Comunicat privind Seminarul profesional al membrilor Filialei Biblioteci de Învăţământ din NORD (BIN)

  seminar profesional (2)În data de 16 decembrie 2016, la Biblioteca Ştiinţifică USARB s-a desfăşurat Seminarul Profesional al Filialei BIN-Biblioteci de Învăţământ din NORD la care au participat 56 de invitaţi: bibliotecari şcolari, de colegiu şi din şcoli profesionale, specialişti responsabili de activitatea bibliotecilor şcolare din OLSDI, zona de Nord a Republicii Moldova, raioanele Briceni, Donduşeni, Drochia, Edineţ, Făleşti, Floreşti, Glodeni, Ocniţa, Rezina, Rîşcani, Sîngerei, Soroca, Şoldăneşti, Teleneşti, Ungheni şi mun. Bălţi, bibliotecari universitari.

Organizatori: Ministerul Educaţiei al Republicii Moldova, ABRM, Filiala Biblioteci de Învăţămînt din Nord (BIN) a ABRM, Biblioteca Ştiinţifică a Universităţii de Stat „Alecu Russo” – Centrul Biblioteconomic, moderator: Lina Mihaluţa, director adjunct, vicepreşedinte ABRM, coordonarea Secțiunii Biblioteci din învățământ și specializate, Secțiunii Dezvoltarea, prezervarea și conservarea colecțiilor, Secțiunii Catalogare, clasificare indexare și bibliografie.

Cu mesaje de salut au venit: Ion Gagim, prof. univ., dr. hab., rectorul Universităţii de Stat „Alecu Russo” din Bălţi; Elena Harconiţa, director Biblioteca Ştiinţifică USARB, Ana Plămădeală, Direcţia e-transformare şi informatizare, Ministerul Educaţiei al Republicii Moldova; Mariana Harjevschi, Preşedintele Asociaţiei Bibliotecarilor din Republica Moldova.

Lina Mihaluţa, director adjunct BŞ USARB, vicepreşedinte ABRM, în luarea de cuvînt, a relatat despre lucrările Conferinţei naţionale ABRM Bibliotecile dezvoltă comunităţile şi Adunarea Generală din 8 noiembrie 2016, Conferinţa satelit „Deschidere şi Credibilitate” – Secțiunea Biblioteci Universitare şi Specializate, Forumul Managerilor din Sistemul Naţional de Biblioteci „Implicarea Bibliotecilor în promovarea și realizarea Obiectivelor Globale 2030”, cît și despre implicarea bibliotecarilor în promovarea şi realizarea obiectivelor de dezvoltare durabilă (ODD) 2030. Bibliotecile şi Agenda ONU 2030. Dna a mai informat despre Proiectele ABRM ca oportunitate pentru dezvoltarea profesională în domeniu, a prezentat  diferite programe de formare profesională continua, instruire nonformală ABRM, noile proceduri de achitare a cotizaţiilor ABRM. Conform Manualului operațional de politici și proceduri al Asociației Bibliotecarilor din Republica Moldova (aprobat de Consiliul ABRM prin proces-verbal nr. 6 din 22 septembrie, 2015), Partea 2.4.  Cotizația de membru al ABRM, cuantumul cotizației variabile se raportează la cotizația anuală fixă și se stabilește în funcție de tipul facilităților pentru membrii ABRM. Astfel: cotizația variabilă de categoria A este egală cu două cotizații anuale fixe (asigură reducere cu 10% a taxei de participare la acțiunile de instruire în cadrul CNEPB) – 20 lei. Cotizația de membru al ABRM pentru anul curent se achită de la 1 ianuarie până la 31 octombrie.

