20.07.2016
 
ADMITEREA 2016
 
În perioada 25 iulie – 1 august 2016, la Universitatea de Stat din Moldova va avea loc depunerea dosarelor pentru admiterea la studii superioare de Licenţă (Ciclul I) şi studii superioare de Masterat (Ciclul II) la domeniul de formare profesională Ştiinţe ale Informării.
Pentru admiterea 2016, la Ciclul I (Licenţă) şi la Ciclul II (Masterat), sunt prevăzute locuri la buget şi contract. ... vezi detalii
  06.06.2016
 
Invitaţie de participare în cadrul proiectului
În obiectiv advocacy pentru bibliotecari
 

Asociaţia Bibliotecarilor din Republica Moldova (ABRM) te invită să participi la cea de a 2-a generaţie a Grupului de Lideri, care vor participa în cadrului proiectului
"În obiectiv advocacy pentru bibliotecari" care se va desfăşura în perioada
mai – octombrie, 2016. ... vezi detalii
  11.05.2016
 
Invitaţie la seminar
 

Ministerul Educaţiei din Republica Moldova, Asociaţia Bibliotecarilor din Republica Moldova şi Colegiul financiar bancar, invită membrii ABRM, la seminarul "Schema de închiriere a manualelor şcolare pentru elevii din sistemul de învăţământ profesional tehnic: modalităţi de implementare" care va avea loc la 12 mai 2016, ora 10.00. ... vezi detalii
  26.04.2016
 
Stimaţi colegi
 

Anunţăm rezultatele Concursului Naţional ABRM Cele mai reuşite lucrări în domeniul biblioteconomiei şi ştiinţei informării ed. 2015. ... vezi detalii
  25.04.2016
 
Consultarea repetată a
proiectului de lege cu privire la biblioteci

Dragi colegi, după consultarea repetată a proiectului de lege cu privire la biblioteci, au fost introduse modificări şi completări.
Vă invităm să le consultaţi
  11.04.2016
 
Concurs Naţional „Cel mai bun bibliotecar al anului 2015”
 
Asociaţia Bibliotecarilor din Republica Moldova anunţă înscrierea pentru Concursul Naţional „Cel mai bun bibliotecar al anului 2015” ... vezi detalii
 
Concurs Naţional „Cele mai reuşite lucrări în domeniul biblioteconomiei
şi ştiinţei informării”
 
Asociaţia Bibliotecarilor din Republica Moldova anunţă înscrierea pentru Concursul Naţional „Cele mai reuşite lucrări în domeniul biblioteconomiei şi ştiinţei informării” pentru anul 2015 ... vezi detalii
  05.04.2016
 
Comunicat informativ despre lucrările seminarului
pentru bibliotecarii şcolari cu genericul
„Procese tehnologice de bibliotecă de la A la Z”

La 29.03.16 2016 în incinta IPLT „P.N. Dadiani” DGETS în parteneriat cu ABRM a avut loc seminarul pentru bibliotecarii şcolari cu genericul „Procese tehnologice de bibliotecă de la A la Z” la care au participat 100 de bibliotecari şcolari din municipiul Chişinău şi raioanele Republicii Moldova.

Obiectivele atelierului au fost familiarizarea bibliotecarilor cu funcţiile şi procesele tehnologice/de producţie ale bibliotecii, amplificarea comunicării şi colaborării între bibliotecarii şcolari, integrarea bibliotecarilor noi angajaţi în comunitatea profesională.
  31.03.2016
 
Donaţie de cărţi în limbă engleză

O donaţia de cărţi în limbă engleză a fost oferită Asociaţiei Bibliotecarilor din Moldova de către reprezentanţii Corpului Păcii SUA prin intermediul Programului Novateca pentru bibliotecile membre ale ABRM. În calitate de facilitator, ale acestui act de donatie ABRM aduce sincere mulţumiri d-nei Irina Rusanovschii, Preşedintele Centrului Internaţional de Colaborare şi Dezvoltare „PHOENIX” pentru contribuţia sa în realizarea acestei donaţii. ABRM va asigura distribuirea cărţilor în biblioteci.

Pentru contact: secretariatabrm@gmail.com.
  09.03.2016
 
În atenţia comunităţii profesionale,
responsabililor pentru formarea continuă a bibliotecarilor
 

Secţia de Formare Continuă a USM în colaborarea cu Asociaţia Bibliotecarilor din Republica Moldova şi Biblioteca Ştiinţifică a Universităţii de Stat „Alecu Russo” din Bălţi anunţă înscrierea la cursuri de formare continuă a personalului de specialitate din biblioteci.

În perioada 11-15 aprilie 2016 se organizează cursul de formare continuă la tema: Bazele Biblioteconomiei şi Ştiinţelor Informării (75 de ore).

Grupul ţintă: Bibliotecari cu studii superioare, precum şi specialiştii cu studii medii de specialitate din alte domenii de formare profesională, angajaţi în bibliotecile din Zona Nord a ţării şi care solicită conferirea categoriei de calificare.

Înscrierea la curs se desfăşoară în perioada 9 martie 2016 – 3 aprilie 2016.


Fişa de înscriere - Bazele Biblioteconomiei şi Ştiinţelor Informării
  07.03.2016
 
Un articol despre Proiectul Consolidarea instituţională a ABRM
editat de Programul Novateca

Pe paginile Buletinului de ştiri editat de Programul Novateca, a fost publicat un articol despre Proiectul Consolidarea instituţională a ABRM.
Vă invităm să citiţi şi alte articole publicate
  03.03.2016
 
COMUNICAT
privind Şedinţa de lucru Biblioteci de învăţămînt: conexiuni, colaborări, impact
în cadrul Filialei Biblioteci de Învăţămînt din Nord

În data de 26 februarie 2016, în incinta Bibliotecii Ştiinţifice a Universităţii de Stat „Alecu Russo” din Bălţi – Centru Biblioteconomic pentru bibliotecile din învăţămîntul general şi profesional tehnic din Zona de NORD (15 raioane şi mun. Bălţi), s-a desfăşurat Şedinţa de lucru în colaborare cu Ministerul Educaţiei al R. Moldova, Organele Locale de Specialitate în Domeniul Învăţămîntului din R. Moldova.

  03.03.2016
 
Stimati membri

Ministerul Culturii iniţiază începând cu 2 martie 2016 consultarea publică a proiectului de Lege cu privire la biblioteci.

Proiectul este elaborat în corespundere cu bunele practici europene, fiind consultate Liniile directoare pentru legislaţia şi politica de bibliotecă în Europa. Implementarea actului legislativ propus nu implică mijloace financiare suplimentare. Proiectul de Lege poate fi accesate aici: Transparenţa decizională/ Proiecte de decizii.

Responsabil de consultare: Ecaterina Rudakov, consultant principal, Direcţia patrimoniu cultural, tel.: 022 234 026 , e-mail: ecaterina.rudakov@mc.gov.md.
Recomandările privind proiectul de Lege cu privire la biblioteci pot fi expediate până la data de 16 martie, curent, în adresa dnei Ecaterina Rudakov, consultant principal

ABRM vine cu propunerea de a organiza câteva intâlniri zonale şi/sau pe tipuri de biblioteci pentru a veni cu recomandări vis-a-vis de proiectul Legii cu privire la biblioteci.

Asteptam sugestiile Dvs la adresa secretariatabrm@gmail.com.

  26.02.2016
 
Cursuri de formare contunuă
 

În conformitate cu prevederile Regulamentul privind modul de conferire a categoriilor de calificare personalului de specialitate din biblioteci (nr. 17 din 05.02.2015, aprobat prin Ordinul Ministrul Culturii) personalul de specialitate din biblioteci care solicită conferirea sau confirmarea categoriei de calificare trebuie să urmeze cursuri de formare continuă.

În acest scop, în perioada 18-23 aprilie va fi organizat un curs de formare continuă la tema „Managementul inovaţional al instituţiilor infodocumentare” care se va desfăşura la Universitatea de Stat din Moldova.

Înscrierea la curs se desfăşoară în perioada 24 februarie 2016 – 10 aprilie 2016.

Fişa de înscriere - Managementul inovaţional al instituţiilor infodocumentare
  23.02.2016
 
În atenţia comunităţii profesionale,
responsabililor pentru formarea continuă a bibliotecarilor
 

Secţia de Formare Continuă a USM în colaborarea cu Asociaţia Bibliotecarilor din Republica Moldova anunţă înscrierea la cursuri de formare continuă a personalului de specialitate din biblioteci.

