ȘEDINȚA CONSILIULUI ABRM

PROCES VERBAL Nr. 1

din 15.11.2016

 

Prezenți: 

 1. Mariana Harjevschi
 2. Tatiana Coșeri
 3. Elena Pintilei
 4. Angela Amorțitu
 5. Liliana Gore
 6. Zinaida Slutu
 7. Aliona Manciu (skype)
 8. Aculina Mihaluța (skype)
 9. Nadejda Pădure (skype)
 10. Aliona Badiur

Ordinea de zi

 1. Prezentarea noilor membri ai Consiliului ABRM;
 2. Delegarea sarcinilor membrilor Consiliului ABRM pentru mandatul 2016-2018;
 3. Stabilirea președinților de comisii / secțiuni / grupuri de lucru din cadrul ABRM;
 4. Prezentarea Strategiei ABRM 2014-2018;
 5. Stabilirea priorităților ABRM pentru 2017 și includerea în Planul operațional ABRM;
 6. Delegarea înregistrării la Ministerul Justiției a rezultatelor Adunării Generale ale ABRM din 8 noiembrie 2016;
 7. Altele: angajarea unui nou membru al biroului executiv; Înaintarea către Ministerul Justiției pentru obținerea a 2%

S-a discutat

 1. Ca urmare a discuțiilor în cadrul Consiliului ABRM s-a votat unanim următoarele atribuții ale membrilor aleși ai consiliului ABRM: Alina Mihaluța, vicepreședinte ABRM; Aliona Manciu, vicepreședinte ABRM; Tatiana Coșeri, secretarul general ABRM; Elena Pintilei, Nadejda Pădure, Zinaida Slutu, Liliana Gore, Angela Amorțitu membri.
 1. Următoarele responsabilități au fost delegate membrilor Consiliului ABRM pentru mandatul 2016-2018:
 • Alina Mihaluța, vicepreședinte ABRM – coordonarea Secțiunii Biblioteci din învățământ și specializate, Secțiunii Dezvoltarea, prezervarea și conservarea colecțiilor, Secțiunii Catalogare, clasificare indexare și bibliografie;
 • Aliona Manciu, vicepreședinte ABRM – coordonarea Secțiunii Biblioteci Publice, Grupului de lucru colectare de fonduri
 • Elena Pintilei, membru – coordonarea Secțiunii Formare profesională continuă, Secțiunii Informatizare și digitizare şi Secțiunii biblioteci publice
 • Nadejda Pădure – coordonarea Grupului de lucru Legislație, Politici și Advocacy;
 • Zinaida Slutu – coordonarea Secțiunii Biblioteci din învățământ și specializate (biblioteci școlare); Secțiunii Formare profesională (biblioteci școlare)
 • Liliana Gore – coordonarea Secțiunii Lectura și cultura informației; Grupului de lucru Etică și deontologie;
 • Angela Amorțitu – coordonarea Secțiunii management și marketing; Grupului de lucru Statistică și evaluare;
 • Tatiana Coșeri, secretarul general ABRM – coordonarea și colaborarea cu redactorul PW ABRM, rețele sociale, activitatea editorială; comunicarea cu membrii ABRM (cotizații)
 1. Membrii Consiliului ABRM vor lansa invitații către experți din domeniul info-documentar de a deveni președinți de comisii / secțiuni / grupuri de lucru din cadrul ABRM, dar și membrii acestor structuri până la 29 noiembrie, 2016.
 1. Președintele ABRM a prezentat Strategia ABRM 2014-2018 pentru a sublinia care sunt prioritățile mandatului 2016-2018: Consolidarea rolului bibliotecarului şi bibliotecilor în societate; Continua creștere a rolului ABRM în modernizarea domeniului biblioteconomic continua creștere a rolului ABRM în modernizarea domeniului biblioteconomic; Consolidarea capacității instituționale a ABRM şi promovarea bunelor practice manageriale; Dezvoltarea rețelei de membri individuali şi instituționali ai ABRM şi fidelizarea acestora; Inițierea demersurilor de advocacy pentru profesia de bibliotecar şi a instituției bibliotecare și Susținerea formarii şi dezvoltării profesionale şi adaptarea la cerințele moderne. Acestea vor fi și drept priorități pentru 2017 și includerea în Planul operațional ABRM.
 1. Membrii Consiliului ABRM vor elabora planul operațional pentru 2017 conform priorităților Strategia ABRM 2014-2018 până la 5 decembrie 2016.
 1. Delegarea Alionei Badiur pentru înregistrarea la Ministerul Justiției a rezultatelor Adunării Generale ale ABRM din 8 noiembrie 2016 până la 5 decembrie, 2016;
 1. Delegarea Alionei Badiur pentru a înainta Ministerului Justiției solicitare prin care membrii ABRM pot direcționa ABRM 2% din impozitul pe venit plătit până la finele anului 2016.
 1. Informarea despre angajarea unui membru noi în Biroul executiv – Gabriela Bulduma, care va coordona plasarea pe site-ul ABRM, dar și pe alte rețele sociale ale informației despre activitatea ABRM.

 

Secretar

Lasă un răspuns

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile necesare sunt marcate *