2485470109_94a214edfa_o
Stimați colegi, membri ai ABRM!

Printre valorile Asociația Bibliotecarilor din RM care le împărtășește sunt promovarea culturii informației, a standardelor și normelor ce țin de utilizarea și transmiterea informației într-un mod etic și legal. În consens cu aceste valori, fiecare membru al ABRM își asumă responsabilitatea individuală şi instituţională pentru educarea membrilor comunității în spiritul respectului pentru munca intelectuală și produsele acesteia.

Unul dintre scopurile pe care ni le propunem este să contribuim la prevenirea și eliminarea plagiatului, în deosebi acum când noile tehnologii informaționale fac posibilă plasarea rezultatelor muncii intelectuale în spațiul online și extinderea accesului la ele pentru un public tot mai larg. În acest sens, rolul bibliotecilor în educația utilizatorilor de informație, în dezvoltarea și implementarea mecanismelor de prevenire și diminuare a fenomenului de plagiat în societate se amplifică și capătă noi valențe. Iar bibliotecarii sunt cei care trebuie să-și asume acest rol și să fie ei înșiși model de corectitudine și respectare a valorilor și normelor de etică informațională.

ABRM constată că, deși în ultimi ani aspectele ce țin de cultura informației, inclusiv etica utilizării informației, sunt în centrul atenției comunității bibliotecare din Republica Moldova, fiind abordate în cadrul întrunirilor de specialitate, activităților de formare profesională, proiectelor realizate de bibliotecile din țară în colaborare cu partenerii externi, persistă  unumite carențe la nivel de conștientizare și atitudine a bibliotecarilor față de fenomenul plagiatului.

Mai mult, trebuie să recunoaștem că în ultimul timp în adresa ABRM au parvenit mesaje, inclusiv din partea colegilor din România, care semnalează încălcarea crasă a dreptului de autor de către unii dintre colegii noștri, care au publicat în reviste de specialitate articole plagiate în proporție de 70-80% (!).

În contextul celor menționate, facem apel către toți membrii ABRM să conștientizeze importanța respectării dreptului de autor, să manifeste corectitudine și respect pentru munca intelectuală a altor colegi, intoleranță față de cazurile de plagiat, de însușire a ideilor și textelor altor autori fără a se face trimitere la sursele originale.

Prevenirea și eliminarea oricăror forme de furt intelectual trebuie să fie o componentă importantă a eticii profesionale și o obligație morală a fiecărui membru ABRM.

Aprobat la Ședința Consiliului ABRM din 16.09.2016

Lasă un răspuns

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile necesare sunt marcate *