1) În perioada 23-29 martie 2016 se organizează cursul de formare continuă la tema: Bazele Biblioteconomiei şi Ştiinţelor Informării (75 de ore).

2) În perioada 18-23 aprilie 2016 se organizează cursul de formare continuă la tema: Managementul inovaţional al instituţiilor infodocumentare (75 de ore).

Fişa de înscriere - Managementul inovaţional al instituţiilor infodocumentare

Fişa de înscriere - Bazele Biblioteconomiei şi Ştiinţelor Informării
  19.02.2016
 
Concursul republican
„Biblioteca – partener în promovarea proprietaţii intelectuale”
 

Concursului republican „Biblioteca – partener în promovarea proprietăţii intelectuale”, ediţia V-a, se desfăşoară în perioada 1 aprilie 2015 – 1 aprilie 2016.

La concurs pot participa bibliotecile cu statut de bibliotecă naţională sau republicană, cele universitare, municipale, raionale şi specializate.

Termenul limită pentru depunerea cererilor de participare la concurs şi prezentarea informaţiei – sinteze referitoare la activităţile întreprinse de către biblioteci în perioada de concurs este data de 10 aprilie 2016. ... vezi detalii

Regulamentul de organizare a concursului
Cerere de participare
  12.02.2016
 
Invitaţie la
Atelier profesional
 

Asociaţia Bibliotecarilor din Republica Moldova Secţiunea Biblioteci Universitare, Secţiunea Biblioteci Specializate, Biblioteca Centrală a Universităţii de Stat din Moldova vă invită să participaţi la atelierul Atestarea personalului de specialitate din biblioteci pentru conferirea/confirmarea categoriei de calificare, care va avea loc miercuri, 17 februarie, începând cu ora 14.00, la BCU, Bloc Central, Sala de Lectură nr. 1 (etaj 2) ... vezi detalii
  21.01.2016
 
Proiecte culturale câştigătoare pentru anul 2016
 

Veste bună la început de an 2016! ABRM printre câştigătorii concursului privind finanţarea din bugetul de stat pentru anul 2016 a proiectelor culturale ale asociaţiilor obşteşti susţinute de Ministerul Culturii.

Rezultatele concursului
Lista proiectelor culturale câştigătoare pentru anul 2016
  28.12.2015
 
Atelier profesional
„Statistica de bibliotecă”
 

În data de 22 decembrie 2015 în cadrul Bibliotecii Centrale USM a avut loc atelierul profesional „Statistica de bibliotecă”, organizat în colaborare cu Ministerul Educaţiei şi secţiunea Biblioteci universitare ABRM. Grupul ţintă l-au constituit reprezentanţi ai bibliotecilor universitare, responsbili de completarea Raportului statistic Forma 6-c - Raport de activitate a bibliotecii în anul 2015 precum şi alte persoane cointeresate. Genericul atelierului a fost determinat de aprobarea de către Biroul National de Statistică a Raportului statistic Forma 6-c - Raport de activitate a bibliotecii actualizat de către Consiliul Biblioteconomic Naţional. ... vezi detalii
  17.12.2015
 
Comunicat privind lucrările Şedinţei Profesionale
a bibliotecarilor din învăţămînt, Zona de Nord a Republicii Moldova
 

În data de 11 decembrie, în incinta Bibliotecii Ştiinţifice a Universităţii de Stat „Alecu Russo” din Bălţi – Centru Biblioteconomic Departamental pentru bibliotecile din învăţămîntul general şi profesional tehnic din Zona de NORD (15 raioane şi mun. Bălţi), în colaborare cu Ministerul Educaţiei al R.Moldova, Organele Locale de Specialitate în Domeniul Învăţămîntului din R.Moldova a avut loc o Şedinţă Profesională.
  17.12.2015
 
Invitaţie la
Atelier profesional
 

Secţiunea Biblioteci Universitare ABRM, Biblioteca Centrală a Universităţii de Stat din Moldova vă invită să participaţi la atelierul profesional din 22 decembrie, ora 10:00, la Biblioteca Centrală a Universităţii de Stat din Moldova, Sala de lectură nr.1, et.2, bloc central, str. A Mateevici nr.60. ... vezi detalii
  10.12.2015
 
Cursuri de formare profesională de scurtă durată
Bazele Biblioteconomiei şi Ştiinţele Informării

Pe 10-19 decembrie 2015 Secţia de Formare Continuă a USM în colaborarea cu Asociaţia Bibliotecarilor din Republica Moldova organizează la Biblioteca Ştiinţifică a Universităţii de Stat „Alecu Russo” din Bălţi cursurile de formare profesională de scurtă durată Bazele Biblioteconomiei si Stiintelor Informarii .       ... vezi detalii

  09.12.2015
 
Şedinţa profesională pentru bibliotecari de colegiu şi şcoli profesionale

Bibliotecarii de colegiu şi şcoli profesionale, specialiştii responsabili de activitatea bibliotecilor şcolare şi din învăţămîntul profesional tehnic din OLSDÎ, zona de NORD a Republicii Moldova (15 raioane şi mun. Bălţi), sînt invitaţi la Şedinţa profesională, care se va desfăşura în data de 11 decembrie 2015, ora 10.00, în incinta Bibliotecii Ştiinţifice a Universităţii de Stat „Alecu Russo” din Bălţi, sala de conferinţe, et.2

Program: http://libruniv.usarb.md/nou/151209/program.pdf
  23.11.2015
 
Cursuri în domeniul ştiinţelor informării

Prin Ordinul 1101 din 20 noiembrie, a.c. Ministerul Educaţiei al Republicii Moldova autorizează Asociaţia Bibliotecarilor din Republica Moldova pentru desfăşurarea cursurilor în domeniul ştiinţelor informării. ... vezi detalii
  10.11.2015
 
CONFERINŢA BIBLIOTECI DINAMICE: CONFRUNTĂRI, EXPERIENŢE, SUCCESE

Conferinţa naţională a bibliotecarilor, care a avut loc la 5 noiembrie 2015, a avut ca generic Biblioteci dinamice: confruntări, experienţe, succese. Evenimentul succedă cele patru conferinţe-satelit organizate de către comisiile specializate – biblioteci naţionale şi publice, biblioteci şcolare, biblioteci din învăţămantul profesional tehnic şi, bineînţeles, biblioteci universitare şi specializate. Ediţia din anul acesta a conferinţei Asociaţiei Bibliotecarilor din Republica Moldova (ABRM), a propus comunităţii bibliotecare să pună în valoare eforturile profesioniştilor din întreg sistemul naţional de biblioteci.
Totodată, acest eveniment a propus să ofere o prezentare amplă a rezultatelor proiectului Consolidarea instituţională a ABRM, printre care accelerarea fortificării unui cadru intern propice pentru management al unei asociaţii profesionale, dezvoltarea abilităţilor şi competenţelor pentru membrii Consiliului, promovarea activităţii bibliotecarilor şi rolul esenţial al bibliotecilor în societate, precum şi identificarea de noi provocări şi oportunităţi pentru viitor – toate fiind realizate pe parcursul perioadei 17 noiembrie 2014 – 2 noiembrie 2015 cu suportul financiar al AO „IREX Moldova” şi al Programului Novateca. ... vezi detalii
  09.11.2015
 
Cursul de formare continuă la tema:
Bazele Biblioteconomiei şi Stiintelor Informării


Secţia de Formare Continuă a USM în colaborarea cu Asociaţia Bibliotecarilor din Republica Moldova organizează în pentru perioada 16-21 noiembrie 2015 cursul de formare continuă la tema: Bazele Biblioteconomiei şi Ştiinţelor Informării.

