ÎN ATENŢIA COMUNITĂŢII PROFESIONALE, RESPONSABILILOR PENTRU FORMAREA CONTINUĂ A BIBLIOTECARILOR

Secţia de Formare Continuă a USM în colaborarea cu Asociaţia Bibliotecarilor din Republica Moldova anunţă înscrierea la cursurile de formare continuă a personalului de specialitate din biblioteci.

În perioada 8-17 decembrie 2016 se organizează cursul de formare continuă la tema:

„BIBLIOTECA ŞCOLARA: MODERNIZARE ŞI SCHIMBARE PRIN PRISMA MANIFESTULUI UNESCO” (75 ore)

În conformitate cu punctele 14 şi 16 ale Regulamentul privind modul de conferire a categoriilor de calificare personalului de specialitate din biblioteci (nr. 17 din 05.02.2015, aprobat prin Ordinul Ministrul Culturii http://www.mc.gov.md/sites/default/files/regulccpsb.pdf) specialiştii cu studii superioare, precum şi specialiştii cu studii medii de specialitate din alte domenii de formare profesională, angajaţi în biblioteci şi care solicită conferirea categoriei de calificare, vor fi admişi la procesul de atestare după o pregătire profesională conform unei programe speciale la bazele Biblioteconomiei şi Ştiinţelor Informării.

În acest scop, în perioada 8-17 decembrie 2016 va fi organizat un curs pentru bibliotecarii din bibliotecile școlare care se va desfăşura la Universitatea de Stat din Comrat.

Grupul ţintă: Bibliotecari din bibliotecile școlare.

Cursul va fi organizat în limba rusă.

Loc de desfășurare: Comrat, Universitatea de Stat din Comrat.

Înscrierea la curs se desfăşoară în perioada 28 noiembrie – 6 decembrie 2016.

Grupul se organizează dacă la curs s-au înscris cel puţin 15 persoane. Numărul maximal pe cursanţi: 25-30 de persoane.

Pentru înscrierea la curs se completează fişa de înscriere care poate fi descărcată AICI:

Pentru participarea la curs este necesar a încheia contractul şi a achita costul instruirii.

Costul cursului este de 450 lei

Încheierea contractelor:

Contractele se încheie la SFC a USM.

Adresa: Chişinău, str. A. Mateevici, 60, Bloc Central, et. 2, biroul 233.

ŞEF-ADJUNCT – Conf. univ. Maria BÎRCĂ

Tel.: (373-22)-57-74-86; (373-22)-24-42-48; e-mail: mbirca@gmail.com

INGINER-PROGRAMATOR – Aurelia Roşca

Tel.: (373-22)-57-78-51; e-mail: formarecontinua.usm@gmail.com

Acte necesare pentru înscriere:

  1. Cerere
  2. Copia buletinului de identitate
  3. Copia diplomei
  4. Copia certificatului de căsătorie (în cazul schimbării numelui)

Lasă un răspuns

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile necesare sunt marcate *