ÎN ATENŢIA COMUNITĂŢII PROFESIONALE, RESPONSABILILOR PENTRU FORMAREA CONTINUĂ A BIBLIOTECARILOR

În perioada 3-8 aprilie 2017 Secţia de Formare Continuă a USM organizează cursul de iniţiere în specialitate „Bazele Biblioteconomiei şi Ştiinţelor Informării” (75 de ore) care se va desfăşura la Biblioteca Publică Raională „V. Matei” din or. Leova.

În conformitate cu punctele 14 şi 16 ale Regulamentul privind modul de conferire a categoriilor de calificare personalului de specialitate din biblioteci (nr. 17 din 05.02.2015, aprobat prin Ordinul Ministrul Culturii) specialiştii cu studii superioare, precum şi specialiştii cu studii medii de specialitate din alte domenii de formare profesională, angajaţi în biblioteci şi care solicită conferirea categoriei de calificare, vor fi admişi la procesul de atestare după o pregătire profesională conform unei programe speciale la bazele Biblioteconomiei şi Ştiinţelor Informării.

Grupul ţintă: Bibliotecari cu studii superioare, precum şi specialiştii cu studii medii de specialitate din alte domenii de formare profesională (nu au studii în biblioteconomie), angajaţi în biblioteci şi care solicită conferirea categoriei de calificare.

Înscrierea la curs se desfăşoară în perioada 13 –31 martie 2017

Pentru înscrierea la curs se completează fişa de înscriere care poate fi descărcată AICI:
Pentru participarea la curs este necesar a încheia contractul şi a achita costul instruirii.

Costul cursului este de 450 lei

Încheierea contractelor:

Contractele se încheie la SFC a USM.
Adresa: Chişinău, str. A. Mateevici, 60, Bloc Central, et. 2, biroul 233.

ŞEF-ADJUNCT – Conf. univ. Maria BÎRCĂ
Tel.: (373-22)-57-74-86; 067435533; e-mail: formarecontinua.usm@gmail.com

INGINER-PROGRAMATOR – Aurelia Roşca
Tel.: (373-22)-57-78-51; e-mail: formarecontinua.usm@gmail.com

Pentru participare la cursul de formare continuă se prezintă (în prima zi de instruire) copiile următoarelor documente:

  1. Copia buletinului de identitate
  2. Copia diplomei
  3. Copia certificatului de căsătorie (în cazul schimbării numelui)

Lasă un răspuns

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile necesare sunt marcate *