Desfăşurare: Chişinău, Universitatea de Stat din Moldova,
str. Al. Mateevici, 60, bloc 4, sala 222
Grupul ţintă: Bibliotecari cu studii superioare în alte domenii
de formare profesională (nebiblioteconomice) care nu au grad de calificare
  03.11.2015
 
CONFERINŢA ANUALĂ ABRM
BIBLIOTECI DINAMICE: CONFRUNTĂRI, EXPERIENŢE, SUCCESE

5 noiembrie, 2015
Institutul Muncii, str. Zimbrului, nr 10

  02.11.2015
 
Construim soluţii pentru dezvoltarea capacităţii profesionale
 

La 29 noiembrie, a.c., un grup de bibliotecari, membri ai Asociaţiei Bibliotecarilor, au lansat primul eveniment în stil neconferinţă pentru a discuta despre viitorul instruirii continue pentru bibliotecari. Ideea organizării evenimentului a constat în oferirea unui spaţiu dedicat conectării, dezvoltării şi colaborării a celor care contribuie la transformarea educaţiei formale şi nonformale pentru adulţi. Având un început al unui eveniment cu aplicabilitate practică, organizatorii – Asociaţia Bibliotecarilor din Republica Moldova, Biblioteca Naţională a RM, Centrul de Formare Continuă din cadrul Universităţii de Stat din Moldova etc. – au încercat să evite unul sau mai multe aspecte ale unei conferinţe convenţionale. ... vezi detalii
  27.10.2015
 
Conferinţa satelit - “Biblioteci universitare şi specializate:
partajare, colaborare şi acces”
 

Asociaţia Bibliotecarilor din Republica Moldova, Secţiunile Biblioteci Universitare, Biblioteci Specializate vă invită să participaţi la conferinţa satelit Biblioteci universitare şi specializate: partajare, colaborare şi acces, pentu miercuri, 4 noiembrie, ora 10:00, la Biblioteca Centrală a Universităţii de Stat din Moldova, Bloc Central, Sala Senatului. ... vezi detalii
  27.10.2015
 
Conferinţa satelit - “Biblioteci dinamice: confruntări, experienţe, succese”.
 

Asociaţia Bibliotecarilor din Republica Moldova în colaborare cu Liceul Teoretic D. Alighieri organizează conferinţa-satelit pentru biblioteci scolare cu genericul “Biblioteci dinamice: confruntări, experienţe, succese”. Conferinţa-satelit va avea loc la 27 octombrie 2015, în spaţiul Liceului Teoretic D. Alighieri (str. Gh. Asachi, 71, mun. Chişinău), cu începere de la ora 10.00. ... vezi detalii
  26.10.2015
 
Seminarul Terminologia în domeniul informatizării
 

Asociaţia Bibliotecarilor din Republica Moldova, Secţiunea Biblioteci Universitare, Biblioteca Centrală a Universităţii de Stat din Moldova au organizat la 21 octombrie seminarul Terminologia în domeniul informatizării.
Întâlnirea a confirmat importanţa dialogului şi a schimbului de informaţii între bibliotecari, în vederea obţinerii rezultatelor propuse. La ea au participat bibliotecari universitari din diverse instituţii (AMTAP, USM, ASEM, ULIM, IŞE, UEFS, UTM, AAP, BRTŞ, UCCM, USARB). ... vezi detalii
  26.10.2015
 
Conferinţa satelit - “Bibliotecile din învăţământul profesional tehnic: redimensionare, renovare, afirmare”.
 

Asociaţia Bibliotecarilor din Republica Moldova în colaborare cu Centrul de Excelenţă în Construcţii organizează conferinţa-satelit cu genericul “Bibliotecile din învăţământul profesional tehnic: redimensionare, renovare, afirmare”.
Conferinţa-satelit va avea loc la 4 noiembrie 2015, în spaţiul Bibliotecii Centrului de Excelenţă în Construcţii (str. Gh. Asachi, 71, mun. Chişinău), cu începere de la ora 10.00.
Confirmarea participării se va efectua până la 28 octombrie 2015 la tel. 022-73-92-00 sau pe e-mail: t_ambroci@yahoo.com .
  23.10.2015
 
MESAJ
Bibliotecii Ştiinţifice a Universităţii de Stat „Alecu Russo” din Bălţi consacrat
celor 70 de ani de la fondare
 

Îmi revine deosebita plăcere şi onoare în acelaşi timp de a vă transmite, în numele Consiliului ABRM, întregii echipe sincere şi meritate felicitări pentru performanţele atinse, însoţite de urarea de a persevera în acest lăudabil domeniu biblioteconomic. Sunt bucuroasă să vă pot adresa mesajul nostru solidar de împlinire, îndreptat către una dintre cele mai preţioase instituţii dedicate cunoaşterii. ... vezi detalii
  22.10.2015
 
Conferinţa satelit - Biblioteci naţionale şi publice: comunitate,
colaborare şi conexiune
 

Conferinţa satelit - Biblioteci naţionale şi publice: comunitate, colaborare şi conexiune va avea loc pe 23 octombrie, 2015, ora 10:00 găzduită de Biblioteca Municipala "B.P.Haşdeu"
  14.10.2015
 
În atenţia comunităţii bibliotecare!
 

Consiliul Asociaţiei Bibliotecarilor din Republica Moldova are onoarea de a Vă invita să participaţi la Conferinţa naţională cu tema Biblioteci dinamice: confruntări, experienţe, succese. care va avea loc joi, 5 noiembrie, 2015 cu începere la ora 10:00 care se va desfăşura la Institutul Muncii.

Aşteptăm cu mult interes să contribuiţi prin intervenţia şi prezenţa dumneavoastră la reuşita acestui important eveniment profesional şi vă rugăm să confirmaţi participarea atât la conferinţele satelit, cât şi în cadrul conferinţei finale, accesând formularul - https://goo.gl/wgoNn1
  12.10.2015
 
PROPUNERI
 

La solicitarea Ministerului Tehnologiei Informaţiiei si Comunicaţiilor ABRM a venit cu propuneri pentru Programul „Crearea, dezvoltarea şi valorificarea conţinutului digital din Republica Moldova pentru anii 2016-2020”. ... vezi detalii
  07.10.2015
 
Stimaţi colegi
 

Consiliului ABRM propune spre dezbateri publice MANUALUL OPERAŢIONAL de politici şi proceduri al Asociaţiei Bibliotecarilor din Republica Moldova elaborat în cadrul poiectului "Consolidarea instituţională a ABRM", susţinut de Programul Novateca.

Manualul operaţional constituie o compilaţie a unor proceduri şi instrumente manageriale şi un îndrumător asupra priorităţilor strategice, modului de organizare şi de funcţionare a Asociaţiei, precum şi de gestionare a resurselor umane, financiare, informaţionale şi materiale. Acest manual îşi propune să asiste ABRM în stabilirea unor proceduri, cerinţe şi standarde unice şi uniformizate în cadrul organizaţiei. Manualul este destinat pentru membrii şi personalul angajat al ABRM.

Vă invităm să oferiţi propuneri şi sugestii la adresa secretariatabrm@gmail.com până la 20 octombrie, ora 17:00 cu menţiunea "Manual operational ABRM".
  29.09.2015
 
Echipament tehnic pentru Asociaţia Bibliotecarilor din Republica Moldova
 

În cadrul proiectului “Consolidarea instituţională a ABRM” susţinut de Programul Novateca/IREX Moldova, asociaţia urmează să achiziţioneze o serie de produse necesare implementării corespunzătoare acestui proiect: un 1 PC, 1 laptop, 1 aparat de fotografiat).

Criteriul aplicat pentru atribuirea contractului va fi „preţul cel mai scăzut” (în MDL), cu respectarea cerinţelor din caietul de sarcini.

Oferta va fi valabilă pe o perioadă de 10 zile de la data transmiterii anunţului. Livrarea se va efectua la sediul Asociaţiei Bibliotecarilor din Republica Moldova (Chişinău, bd. Ştefan cel Mare şi Sfânt, nr. 148), iar toate cheltuielile de încărcare, transport şi descărcare vor fi suportate de furnizor.

Oferta de preţ va fi comunicată în atenţia Marianei Harjevschi, preşedinte, în termen de maxim 5 zile calendaristice de la data comunicării prezentei CERERI DE OFERTA, pe fax: 022/22 33 60 sau scanată pe adresa de e-mail: mharjevschi@gmail.com .
  29.09.2015
 
Săptămâna Internaţională a Accesului Deschis 2015
 
Săptămâna Internaţională a Accesului Deschis 2015 (Open Access Week) – un eveniment global, a ajuns la a noua ediţie, anunţând temă acestui an „Open for Collaboration”. Consortiul REM sustine organizarea SI a Accesului Deschis în perioada 19-25 octombrie. Tema ed. 15 este „Deschişi pentru colaborare”, care subliniază modul în care colaborarea inspiră avansarea mişcării Open Access prin parteneriate, iniţiative; colaborarea cu factorii de decizie politică, care au promovat politicile Accesului Deschis în întreaga lume. Tema subliniază, de asemenea, modul în care Open Access identifică noi metode de colaborare între oamenii de ştiinţă privind punerea la dispoziţia oricărei persoane, în orice moment şi oriunde rezultatele cercetărilor ştiinţifice. ... vezi detalii
  28.09.2015
 
Stimaţi colegi!
 