Elena Cociurca, metodist OLSDÎ Soroca, membrul Secțiunii Biblioteci din învățământ și specializate a relatat despre participarea la Conferinţă satelit pentru bibliotecarii şcolari Bibliotecile şcolare pentru viitor: schimbare, modernizare, competenţe în dezvoltare, trecînd în revistă obiectivele secţiunii, comunicările bibliotecarilor, Întruniri profesionale organizate pentru bibliotecarii şcolari şi vizitele în teritorii, cursuri de formare etc. De asemenea a vorbit despre experienţa inedită în cadrul Proiectului  „În obiectiv advocacy pentru bibliotecari”, susţinut de IREX Moldova şi Novateca care s-a desfăşurat la Centrului de Excelenţă şi a fost condus de Daniela Draghici, formator din România. Scopul Proiectului a fost dea forma şi consolida liderii  ambasadorii  bibliotecii pentru a iniţia cu succes diverse proiecte şi acţiuni ce ar promova rolul bibliotecii în comunitate. În cadrul Proiectului în raionul Soroca au fost organizate training-ul „Comunicare publică: valenţe şi performanţe”, discutarea şi elaborarea Strategiei schimbării de  comportament la tineri – formator de la UNICEF, CMF Soroca etc.

Valentina Topalo, şef Centru Manifestări info-bibliotecare a trecut în revistă Calendarul datelor remarcabile – 2017, cele mai importante momente din istoria, ştiinţa şi cultura universală, Decenii proclamate de ONU, obiectivele de Dezvoltare Durabilă, capitale Mondiale ale Cărţii, sit-uri de resurse relevante în ajutorul organizării activităților bibliotecare: EUBookshop, UNESCO etc.

Ala Lîsîi, bibliotecar principal, serviciu Comunicarea colecţiilor, a adus în atenţia publicului studiul: Expoziţiile tematice on-line – suport de cunoaştere şi instruire pentru mediul şcolar, cu referire la expozițiile online create pe sit-ul BȘ USARB. Bibliotecarii au fost inițiați în algoritmul de pregătire şi organizare a expoziţiilor on-line, care sunt avantajele, structura, tipurile, cerinţele de bază, formatul de vizualizare. Prin intermediul expoziţiilor on-line bibliotecarii şcolari susţin elevii să utilizeze informaţia sub orice formă, totodată contribuie la promovarea lecturii şi a serviciilor de informare în comunitatea şcolară şi în afara ei.

Mihaela Staver, bibliotecar principal, Serviciul Cercetare. Asistenţa de specialitate a vorbit despre realizările Filialei BIN – Biblioteci de Învăţământ din Nord a ABRM în anul 2016 printre care a menționat: Evaluarea bibliotecilor din învăţământul profesional tehnic;  colectarea Datelor statistice privind activitatea Bibliotecilor Şcolare din Republica Moldova într-un nou format – Google Drive; organizarea cursurilor de formare profesională continuă „Bazele Biblioteconomiei şi Ştiinţelor Informării”, Secţia de Formare Continuă a USM, în luna aprilie, la Biblioteca Ştiinţifică USARB, formatori-bibliotecarii universitari bălţeni; activitatea în structurile profesionale CBN, CBI, ABRM, CT1 etc.; valorificarea experienţelor pozitive din mun. Bălţi, raioanele Soroca, Rezina, Floreşti pe site, blog,  reţele sociale etc.

Elena STRATAN, şef serviciu Serviciul Cercetare. Asistenţa de specialitate, a pus în discuţie „http://libruniv.usarb.md/nou/161216a/program_de_activitate.pdf”rogramul de activitate al Filialei BIN – Biblioteci de Învăţământ din Nord ABRM pentru anul 2017, axat pe promovarea și realizarea Obiectivelor Globale 2030, alinierea la obiectivele Conferinţei Generale IFLA cu genericul Biblioteci. Solidaritate. Societate, care se va desfăşura pe 19-25 august 2017, Wrocław, Polonia. În anul 2017 urmează a fi editat Manualul bibliotecarului şcolar şi Ghidul bibliotecilor din învăţămînt, va fi actualizată baza de date a membrilor Filialei în Google Drive.

Tatiana Prian, bibliotecar principal, Centrul Informatizare şi activităţi în reţea a venit cu unele explicaţii „http://libruniv.usarb.md/nou/161216a/rapoarte.pdf” „http://libruniv.usarb.md/nou/161216a/rapoarte.pdf”şi „http://libruniv.usarb.md/nou/161216a/rapoarte.pdf” „http://libruniv.usarb.md/nou/161216a/rapoarte.pdf” recomandări privind aspectul tehnic, conexiunea şi corectitudinea completării rapoartelor statistice pe raioane, în formatul Google Drive, de către specialiştii OLSDI, pentru prezentarea în termenele stabilite Centrelor Biblioteconomice BȘ USARB și BȘ UPSIC (3 februarie 2017) conform Circularei Ministerului Educaţiei al RM.

