Conferinte

Ministerul Educației al Republicii Moldova
Asociația Bibliotecarilor din Republica Moldova

 Conferința națională ABRM: Bibliotecile dezvoltă comunitățile

 Conferința satelit: Cultura informației și a învățării –

componentă indispensabilă a procesului educațional: rolul bibliotecilor

Data: 04 noiembrie 2016

Grup-țintă: membrii ABRM din bibliotecile instituțiilor de învățământ profesional tehnic
Locație: Centrul de Excelență în Informatică și Tehnologii Informaționale

Program

Cuvinte de salut:  Director Centrului de Excelență în Informatică și Tehnologii Informaționale – Vitalie Zavadschi,  Șef Bibliotecă  CEITI – Natalia Eșanu

Moderator

Comunicări

  1. Educația bibliotecarului pentru cultura informației prin filiera documentelor normative și de reglementare

Ana Plămădeală, consultant superior, Ministerul Educației

  1. Bibliotecile pot crea împreună ADN-ul educației prin STEM

Mariana Harjevschi, Președintele ABRM

  1. Abordări actuale privind Cultura informației

Lilia Tcaci, președintele comisiei Cultura informației

  1. Dezvoltarea competentelor prin formarea profesionala continua a bibliotecarilor

Nelly Țurcan, prof., dr. hab., USM

  1. ”Cultura informației verde”: conținut și orientări pentru bibliotecari.

Ludmila Corghenci, Biblioteca Națională

  1. Formarea culturii informației – obiectiv prioritar în activitatea Bibliotecii Științifice UPS ” Ion Creangă”

Ecaterina Scherlet, Director, Biblioteca Științifică

a Universității Pedagogice de Stat ” Ion Creangă”,

Svetlana Burlacu, bibliotecar principal,

BȘUPS ” Ion Creangă”

Pauză

  1. Profesorul – Biblioteca: parteneri pentru educație permanentă

 Elena Nicolaev, profesor de specialitate, șef de catedră CEC

  1. Utilizatorul Centrului de Excelență în Energetică și Electronică – între cultura tiparului și informația electronică

Lilia Gore, Biblioteca CEEE

  1. Secțiunea ABRM ” Biblioteci de colegii și școli profesionale ” – promotor al culturii informației în mediul infodocumentar profesional tehnic

 Tatiana Ambroci, Președintele secțiunii ABRM BCȘP

  1. Înaintarea candidaturilor pentru alegerea organelor de conducere  ABRM
Comunicat

pe marginea conferinței satelit a bibliotecilor din învățământul profesional tehnic.
În data de 04 noiembrie 2016 în spațiile Bibliotecii Centrului de Excelență în Informatică și Tehnologii Informaționale a avut loc conferința satelit a secțiunii Biblioteci de colegii și școli profesionale, ce a purtat genericul ” Cultura informației și a învățării – componentă indispensabilă a procesului educațional: rolul bibliotecilor ”.
La conferință au participat 58 de persoane, inclusiv: bibliotecari din colegii – 17, din școli profesionale – 21, din centre de excelență – 11, din biblioteci naționale – 4, din biblioteci universitare -3 și școlare – un bibliotecar.

Conferința satelit a început cu mesaje de felicitare adresate instituției-gazdă în legătură cu jubileul de 50 de ani de la fondarea Colegiului de Informatică, actualmente – Centrul de Excelență în Informatică și Tehnologii Informaționale. Biblioteca, împreună cu profesorii de limbă română, au pregătit pentru participanții la conferință un recital de poezie și cântece, după care lucrările conferinței au derulat, conform programului.

Prima comunicare din program ” Educația bibliotecarului pentru cultura informației prin filiera documentelor normative și de reglementare ”a fost prezentată de Doamna Ana Plămădeală, consultant principal din cadrul Ministerului Educației, care a adus la cunoștința celor prezenți informația privind proiectele și deciziile Ministerului Educației, ce se referă la activitatea bibliotecilor din instituțiile de învățământ profesional tehnic. Bibliotecarii au fost interesați de ultimul Ordin al Ministerului Educației nr. 895 din 24 octombrie 2016 privind schema de închiriere a manualelor școlare, astfel s-a propus să se organizeze un Seminar pentru bibliotecarii din colegii și centre de excelență pentru a clarifica mai detaliat toate etapele de implementare a Schemei de închiriere.