Pentru a înţelege mai bine tendinţele şi nevoile de formare profesională a specialiştilor din domeniul infodocumentar din Republica Moldova, ABRM, Centrul Naţional de Excelenţă Profesională pentru Bibliotecari în colaborare cu Centrul de Formare Continuă al USM realizează în perioada 25 septembrie – 20 octombrie 2015 o cercetare privind nevoia de formare profesională a personalului de specialitate din biblioteci la care Vă invităm să participaţi şi dvs.
Rezultatele acestui sondaj vor ajuta la identificarea nevoile de formare profesională a specialiştilor din domeniul infodocumentar, de asemenea, vor servi drept reper pentru elaborarea programelor, planurilor de studiu pentru cursuri de formare continuă, precum şi vor sugera idei pentru tematica instruirilor informale şi nonformale.
Pentru a participa la acest studiu accesaţi http://goo.gl/forms/MDTyYCP7cu sau comletaţi varianta Word a chestionarului.
Chestionarele completate in varianta Word pot fi expediate la adresa: abrm.formarecontinua@gmail.com.
  25.09.2015
 
Rezultatele selectării liderilor pentru vizita de documentare la Asociaţia Bibliotecarilor din Ucraina
 
În cadrul proiectului “Consolidarea instituţională a ABRM” susţinut de Programul Novateca/IREX Moldova, echipa de implementare a proiectului Asociaţiei Bibliotecarilor a lansat apelul la candidaturi pentru o vizită de documentare la Asociaţia Bibliotecarilor din Ucraina.
Criterii de evaluare pentru selectarea a 10 lideri au fost: prezenţa la atelierele organizate pe parcursul proiectului (ex. Sporirea durabilităţii ABRMşi impulsionarea colectării fondurilor; Dezvoltarea resurselor umaneşi ajustarea structurii ABRMşi Dezvoltarea proiectelor ABRM); participarea activă în cadrul activităţii de follow up; implicarea în elaborarea Manualului (prin contribuţii la scrierea, compilareaşi redactarea textului); scrierea istoriei proprii de succes în cadrul proiectului, organizarea activităţilor de promovare a proiectului pe durata implementăriişi scrierea articolelor în mass-media despre impactul transformator al participării în cadrul proiectului. ... vezi detalii
  24.09.2015
 
Nocturna Bibliotecilor 2015
 
Nocturna Bibliotecilor 2015 este o abordare creativă a activităţii pe timp de seară/noapte a instituţiilor de bibliotecă în seara/noaptea din 25 spre 26 septembrie. Iniţiată de Asociaţia Naţională a Bibliotecarilor şi Bibliotecilor Publice din Romania (ANBPR), campania naţională a ajuns la a cincea ediţie.
Această campanie derulează pentru al doilea an simultan în România şi Republica Moldova, în cadrul unui parteneriat între Asociaţia Naţională a Bibliotecarilor şi Bibliotecilor Publice din România (ANBPR) şi Asociaţia Bibliotecarilor Moldoveni (ABRM).
Cei interesaţi de implicarea în campanie sunt rugaţi să trimită la adresa secretariatabrm@gmail.com. ... vezi detalii
  21.09.2015
 
Manifestul IFLA/UNESCO cu privire la bibliotecile digitale
 
ABRM aduce la cunostinţă ca la 5 iunie 2015, în cadrul Masei rotunde cu genericul Valorificarea patrimoniului ştiinţific naţional prin conţinut digital, organizat de Asociaţia Bibliotecarilor din Republica Moldova (ABRM) şi Consorţiul Resurse Electronice pentru Moldova (REM) în parteneriat cu Institutul de Dezvoltare a Societăţii Informaţionale (IDSI) şi Universitatea de Stat din Moldova (USM)a fost aprobat manifestul IFLA/UNESCO cu privire la bibliotecile digitale. ... vezi detalii
  21.09.2015
 
150 de bibliotecari din România în vizită la Chişinău
 
În ultima zi a Conferinţei Naţionale a Asociaţiei Bibliotecarilor din România, care a avut loc la Iaşi (9 - 11 septembrie) bibliotecile din Chişinău au fost vizitate de către colegii din România. A fost o vizită fulger, timp de trei ore şi jumătate, timp în care au fost vizitate Biblioteca Naţională a Republicii Moldova, Biblioteca Naţională pentru Copii „Ion Creangă”, Biblioteca Ştiinţifică a Academiei de Studii Economice şi Biblioteca Liceului „Spiru Haret”. ... vezi detalii
  21.09.2015
 
În atenţia comunităţii profesionale, responsabililor pentru
Formarea Continuă a bibliotecarilor
 
Secţia de Formare Continuă a USM în colaborarea cu Asociaţia Bibliotecarilor din Republica Moldova anunţă înscrierea la cursurile de formare continuă a personalului de bibliotecă.
În pentru perioada 16-21 noiembrie 2015 se organizează cursul de formare continuă la tema: Bazele Biblioteconomiei şi Ştiinţelor Informării (75 de ore)
Înscrierea la curs se desfăşoară în perioada 19 octombrie 2015 – 7 noiembrie 2015. ... vezi detalii
  21.09.2015
 
În atenţia comunităţii profesionale, responsabililor pentru
Formarea Continuă a bibliotecarilor
 
Secţia de Formare Continuă a USM în colaborarea cu Asociaţia Bibliotecarilor din Republica Moldova anunţă înscrierea la programul de recalificare a personalului de bibliotecă pentru deţinătorii studiilor superioare în alte domenii
Înscrierea la programul de recalificare se organizează în perioada 1 octombrie 2015 – 15 noiembrie 2015. ... vezi detalii
 17.09.2015
 
Învăţăm pentru a fi mai puternici

Liubov Arion,
Peş. Sec. Biblioteci şcolare ABRM
 
Participarea mea în Proiectul „Consolidarea capacităţii organizaţionale ABRM” este rezultatul politicii ABRM de susţinere a tuturor tipurilor de biblioteci. Încă o dată m-am convins, că am alături în Consiliul ABRM colegi bine pregătiţi, responsabili, creativi şi cu multă dăruire pentru domeniul profesional.
Vin cu recunoştinţe organizatorilor, susţinătorilor, persoanelor implicate şi colegilor pentru acest prilej de a ne simţi un tot întreg, cu mult potenţial uman şi încredere în forţele proprii. ... vezi detalii
  10.09.2015
 
Atelier profesional
Bibliotecle şcolare în prisma declaraţiei de la Lyon
 
Graţie susţinerii ABRM în ajunul unui nou an de studii (26 august) a fost organizat un atelier profesional pentru metodiştii responsabili de activitatea bibliotecilor din Republica Moldova cu genericul BIBLIOTECLE ŞCOLARE ÎN PRISMA DECLARATIEI DE LA LYON. Atelierul a avut loc la LTPA „Spiru Haret” din mun. Chişinău. ... vezi detalii
 04.08.2015
 
„Consolidarea capacităţii instuţionale ABRM ” – o misiune cu viziune ...

Alexandru Rusu,
director, Biblioteca Publică Izbişte
 
Sunt recunoscător Programului NOVATECA pentru ocazia participării în cadrul unui astfel de proiect. Am fost unul din cei mai tineri bibliotecari selectaţi.
Seminarele organizate au vizat toate laturile de dezvoltare a unei organizaţii: de la cele practice: procedee de colectarea a fondurilor şi dezvoltarea proiectelor, până la cele organizaţionale: modificări în statutul şi manualul operaţional a ABRM. Toate seminarele din cadrul proiectului a făcut din participanţi o echipă consolidată şi bine organizată (consider că aceasta a fost viziunea proiectului), care şi-au adus aportul nemijlocit în dezvoltarea instuţională a asociaţiei (misiunea proiectului). ... vezi detalii
 22.07.2015
 
Impresii despre un proiect deosebit şi despre o experienţă frumoasă
trăită în ultimele trei luni

Tatiana AMBROCI,
preşedintele Secţiunii ABRM, „Biblioteci de colegii şi şcoli profesionale”
 
Ideea proiectului a apărut din necesitatea de a restructura Asociaţia Bibliotecarilor şi a o transforma într-o instituţie mai fiabilă, transparentă şi eficientă.
Pentru mine participarea în cadrul Proiectului Consolidarea capacităţilor organizaţionale ABRM e o reală plăcere şi o ocazie de a-mi structura mult mai bine informaţiile pe care le aveam referitor la elaborarea de proiecte, gestionarea resurselor umane, colectarea de fonduri, dar şi de a afla multe lucruri noi. Mi-a plăcut mult modul de abordare a traningurilor, care au fost axate pe documentele şi activităţile ABRM, metodele dinamice şi interactive utilizate. Am beneficiat de un trainer profesionist, cu experienţă şi creativitate. ... vezi detalii
 08.07.2015
 
