ÎN ATENŢIA COMUNITĂŢII PROFESIONALE, RESPONSABILILOR PENTRU FORMAREA CONTINUĂ A BIBLIOTECARILOR

În perioada 10-13 şi 18-20 aprilie 2017 Secţia de Formare Continuă a USM organizează cursul de formare profesională „Managementul inovaţional al instituţiilor infodocumentare” (75 de ore) care se va desfăşura la Universitatea de Stat din Moldova.

În conformitate cu prevederile Regulamentul privind modul de conferire a categoriilor de calificare personalului de specialitate din biblioteci (nr. 17 din 05.02.2015, aprobat prin Ordinul Ministrul Culturii http://www.mc.gov.md/sites/default/files/regulccpsb.pdf) personalul de specialitate din biblioteci care solicită conferirea sau confirmarea categoriei de calificare trebuie să urmeze cursuri de formare continuă.

Înscrierea la curs se desfăşoară în perioada 23 martie – 5 aprilie 2017.

Grupa se organizează dacă la curs s-au înscris cel puţin 15 persoane.

Pentru participarea la curs este necesar a încheia contractul şi a achita costul instruirii.

Costul cursului este de 450 lei

Încheierea contractelor:

Contractele se încheie la SFC a USM.
Adresa: Chişinău, str. A. Mateevici, 60, Bloc Central, et. 2, biroul 233.

ŞEF-ADJUNCT – Conf. univ. Maria BÎRCĂ
Tel.: (373-22)-24-54-40; 067435533;
e-mail: formarecontinua.usm@gmail.com

INGINER-PROGRAMATOR – Aurelia Roşca
Tel.: (373-22)- 24-54-40;
e-mail: formarecontinua.usm@gmail.com

Pentru participare la cursul de formare continuă se prezintă (în prima zi de instruire) copiile următoarelor documente:

  1. Copia buletinului de identitate
  2. Copia diplomei
  3. Copia certificatului de căsătorie (în cazul schimbării numelui)

Lasă un răspuns

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile necesare sunt marcate *