Despre dezvoltarea competentelor prin formarea profesionala continua a bibliotecarilor a vorbit Doamna Nelly Țurcan, prof., dr. hab., USM, care a prezentat rezultatele unor studii de Foresight privind profesiile viitorului și abilitățile necesare pentru a prospera în a patra revoluție industrială. Interesul publicului au trezit rezultatele chestionarului privind nevoia de formare profesională a personalului de specialitate din biblioteci (ABRM, octombrie-decembrie 2015) la care au participat și 19 biblioteci de colegii. Doamna N. Țurcan a îndemnat bibliotecarii să vină cu propuneri de subiecte pentru cursuri de formare, formarea continuă a bibliotecarului fiind o obligație profesională, pentru a face față cerințelor actuale.

Doamna Ludmila Corghenci, specialist principal la Biblioteca Națională a prezentat comunicarea ”Cultura informației verde”: conținut și orientări pentru bibliotecari, în cadrul căreia a vorbit despre obiectivele Culturii Informației, componentele de bază ale Culturii Informației, despre impactul Culturii Informației în contextul dezvoltării durabile.

Despre formarea culturii informației ca obiectiv prioritar în activitatea Bibliotecii Științifice UPS ” Ion Creangă” au vorbit Ecaterina Scherlet, Director, Biblioteca Științifică a Universității Pedagogice de Stat ” Ion Creangă”, și Svetlana Burlacu, bibliotecar principal, BȘUPS ” Ion Creangă”. Au fost prezentate mai multe experiențe și practici de succes din ultimii ani ai Bibliotecii universitare privind formarea culturii informației a utilizatorilor, inclusiv, integrarea Modulului Cultura informației în Programul educațional al instituției de învățământ în cadrul disciplinei de studiu Tehnologii informaţionale și comunicaționale la catedra Informatica şi TII.

Doamna Mariana Harjevschi, Președintele ABRM, care a reușit să vină de la o altă conferință satelit a bibliotecilor universitare, a intrigat publicul prin prezentarea comunicării ” Bibliotecile pot crea împreună ADN-ul educației prin STEM”. Președintele ABRM a venit și cu o Diplomă din partea Asociației pentru Biblioteca omagiată, gazda evenimentului.

Au urmat două comunicări prezentate de Doamna Lilia Gore, privind experiențe de formare a culturii informației a utilizatorilor în cadrul Centrului de Excelență în Energetică și Electronică și de Doamna Elena Nicolaev, profesoară de specialitate în cadrul CEC privind parteneriatul Profesor-Bibliotecă pentru educație permanentă a elevilor Centrului de Excelență în Construcții.

Președintele secțiunii Biblioteci de colegii și școli profesionale Tatiana Ambroci a prezentat un raport de dare de seamă pentru ultimii 5 ani, după care participanții la conferința satelit au înaintat candidaturile pentru președintele ABRM și pentru delegații la Adunarea Generală ABRM din partea secțiunii. Astfel s-a votat în unanimitate pentru candidatura Marianei Harjevschi pentru Președintele ABRM în următorul mandat și ca delegați au fost înaintați: Lilia Gore, Biblioteca CEEE, Svetlana Vacari, ȘP nr. 6 din Chișinău și Natalia Eșanu, CEITI.

Este necesar de menționat și faptul că participanții la conferință au votat unanim pentru a schimba denumirea secțiunii în ”Biblioteci din învățământul profesional tehnic”.

Tatiana Ambroci,
președintele secțiunii ABRM
Biblioteci de colegii și școli profesionale.

Lasă un răspuns

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile necesare sunt marcate *