Seminarele ABRM - imbold în exploararea noului

Viorica Lupu,
preşedintele secţiunii Procese tehnologice de bibliotecă, ABRM
 
Subiectele abordate în cadrul seminarelor organizate în cadrul proiectului „Consolidarea capacităţii instituţionale ABRM” sunt foarte interesante, utile, importante, necesare şi de actualitate.
Mi-a plăcut mult stilul de predare, îmbinarea materialului oferit cu exemple explicite şi cu umor inteligent şi adecvat situaţiilor, cu relatări şi multe emoţii pozitive.
Seminarele au constituit o sursă suplimentară de obţinere a unor cunoştinţe noi, de comunicare, interactivitate şi imbold în exploararea noului. ... vezi detalii
  08.07.2015
 
Servicii Juridice pentru Asociaţia Bibliotecarilor din Republica Moldova
 
Scop: Contractarea unei companii pentru servicii de asistenţă juridică pentru ABRM
Perioada: 15 iulie – 15 august 2015
Compania juridică va presta servicii juridice în cadrul proiectului Consolidarea instituţională a asociaţiei prin următoarele activităţi:(1) consultanţă în probleme juridice, (2) evaluarea juridică actuală a documentelor interne ale ABRM, (3) elaborarea documentelor juridice şi (4) reprezentarea intereselor organizaţiei.

Vă rugăm să transmiteţi oferta în formă scanată cu aplicarea semnăturii şi a ştampilei la adresa secretariatabrm@gmail.com
Vă rugăm să includeţi în titlu: Servicii Juridice.
Data limită: 10 iulie, 2015, 17.00 ... vezi detalii
  07.07.2015
 
Impresiile unui grup de bibliotecarii din Republica Moldova
care au vizitat bibliotecile din Germania
 
Despre Germania am avut oportunitatea să citim, să auzim, să studiem mai multe lucruri din diverse surse. Bibliotecile din această ţară le ştiam ca un model de instituţii moderne şi bine organizate. Dar şansa de a le vizita la faţa locului o considerăm a fi unică. ... vezi detalii
  30.06.2015
 
ADMITEREA 2015
 
În perioada 20-28 iulie 2015, la Universitatea de Stat din Moldova va avea loc depunerea dosarelor pentru admiterea la studii superioare de Licenţă (Ciclul I) şi studii superioare de Masterat (Ciclul II) la domeniul de formare profesională Ştiinţe ale Informării.
Pentru admiterea 2015, la Ciclul I (Licenţă), sunt prevăzute locuri la buget atât la secţia cu frecvenţă la zi, cât şi la secţia cu frecvenţă redusă. ... vezi detalii
  30.06.2015
 
Oportunităţi de creştere profesională

Angela Amorţitu,
Specialist principal, Comunicarea colecţiilor, BŞ ASEM
 
Proiectul în cauză vreau să aducă o schimbare prin îmbunătăţirea decizională din partea Asociaţiei prin politicile şi procedurile ce vor fi elaborate. Trebuie să fie adus un suflu nou odată cu tinerii, care vor fi antrenaţi şi implicaţi în acest proiect prin sarcini concrete.
Particip la acest proiect, deoarece vreau să-mi aduc aportul personal la edificarea comunităţii noastre bibliotecare, la ridicarea prestigiului profesiei de bibliotecar. Cunoştinţele proprii şi abilităţile mele obţinute pe parcursul activităţii mele profesionale de până acum vreau să fie aplicate în practică. Doresc să fiu membru al unei echipe de profesionişti, în care se va lucra prin cooperare, deschidere şi creativ. Cunoştinţele obţinute la fel for avea un impact de diseminare prin diferite forme. ... vezi detalii
  30.06.2015
 
Învăţăm pentru a deveni mai puternici

Maria Cudlenco,
preşedinte, secţiunea Zona Sud a ABRM
 
Participarea mea la instruirile din cadrul proiectului Consolidarea capacităţii instituţionale ABRM, implementat cu suportul financiar al AO IREX Moldova şi al Programului Novateca a fost o oportunitate de a cunoaşte mai multe lucruri desprea activitatea organizaţiilor nonguvernamentale.
În cadrul discuţiilor în grup, fiind analizată actuala structură a ABRM, s-a constatat că este necesară abordarea corectă a managementului resurselor umane şi identificarea unor modificări statutare, precum şi efectuarea unor remanieri de personal.
Cele învăţate la trainingurile de instruire urmează a fi diseminate şi discutate în teritoriu pentru a explora împreună cu toţi membrii posibilitatile de dezvoltare ABRM.
  29.06.2015
 
Relevanţa şi importanţa seminarelor de consolidare
a capacităţii instituţionale a ABRM

Andrian VLADÎCA, Biblioteca Publică de Drept,
Filiala Bibliotecii Municipale „B.P. Hasdeu”
 
În urma seminarelor de consolidare a capacităţii instituţionale a ABRM, am acumulat cunoştinţe interesante şi utile. Un prim lucru pe care l-am învăţat în cadrul acestor seminare este acela de a fi motivat şi a nu fi indiferent faţă de necesităţile de informare şi de dezvoltare intelectuală a comunităţii în folosul căreia activează bibliotecile.
Participarea la aceste seminare m-a făcut să-mi pun întrebarea ce este posibil de făcut pentru a sprijini comunitatea bibliotecarilor şi a contribui la eficientizarea muncii de bibliotecar şi consolidarea capacităţii instituţionale a ABRM. ... vezi detalii
  29.06.2015
 
Învăţăm pentru dezvoltare şi inovare
Vlada Burlacu,
Biblioteca Raională „A. Donici”, Orhei
 
În ziua de astăzi, când orice organizaţie trebuie să-şi ajusteze activitatea, conform resurselor existente, este necesar de a pune accentul pe selectarea şi dezvoltarea resurselor umane existente în organizaţie. În cadrul instruirilor din 29 – 30 aprilie 2015, foarte clar şi prin exemple a fost analizată structura ABRM, rolul preşedintelui, biroului executiv, instrumentele şi etapele de gestionare a resurselor umane ale ABRM. Un punct important a fost elaborarea Planului de dezvoltare personală, în care se specifică scopul, obiectivele şi activităţile principale şi secundare, ce ajută la identificarea necesităţilor primordiale. ... vezi detalii
  26.06.2015
 
Un proiect orientat spre eficienţă, fiabilitate şi transparenţă

Ludmila Corghenci, DIB ULIM
 
Proiectul Consolidarea capacităţii instituţionale ABRM, implementat cu suportul financiar al AO IREX Moldova şi al Programului Novateca va urmări creşterea gradului de apreciere a importanţei bibliotecilor şi bibliotecarilor în comunitate. Diverse instruiri profesionale care vor avea loc vor aduce beneficii pentru membrii asociaţiei ca aceasta să devină o instituţie mai fiabilă, transparentă şi eficientă. Dezvoltarea unui grup de lideri într-un mediu fortificat va influenţa în mod pozitiv bibliotecile, astfel contribuind şi la consolidarea ABRM. Evaluarea capacităţilor instituţionale, elaborarea şi aprobarea Manualului de politici şi proceduri (MPP) pentru ABRM prin participarea şi contribuţia liderilor motivaţi şi dedicaţi din diverse biblioteci din ţară, care vor fi implicaţi în diverse acţiuni de formare în domenii relevante privind consolidarea capacităţii instituţionale, reprezintă obiectul major al proiectului. ... vezi detalii
  18.06.2015
 
Obţinerea bursei de participare în cadrul Conferinţei IFLA 2015
 
ABRM aduce sincere felicitări Eugeniei Bejan, director adjunct al Bibliotecii Naţionale I.Creangă şi secretar al Consiliului Biblioteconomic din Republica Moldova pentru obţinerea bursei de participare în cadrul Conferinţei anuale a Federaţiei Internaţionale a Asociaţiilor de Biblioteca (IFLA) ce va avea loc în oraşul Cape Town, Africa în perioada 15-21 august, a.c.       ... vezi detalii
 17.06.2015
 
Comunicat informativ
despre lucrările atelierului profesional
 

La 4 iunie 2015 şi-a desfăşurat lucrările atelierul profesional „Direcţii şi orientări prioritare de dezvoltare a bibliotecilor din învăţământul profesional tehnic”.
  29.05.2015
 
Atelierul profesional cu genericul
„Direcţii şi orientări prioritare de dezvoltare a bibliotecilor
din învăţământul profesional tehnic”.
 
