGINER-PROGRAMATOR – Aurelia Roşca
Tel.: (373-22)- 24-54-40;
e-mail: formarecontinua.usm@gmail.com

Pentru participare la cursul de formare continuă se prezintă (în prima zi de instruire) copiile următoarelor documente:

  1. Copia buletinului de identitate
  2. Copia diplomei
  3. Copia certificatului de căsătorie (în cazul schimbării numelui)

Lasă un răspuns

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile necesare sunt marcate *