Без названия
ÎN ATENŢIA COMUNITĂŢII PROFESIONALE, RESPONSABILILOR PENTRU FORMAREA CONTINUĂ A BIBLIOTECARILOR

Secţia de Formare Continuă a USM în colaborarea cu Asociaţia Bibliotecarilor din Republica Moldova anunţă înscrierea la cursurile de formare continuă a personalului de specialitate din biblioteci.

În perioada 24-29 octombrie 2016 se organizează cursul de formare continuă la tema:

Bazele Biblioteconomiei şi Ştiinţelor Informării (75 de ore)

În conformitate cu punctele 14 şi 16 ale Regulamentul privind modul de conferire a categoriilor de calificare personalului de specialitate din biblioteci (nr. 17 din 05.02.2015, aprobat prin Ordinul Ministrul Culturii) specialiştii cu studii superioare, precum şi specialiştii cu studii medii de specialitate din alte domenii de formare profesională, angajaţi în biblioteci şi care solicită conferirea categoriei de calificare, vor fi admişi la procesul de atestare după o pregătire profesională conform unei programe speciale la bazele Biblioteconomiei şi Ştiinţelor Informării.

În acest scop, în perioada 24-29 octombrie va fi organizat un curs de iniţiere în specialitate „Bazele Biblioteconomiei şi Ştiinţelor Informării” care se va desfăşura la Universitatea de Stat din Moldova.

Înscrierea la curs se desfăşoară în perioada 3 – 17 octombrie 2016.

Grupa se organizează dacă la curs s-au înscris cel puţin 15 persoane. Numărul maximal pe cursanţi: 25-30 de persoane.

Pentru înscrierea la curs se completează fişa de înscriere care poate fi descărcată AICI:

Pentru participarea la curs este necesar a încheia contractul şi a achita costul instruirii.

Costul cursului este de 450 lei

Încheierea contractelor:

Contractele se încheie la SFC a USM.
Adresa: Chişinău, str. A. Mateevici, 60, Bloc Central, et. 2, biroul 233.

ŞEF-ADJUNCT – Conf. univ. Maria BÎRCĂ
Tel.: (373-22)-57-74-86; (373-22)-24-42-48; e-mail: mbirca@gmail.com

INGINER-PROGRAMATORAurelia Roşca
Tel.: (373-22)-57-78-51; e-mail: formarecontinua.usm@gmail.com

Pentru participare la cursul de formare continuă se prezintă (în prima zi de instruire) copiile următoarelor documente:

  1. Copia buletinului de identitate
  2. Copia diplomei
  3. Copia certificatului de căsătorie (în cazul schimbării numelui)

Lasă un răspuns

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile necesare sunt marcate *