In atenţia Directorilor de colegii şi şcoli profesionale, Asociaţia Bibliotecarilor din Republica Moldova în colaborare cu Şcoala Profesională nr. 9 organizează atelierul profesional cu genericul „Direcţii şi orientări prioritare de dezvoltare a bibliotecilor din învăţământul profesional tehnic”.
Scopul atelierului este de a informa bibliotecarii despre tendinţele şi priorităţile bibliotecilor din instituţiile de învăţământ vocaţional/tehnic şi despre documentele normative şi de reglementare din domeniul biblioteconomiei.
Atelierul va avea loc la data de 4 iunie 2015, în spaţiul Şcolii Profesionale nr. 9 (str. Ion Pelivan 30, or. Chişinău), cu începere de la ora 10.00. ... vezi detalii
  22.05.2015
 
Participarea la Conferinţa IFLA 2015
 
Asociaţia Bibliotecarilor din Republica Moldova împreună cu Programul Novateca anunţă oportunitatea de susţinere a unui bibliotecar din Republica Moldova pentru a participa la Conferinţa IFLA 2015 ce va avea loc în perioada 16-21 august 2015 în or. Cape Town, Africa de Sud. ... vezi detalii
  21.05.2015
 
Concursul „Cea mai performantă bibliotecă şcolară” la Sîngerei
 
La 15.04 2015 la gimnaziul „A.Crihan” din or. Sîngerei a avut loc atelierul profesional pentru bibliotecarii şcolari din raion cu genericul „Dezvoltarea bibliotecilor şi bibliotecarilor – grija Direcţiei Educaţie Sîngerei şi Asociaţiei Bibliotecarilor din Republica Moldova”. În cadrul atelierului s-au făcut totalurile Concursului raional al DE Sîngerei „Cea mai performantă bibliotecă şcolară”. ... vezi detalii
  11.05.2015
 
Structura Asociaţiei Bibliotecarilor din Republica Moldova prin prisma prevederilor statutare
 
Trainingul #2: Dezvoltarea resurselor umane şi ajustarea structurii ABRM a învăţat cei 20 de lideri, mesagerii comunităţii bibliotecarilor, care este structura adecvată a asociaţiei şi cum sunt divizate responsabilităţile. ... vezi detalii
  11.05.2015
 
20 de lideri ai ABRM învaţă cum să colecteze fonduri
 
Asociaţia Bibliotecarilor din Republica Moldova pe parcursul celor 23 de ani a reuşit să consolideze comunitatea bibliotecarilor din R. Moldova, săsusţină activ bibliotecarii din întreg sistemul naţional de biblioteci. Prin tradiţii şi inovare s-a fundamentat o cultură organizaţională. În ultima perioadă are loc o schimbare prin prisma renovării, creativităţii, comunicării, durabilităţii, se acumulează experienţe de a învăţa şi practici de a investi cognitiv în dezvoltarea platformei profesionale asociative.

Trainingul #1: Sporirea durabilităţii ABRM şi impulsionarea colectării fondurilor a avut obiectivul de a stimula activitatea generatoare de venit. ... vezi detalii
  08.05.2015
 
Masa rotundă cu genericul
Valorificarea patrimoniului ştiinţific naţional prin conţinut digital.
 
Asociaţia Bibliotecarilor din Republica Moldova (ABRM) şi Consorţiul Resurse Electronice pentru Moldova (REM) în parteneriat cu Institutul de Dezvoltare a Societăţii Informaţionale (IDSI) şi Universitatea de Stat din Moldova (USM) organizează Masa rotundă cu genericul Valorificarea patrimoniului ştiinţific naţional prin conţinut digital. Evenimentul se desfăşoară în contextul atenţiei sporite privind transparenţa, accesul şi crearea instrumentelor noi de colaborarea ştiinţifică, diseminarea informaţiei ştiinţifice, precum şi crearea facilităţilor de acces la cunoştinţe ştiinţifice.
Masa rotundă va avea loc la 5 iunie 2015, începand cu ora 10:00, în cadrul Universităţii de Stat din Moldova (or. Chişinău, str. A.Mateevici, 60, Blocul Central, et. 2, Sala Senatului).
Evenimentul se desfăşoară în cadrul proiectului instituţional al IDSI Platforma pilot pentru asigurarea evaluării calităţii şi vizualizarea conţinutului ştiinţific digital din Republica Moldova şi are ca obiectiv principal prezentarea rezultatelor inovatoare, proiectelor ştiinţifice şi aplicative în domeniul digitizării, documentării, arhivării, valorificării patrimoniului ştiinţific al Republicii Moldova.

Scrisoarea informativă poate fi accesată AICI
Formularul de înregistrare poate fi accesat AICI

Termenul limită de înregistrare pentru participare la masa rotundă – 25 mai 2015.
Termenul limită de înregistrare pentru participare cu prezentare – 20 mai 2015.
  22.04.2015
 
Comunitatea bibliotecară este invitată pe 23 aprilie la un concert inedit
de muzică clasică, în cadrul Zilei Bibliotecarului
 
Joi, 23 aprilie 2015, începând cu ora 13:00, Ministerul Culturii al Republicii Moldova, împreună cu Asociaţia Bibliotecarilor vă invită la un concert de muzică clasică. Evenimentul va avea loc la Filarmonica Naţională „Serghei Lunchevici” (St. Mitropolit Varlaam 78, Chişinău 2012).

Programul evenimentului ...
  21.04.2015
 
În atenţia comunităţii profesionale, responsabililor pentru
formarea continuă a bibliotecarilor
 
Centrul de Formare Continuă din cadrul Secţiei de Formare Continuă a USM în colaborarea cu Asociaţia Bibliotecarilor din Republica Moldova anunţă înscrierea la cursurile de formare continuă a personalului de bibliotecă.

Pentru perioada aprilie-mai 2015 sunt planificate următoarele cursuri de formare continuă:
1. Bazele Biblioteconomiei şi Ştiinţelor Informării (75 de ore)
2. „Biblioteca şcolara: modernizare şi schimbare prin prisma Manifestului UNESCO” (75 de ore) ... vezi detalii
  21.04.2015
 
Atelier profesional de transfer metodologic şi tehnologic
 
La 15 aprilie 2015, la Chişinău, în spaţioasa incintă a Liceului Teoretic „Mircea Eliade” (director - Grigore Vasilache, bibliotecar - Nina Negru) a avut loc atelierul profesional cu participare naţională „Metodologia de aplicare a Regulamentului privind modul de conferire a categoriilor de calificare personalului de specialitate din biblioteci” (în redacţie nouă). Regulamentul menţionat a fost aprobat în temeiul hotărârii Colegiului Ministerului Culturii nr. 1 din 30 decembrie 2014 şi a ordinului Ministerului Culturii din 22 ianuarie 2015. ... vezi detalii
  10.04.2015
 
Concursul republican „Biblioteca publică – partener în promovarea proprietăţii intelectuale” la ediţia a V-a
 
În scopul promovării informaţiei privind sistemul naţional de protecţie a proprietăţii intelectuale în rândul populaţiei prin intermediul bibliotecilor din teritoriu, Agenţia de Stat pentru Proprietatea Intelectuală, în cooperare cu Asociaţia Bibliotecarilor din Republica Moldova, a lansat Concursul republican „Biblioteca publică – partener în promovarea proprietăţii intelectuale”, ediţia V.

Concursul se va desfăşura în perioada 1 aprilie 2015 – 1 aprilie 2016.

Regulamentul de organizare a Concursului

... vezi detalii
  10.04.2015
 
Stimaţi bibliotecari,
 
Din numele Consiliului de Administraţie al Asociaţiei Bibliotecarilor din Republica Moldova (ABRM), anunţăm că Ziua Bibliotecarului în Republica Moldova va fi sărbătorită la 23 aprilie a.c.

Anul acesta întreaga comunitate internaţională, propune de a ne uni pentru a sărbători cartea ca simbol al creativităţii, aspiraţiei spre cunoaştere. Mesajul UNESCO pentru ediţia 2015 este: „Citeşte lumea” (Read the World). Ne dorim să sărbătorim acest eveniment la fel de interesant şi inovativ, solidarizându-ne pentru a promova biblioteca şi bibliotecarii. ... vezi detalii
  09.04.2015
 
CREZUL BIBLIOTECONOMIC AL LUI ALEXE RĂU
 
Alexe Rău a fost o prezenţă emblematică în biblioteconomia naţională, a constituit o epocă în acest domeniu. Alexe Rău a fost un model al bibliotecarului modern pentru că a fost pasionat până la sacrificiu de tot ceea ce a făcut pentru domeniul biblioteconomic, căruia s-a dedicat până în ultima clipă.

