atelier

În atenţia specialiştilor responsabili de activitatea bibliotecilor şcolare şi din învăţământul profesional tehnic!
Ministerul Educaţiei de comun acord cu Biblioteca Ştiinţifică USARB şi Filiala BIN (Biblioteci de învăţământ din Nord) a ABRM solicită participarea specialiştilor responsabili de activitatea bibliotecilor şcolare din raion şi câte un bibliotecar şcolar din instituţia subordonată, bibliotecari de colegiu şi şcoli profesionale din Nordul Republicii Moldova, la Atelierul profesional, care se va desfăşura în data de 17 martie 2017, ora 10.00, în incinta Bibliotecii Ştiinţifice a Universităţii de Stat „Alecu Russo” din Bălţi, sala de conferinţe, et.2

ATELIER PROFESIONAL

Vineri, 17 martie 2017

Grup ţintă: bibliotecari şcolari, de colegiu şi din şcoli profesionale, specialişti – responsabili de activitatea bibliotecilor şcolare şi din învăţământul profesional tehnic din OLSDÎ, zona de NORD a Republicii Moldova (15 raioane şi mun. Bălţi).

Locul desfăşurării: Biblioteca Ştiinţifică a Universităţii de Stat „Alecu Russo” din Bălţi Sala de Conferinţe, etaj 2, str. Puşkin, 38, mun. Bălţi.

Formular de înregistrare: https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSeRm_siXkMjt7IBu-4MbFAVoe7PA38uwp-HkToo_cWGwyccjw/viewform

 

PROGRAM

09.45 – 10.30 Înregistrarea participanţilor. Mesaje de salut

 • Ion GAGIM, prof. univ., dr. hab., rectorul Universităţii de Stat „Alecu Russo” din Bălţi
 • Ana PLAMADEALA, specialist coordonator, Direcţia e-transformare şi informatizare, Ministerul Educaţiei al Republicii Moldova
 • dr. Mariana HARJEVSCHI, preşedintele Asociaţiei Bibliotecarilor din Republica Moldova, directorul general al Bibliotecii Municipale „B. P. Hasdeu”

10.30 – 12.30 Comunicări

–           Diseminarea informaţiilor privind:

 • Proiectul Legii cu privire la biblioteci, aprobat de Guvern în data de 25 ianuarie 2017, discutată la Comisia Parlamentară în data de 22 februarie 2017; Ziua Bibliotecarului – Ziua Naţională de Sensibilizare privind Bibliotecile şi Bibliotecarul din Republica Moldova în 27 aprilie: componentă importantă în Proiectul LNNS, Programul Erasmus +;
 • Anul Aniversar 2017 – Biblioteca Naţională a Republicii Moldova – 185 de ani de la fondare;
 • Cercetarea statistică anuală 6-c Activitatea Bibliotecilor Şcolare din Republica Moldova în anul 2016;
 • Bibliotecile şcolare din nordul Republicii (15 raioane şi mun.Bălţi): studiu comparativ 2015-2016.

Elena HARCONIŢA, director BŞ USARB,
Preşedintele Filialei BIN a ABRM

 

Atelier:

 • Standardul moldovenesc SM ISO 11620:2016 Indicatorii de performanţă pentru biblioteci: metode de calcul.

Lina MIHALUŢA, director adjunct
Ludmila RĂILEANU, şef serviciu Comunicarea Colecţiilor

 • Decada bibliotecilor şcolare (06.02 – 13.02.2017) din mun. Bălţi: promovare pe blogul şi pagina de Facebook a Filialei BIN.

Daria ZARICINAIA, metodist, DÎTS mun. Bălţi
Elena STRATAN, şef serviciu
Mihaela STAVER, bibliotecar principal,
Serviciul cercetare. Asistenţa de specialitate

 • NOMENCLATOR-CADRU al proceselor şi operaţiilor tehnologice în biblioteca şcolară. Ciclul V. Informare bibliografică şi documentară.

Ana NAGHERNEAC, şef serviciu
Cercetare informare bibliografică

 • Surse de informare electronice (link-uri utile, biblioteci virtuale, blog-uri, e-book, resurse tematice) în sprijinul bibliotecarului din învăţământ

Olga DASCAL, bibliotecar principal,
Centrul informatizare şi activităţi în reţea. Mediateca

 • Prezentarea expoziţiei on-line Anul 2017 – Eugen Doga la 80 de mărţişoare

Elena ŢURCAN, bibliotecar,
Serviciul Comunicarea Colecţiilor

 

12.30 – 13.00 Pauză de cafea

13.30 – 14.00 Organizare. Socializare. Înmânarea certificatelor de participare

 • Recepţionarea Cercetărilor statistice anuale Nr. 6-c, 2016, format tipărit
 • Actualizarea bazei de date a membrilor Filialei BIN, format Google Drive

Mihaela STAVER, bibliotecar principal
Tatiana PRIAN, bibliotecar principal,
Centrul Informatizare şi activităţi în reţea

 • Cotizaţii ABRM 2015-2017

Lina MIHALUŢA, director adjunct, vicepreşedinte ABRM,
Coordonator al Secţiunii Biblioteci din învăţământ şi specializate,
Secţiunii Dezvoltarea, prezervarea şi conservarea colecţiilor,
Secţiunii Catalogare, clasificare indexare şi bibliografie
secretar Filiala BIN ABRM

Vizitarea expoziţiei: Alecu Russo – 198 ani de la naştere

În Mapa participanţilor:

 •  Mostre de calcul a indicatorilor de performanţă conform Standardului în vigoare

 

Echipa de organizare:

 • Ana PLĂMĂDEALĂ, consultant, Direcţia e-transformare şi informatizare -ana.plamadeala@edu.md
 • Elena HARCONIŢA, director Biblioteca Ştiinţifică USARB – elena.harconita@mail.ru Lina MIHALUŢA, director-adjunct – aculina12@mail.ru
 • Elena STRATAN, şef serviciu Cercetare. Asistenţa de specialitate – elena.stratan1@gmail.com Mihaela STAVER, bibliotecar principal, serviciul Cercetare. Asistenţa de specialitate – staver.mihaela@gmail.com
 • Tatiana PRIAN, bibliotecar principal Centrul Informatizare şi activităţi în reţea -prian.tatyana@gmail.com
 • Silvia CIOBANU, şef Centrul Marketing. Activitate editorială – silvia ciobanu@mail.ru Angela HĂBĂŞESCU, bibliotecar principal, serviciul Comunicarea colecţiilor, angelahabasescu@gmail.com

 

 

Lasă un răspuns

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile necesare sunt marcate *