prelucrarea informatiei Natalia Goian

Ținem să aducem la cunoștința tuturor membrilor Asociației Bibliotecarilor din Republica Moldova că o nouă apariție editorială – „Prelucrarea informației : Manual pentru bibliotecile publice”, autor Natalia Goian, se înscrie în palmaresul publicațiilor ABRM. Cartea a fost prezentată în cadrul Conferinței anuale a ABRM „Bibliotecile dezvoltă comunitățile” din 8 noiembrie 2016.

prelucrarea informatiei Natalia GoianGoian, Natalia. Prelucrarea informației : Manual pentru bibliotecile publice : [în vol.] / Natalia Goian ; Bibl. Municipală „B.P. Hasdeu”,  Asoc. Bibliotecarilor din Rep. Moldova, Univ. de Stat din Moldova. – Chișinău : S. n., 2016 (CEP USM). – ISBN 978-9975-71-840-0.
Vol. 1. – 2016. – 124 p. – Referințe bibliogr.: p. 106-108 (35 tit.). – 300 ex. – ISBN 978-9975-71-841-7.

Lucrarea a fost editată de Biblioteca Municipală „B.P. Hasdeu” în parteneriat cu ABRM și condensează o experiență didactică și teoretică în materie de catalogare, clasificare și indexare. Ediția este destinată bibliotecilor publice, studenților specialității de biblioteconomie, cursanților tentați de instruirea continuă ș.a.
Manualul este structurat în două părți: prima parte prezintă imaginea de ansamblu asupra problemelor teoretice privind prelucrarea documentelor, partea a doua se referă la noțiuni teoretice de descriere bibliografică, probleme de standardizare, softuri de bibliotecă ș.a. În lucrare este expusă și metodologia de descriere bibliografică a diferitor tipuri de documente în reguli și exemple. Este redat succint și modul de catalogare automatizată.
La finele ediției sunt incluse referințe bibliografice, un vocabular și anexe.

Cei interesați de a procura sus-numita ediție se pot adresa la secretariatabrm@gmail.com , prețul ediției – 40 de lei.

Lasă un răspuns

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile necesare sunt marcate *