În numele Asociaţiei Bibliotecarilor din RM, dar şi al Bibliotecii Municipale „B.P. Hasdeu”, exprimăm sincere condoleanţe familiei răposatului, rudelor, prietenilor, tuturor celor care l-au cunoscut şi i-au apreciat munca imensă în domeniul biblioteconomic. Alexe Rău a fost o personalitate marcantă şi va rămâne cu siguranţă într-un viitor Tratat de biblioteconomie, deoarece a lăsat pentru generaţiile de bibliotecari ce vor veni un exemplu de profesionalism. ... vezi detalii
  31.03.2015
 
Concurs Naţional „Cel mai bun bibliotecar al anului 2014”
 
Asociaţia Bibliotecarilor din Republica Moldova anunţă înscrierea pentru Concursul Naţional „Cel mai bun bibliotecar al anului 2014” ... vezi detalii
 
Concurs Naţional „Cele mai reuşite lucrări în domeniul biblioteconomiei
şi ştiinţei informării”
 
Asociaţia Bibliotecarilor din Republica Moldova anunţă înscrierea pentru Concursul Naţional „Cele mai reuşite lucrări în domeniul biblioteconomiei şi ştiinţei informării” pentru anul 2014 ... vezi detalii
  27.03.2015
 
ATELIER PROFESIONAL "METODOLOGIA DE APLICARE A REGULAMENTULUI PRIVIND MODUL DE CONFERIRE A CATEGORIILOR DE CALIFICARE PERSONALULUI DE SPECIALITATE DIN BIBLIOTECI"
 
Consiliul Biblioteconomic Naţional si Asociaţia Bibliotecarilor din Republica Moldova iniţiază o serie de ateliere profesionale "Metodologia de aplicare a Regulamentului privind modul de conferire a categoriilor de calificare personalului de specialitate din biblioteci". Regulamentul a fost aprobat prin ordinul Ministerului Culturii nr.17 din 05.02.2015, fiind coordonat cu Ministerul Muncii, Protecţiei Sociale şi Familiei şi Ministerul Finanţelor.

Comisia „Formare profesională continuă” a Consiliului Biblioteconomic Naţional şi Comisia „Management şi parteneriat” & Secţiunea „Biblioteci publice” ale Asociaţiei Bibliotecarilor din Republica Moldova, organizează primul atelier pentru bibliotecile publice la 8 aprilie 2015, începând cu ora 10.00 în incinta Centrului Naţional de Excelenţă Profesională pentru Bibliotecari (or. Chişinău, bd. Ştefan cel Mare nr. 148).

Responsabilii de atestarea personalului de specialitate din bibliotecile publice pot să se înregistreze la atelier până la 6 aprilie 2015 la următoarea adresă tcoseri@hasdeu.md
  27.03.2015
 
COMUNICAT privind Şedinţa de lucru şi Atelierul profesional în cadrul
Filialei Biblioteci de Invăţămînt din Nord (BIN) a ABRM,
Bălţi, Biblioteca Ştiinţifică USARB
 
La 3 martie, 2015 la Biblioteca Ştiinţifică USARB s-a desfăşurat Şedinţă de lucru şi Atelierul profesional „Bibliotecile din instituţiile de învăţămîntul preuniversitar: acces, dezvoltare şi transformare”. ... vezi detalii
  24.03.2015
 
Atelier de lucru privind elaborarea direcţiilor strategice pentru
Centrul Naţional de Excelenţă Profesională pentru Bibliotecari (CNEPB)
 
La 13 martie, 2015 Centrul ProComunitate a organizat primul atelier pentru elaborarea direcţiilor strategice pentru Centrul Naţional de Excelenţă Profesională pentru Bibliotecari (CNEPB). ... vezi detalii
  27.02.2015
 
Rezultatele concursurilor anunţate de catre ABRM în cadrul proiectului Consolidarea capacităţii instituţionale
 
În perioada decembrie, 2014 – ianuarie, 2015 ABRM a organizat câteva concursuri în cadrul proiectului Consolidarea capacităţii instituţionale implementat de ABRM, cu suportul financiar al AO IREX Moldova şi al Programului Novateca. ... vezi detalii
  23.02.2015
 
Stimaţi membri ai ABRM
 
"Regulamentul privind modul de conferire a categoriilor de calificare personalului de specialitate din biblioteci" a fost aprobat prin ordinul Ministerului Culturii nr.17 din 05.02.2015, fiind coordonat cu Ministerul Muncii, Protecţiei Sociale şi Familiei şi Ministerul Finanţelor.

Regulamentul este postat pe site-ul Ministerului Culturii la adresa
http://mc.gov.md/sites/default/files/regulccpsb.pdf, dar urmează să fie publicat în "Monitorul oficial". Comisia C.B.N. "Formare profesională continuă" traduce acest document şi în limba rusă.

În anul 2015 atestarea personalului de specialitate din biblioteci va avea loc conform Regulamentului în noua redacţie. Astfel că, bibliotecarii care au obţinut sau confirmat categoria de calificare în 2011 vor mai avea la dispoziţie un an. Practic, în acest an comisiile de atestare vor avea doar cazuri de solictare a categoriei 2 şi, poate, cazuri de atestare înainte de termen conform prevederilor din Regulament.

Vă rugăm să diseminaţi această informaţie în comunitatea bibliotecară.
  06.02.2015
 
Atelier profesional dedicat Zilei Siguranţei pe Internet
 
Secţiunea ABRM „Biblioteci şcolare” şi Comisia ABRM „Cultura informaţiei”, în colaborare cu DGETS Chişinău şi BNC „Ion Creangă”, au organizat, pe 3 februarie 2015, Atelierul profesional „Bibliotecile şi securitatea pe Internet”, dedicat Zilei Siguranţei pe Internet, care se va marca în acest an pe 10 februarie. ... vezi detalii
  30.01.2015
 
CERERE DE OFERTĂ
pentru selectarea unei organizaţii naţionale care să evalueze capacitata instituţională, elaboreze setul de politici şi proceduri instituţionale şi să instruiască un grup de membri ai ABRM
 
Asociaţia Bibliotecarilor din Republica Moldova (ABRM) anunţă concurs pentru selectarea unei organizaţii naţionale care să efectueze analiza funcţională şi evaluarea capacităţii instituţionale a ABRM, ca parte a proiectului Consolidarea capacităţii instituţionale implementat de ABRM, cu suportul financiar al AO IREX Moldova şi al Programului Novateca. ... vezi detalii
  30.01.2015
 
TERMENI DE REFERINŢĂ
pentru selectarea unei companii în vederea procurării
programului 1C: Contabilitate 8 pentru Moldova - Modulul ONG
 
Asociaţia Bibliotecarilor din Republica Moldova (ABRM) anunţă concurs de selectare a ofertelor pentru procurarea programului 1C: Contabilitate 8 pentru Moldova - Modulul ONG. Acest program va fi utilizat pentru automatizarea evidenţei contabile, inclusiv pentru pregătirea dărilor de seamă obligatorii ale asociaţiei. În configuraţie este obligatoriu să fie automatizate principalele elemente de evidenţă a proiectelor în valuta străina şi/sau lei, intrarea mijloacelor financiare pe tranşe, evidenţa cheltuielilor în funcţie de proiectul selectat etc. ... vezi detalii
  31.12.2014
 
  23.12.2014
 

Masa rotundă
„Informatizarea bibliotecilor universitare – aspecte cheie”
din 12 decembrie 2014

Prin această întâlnire s-a inaugurat o serie de dezbateri de specialitate pe teme de interes major în procesul de informatizare a bibliotecilor universitare

܀ Organizatori: Secţiunea Biblioteci Universitare ABRM
                         Biblioteca Ştiinţifică Medicală a Instituţiei Publice Universitatea de Stat
                         de Medicină şi Farmacie „Nicolae Testemiţanu”
܀ Participanţi: directorii bibliotecilor universitare

                          ... vezi detalii
  02.12.2014
 
Recrutare 20 de membri ai asociaţiei pentru a participa în cadrul proiectului
Consolidarea capacităţii instituţionale ABRM
 