Ludmila Răileanu, şef serviciu Comunicarea Colecţiilor a prezentat Nomenclator „http://libruniv.usarb.md/nou/161216a/nomenclator.pdf”UL „http://libruniv.usarb.md/nou/161216a/nomenclator.pdf”- „http://libruniv.usarb.md/nou/161216a/nomenclator.pdf” „http://libruniv.usarb.md/nou/161216a/nomenclator.pdf” cadru al proceselor şi operaţiilor tehnologice în biblioteca şcolară. Ciclul V. Comunicarea resurselor informaţionale, Marina Magher, bibliotecar principal, serviciul Comunicarea Colecţiilor a venit cu informații despre bibliografia Bibliotecarii din învățămînt din Nordi în presă şi on-line: anul 2016, Olga Dascal, bibliotecar principal, Centrul informatizare şi activităţi în reţea. Mediateca a prezentat principalele surse de informare electronică în sprijinul bibliotecarilor din învăţământul general şi profesional  tehnic.

Un moment revelator al seminarului a fost vizionarea compoziției literar-muzicală dedicată Laureatului Premiului Nobel pentru literatură pentru anul 2016 – Bob Dylan, prezentare Elena Ţurcan, bibliotecar, Oficiul Documente muzicale. Academia Suedeză a anunţat la 13 octombrie cîştigătorul Premiului Nobel pentru Literatură, solistul, compozitorul, actorul, scenaristul şi poetul american Bob Dylan (Robert Allen Zimmerman), care este acum la vîrstă de 75 de ani. Premiul i-a fost decernat lui Dylan pentru că „a creat noi expresii poetice în marea tradiție muzicală americană”. Moment istoric, unic în istoria decernării acestor distincţii, urmînd să fie primul muzician care cîştigă premiul pentru literatură.

În final, a urmat schimbul de idei, propuneri, modele şi recomandări pentru şedinţe în teritorii, aplicarea bunelor practici etc. Seminarul profesional a fost şi de această data, un prilej reușit de cunoaștere, comunicare și socializare profesională, de consolidare și remodelare a activității bibliotecarilor din învățămînt, implicare activă în promovarea și realizarea obiectivelor de dezvoltare durabilă în contextul Declaraţiei Privind implicarea bibliotecilor în promovarea și realizarea Obiectivelor de dezvoltare durabilă (ODD) 2030, adoptată la Forumul Managerilor Bibliotecilor din cadrul Sistemului Naţional de Biblioteci, 29 noiembrie 2016, Chişinău.

Aducem mulțumiri echipei de organizare pentru desfăşurarea reuniunii: Ana Plămădeală, consultant, Direcţia e-transformare şi informatizare, ana.plamadeala@edu.md; Elena Harconiţa, director Biblioteca Ştiinţifică USARB, elena.harconita@mail.ru; Lina Mihaluţa, director-adjunct, aculina12@mail.ru; Elena Stratan, şef serviciu Cercetare. Asistenţa de specialitate, elena.stratan1@gmail.com; Mihaela Staver, bibliotecar principal, serviciul Cercetare. Asistenţa de specialitate, staver.mihaela@gmail.com; Tatiana Prian, bibliotecar principal Centrul Informatizare şi activităţi în reţea, prian.tatyana@gmail.com; Silvia Ciobanu, şef Centrul Marketing. Activitate editorială, sciobanu64@gmail.com; Elena Țurcan, bibliotecar, Oficiul Documente muzicale, elturcan@gmail.com; Angela HĂBĂȘESCU, bibliotecar principal, serviciul Comunicarea colecțiilor, angelahabasescu@gmail.com, Antonina Antonov, bibliotecar, Centrul Marketing. Activitate editorială, antonova.antonina29@gmail.com.

Elena STRATAN,
şef serviciu Cercetare. Asistenţa de specialitate

Comunicat: http://libruniv.usarb.md/nou/161216a/161216a.html

Galerie foto: https://www.flickr.com/photos/bsu_balti/albums/72157676515405351

Lasă un răspuns

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile necesare sunt marcate *