Asociaţia Bibliotecarilor din Republica Moldova (ABRM) anunţă concurs de selectare a 20 de membri ai asociaţiei pentru a participa în cadrul proiectului Consolidarea capacităţii instituţionale ABRM, implementat cu suportul financiar al AO IREX Moldova şi Programul Novateca. Proiectul este destinat membrilor Asociaţiei Bibliotecarilor din Republica Moldova care activează în diverse tipuri de biblioteci (naţionale, publice, universitare, şcolare, de colegiu etc.), care vor urmări creşterea gradului de apreciere a importanţei bibliotecilor şi bibliotecarilor în comunitate. Agenda proiectului va include şi va implica participaţii proiectului în diverse activităţi, precum: evaluarea capacităţii operaţionale şi instituţionale a ABRM; focus Grupuri online sau informale; ateliere de lucru cu subiectele specifice (1,5 zile), runda 1; ateliere de lucru cu subiectele specifice (1,5 zile), runda 2; sesiune de mentoring (1,5 zile); follow-up (2,5 zile) şi implicare în elaborarea Manualul de politici şi proceduri ale ABRM. ... vezi detalii
                      ܀ CV Europass
                      ܀ Formular de aplicare
  02.12.2014
 
Recrutare coordonator în cadrul proiectului Consolidarea capacităţii instituţionale ABRM
 
Proiectul Consolidarea capacităţii instituţionale ABRM, implementat cu suportul financiar al AO IREX Moldova şi al Programului Novateca va urmări creşterea gradului de apreciere a importanţei bibliotecilor şi bibliotecarilor în comunitate. Diverse instruiri profesionale care vor avea loc vor aduce beneficii pentru membrii asociaţiei ca aceasta să devină o instituţie mai fiabilă, transparentă şi eficientă. Coordonatorul proiectului va fi responsabil de implementarea activităţilor proiectului conform ghidării şi supervizării echipei proiectului. Responsabilităţi de bază: asigurarea suportului logistic în organizarea activităţilor prevăzute de proiect (ateliere de lucru; instruiri şi activităţi de mentorat) pentru 20 de lideri; supervizarea procesului de elaborare a Manualului de politici şi proceduri al ABRM în coordonare cu Compania de training; gestionarea achiziţiilor în cadrul proiectului (dezvoltarea paginii web www.abrm.md prin implicarea Comisiei Tehnologii a ABRM şi implementarea softului de contabilitate 1 C prin implicarea Comisiei Evaluare şi Comisiei Management şi Parteneriate ale ABRM); elaborarea rapoartelor narative şi financiare trimestriale ale proiectului, inclusiv raportarea acestora către Consiliul de Administrare al ABRM şi AO IREX Moldova şi Programul Novateca; asigurarea circuitului informaţional despre activităţile proiectului către Consiliul de Administrare al ABRM în desfăşurarea proiectului; implicarea în alte activităţi ale proiectului. ... vezi detalii
  02.12.2014
 
Selectarea unei organizaţii naţionale care să evalueze capacitata instituţională, elaboreze setul de politici şi proceduri instituţionale şi să instruiască un grup de membri ai ABRM
 
Asociaţia Bibliotecarilor din Republica Moldova (ABRM) anunţă concurs pentru selectarea unei organizaţii naţionale care să efectueze analiza funcţională şi evaluarea capacitătii institutionale a ABRM, ca parte a proiectului Consolidarea capacităţii instituţionale implementat de ABRM, cu suportul financiar al AO IREX Moldova şi al Programului Novateca. Cererea de ofertă include: Sfera de aplicare (Anexa I); Formular depunere a propunerilor (Anexa II); Propunerea financiară (Anexa III) şi Prelungirea colaborării (Anexa IV). Perioada de executare a contractului: ianuarie – septembrie 2015. ... vezi detalii
  15.11.2014
 
ATELIER PROFESIONAL
Biblioteci de învăţămînt: confluenţe pentru cunoaştere
 
Biblioteca Ştiinţifică a Universităţii de Stat „Alecu Russo” din Bălţi Vă invită la atelierul profesional Biblioteci de invătămînt: confluenţe pentru cunoaştere, care se va desfăşura în data de 20 noiembrie 2014, ora 10.00, în incinta Bibliotecii, sala de conferinţe, et. 2.
Grup ţintă: bibliotecari şcolari, de colegiu şi din şcoli profesionale, specialişti - responsabili de activitatea bibliotecilor şcolare din zona de Nord a Republicii Moldova (15 raioane şi mun. Bălţi). ... vezi detalii
  10.11.2014
 
Codul Deontologic al Bibliotecarului din Republica Moldova
https://docs.google.com/forms/d/viewform
 
Consiliul de administraţie al ABRM a delegat membrii Comisiei Etică şi deontologie: Angela Olărescu, preş. şi membrii dr. Lidia Kulikovski, Tatiana Coşeri, Ludmila Corghenci, Natalia Zavtur pentru a elabora noul concept al Codul Deontologic. Primul cod de acest gen în Republica Moldova a fost aprobat la cel de-al 6-lea Congres al bibliotecarilor din ţară care a avut loc la 6 noiembrie 2000. Era firesc ca comunitatea biblioteconomică fie să revizuiască Codul etic, fie să propună un nou cod din mai multe considerente.
                ... vezi detalii
  04.11.2014
 
Stimaţi membri ai ABRM
 
Consiliul de Administratie al ABRM vă invită la Conferinţa ABRM 2014. Având genericul „Biblioteci puternice, comunităţi puternice” ne-am propus să punem în valoare eforturile profesioniştilor din întreg Sistemul Naţional de Biblioteci a căror activitate a condus la rezultate de impact, servicii noi oferite, proiecte inovative, activităţi care au influenţat comunităţi, campanii de promovare a bibliotecilor din Republica Moldova, care au consemnat schimbări si efecte în comunitate datorate dezvoltării bibliotecilor. ... vezi detalii
  26.10.2014
 
Stimaţi membri ai ABRM
 
Vă invităm să fim împreună la Conferinţa Asociaţiei Bibliotecarilor, ce se va desfăşura sub genericul „Biblioteci puternice – comunităţi puternice”.

Conferinţa va fi găzduită de Biblioteca Ştiinţifică a Academiei de Ştiinţe a Moldovei şi va avea loc pe data de 5 noiembrie 2014 cu începere de la ora 09:30.

Cu un mesaj cheie la acest eveniment va participa Dna Pam Sandlian-Smith, director al Bibliotecii Anythink, SUA pentru a împărtăşi experienţa bibliotecii, ca fiind o instituţie ce oferă modele inovative de servicii de bibliotecă pentru necesităţile comunităţii privind învăţarea participativă şi implicarea utilizatorilor în schimbarea rolului bibliotecilor. Participarea Dnei Pam Sandlian-Smith este susţinută de Ambasada SUA în Republica Moldova, prin intermediul Programului Speakers Program şi a Programului Novateca.

Conştienţi că această conferinţă va fi un bun prilej în care vom pune în valoare forţa instituţiilor bibliotecare, Vă invităm să vă înregistraţi, utilizând formularul de la urmatorul link - http://bit.ly/1uTGLob până la data de 3 noiembrie 2014, ora 09:00.
  06.10.2014
 
Săptămâna Internaţională a Accesului Deschis 2014
Tema acestui an - «Generation Open»
 
Campania Naţională de promovare a Accesului Deschis „Generaţia Open” este organizată în cadrul parteneriatului între Programul EIFL-OA Moldova şi Asociaţia Bibliotecarilor din Republica Moldova (ABRM).

Cei interesaţi de implicare în campanie sunt rugati să completeze formularul online: http://goo.gl/forms/HlyYHKMP8l

                     ... vezi detalii
  30.09.2014
 
Nocturna Bibliotecilor
 
În seara de 26 septembrie, pentru prima dată în Republica Moldova, a fost lansată Campania Nocturna Bibliotecilor. Acest eveniment este parte a campaniei susţinute de Asociaţia Naţională a Bibliotecarilor şi Bibliotecilor Publice din România (ANBPR), Republica Moldova aderând prin intermediul Asociaţiei Bibliotecarilor din Republica Moldova (ABRM). Evenimentul de lansare s-a produs în Parcul şi Muzeul Tehnicii în aer liber al Universităţii Tehnice cu suportul Bibliotecii Tehnico-Stiinţifice UTM.

... vezi detalii   ܀ Lansarea evenimentului
                      ܀ Poze de la eveniment
  24.09.2014
 
Programul de descfăşurare a evenimentului
Campania Nocturna Bibliotecilor
 
Mulţumim tuturor bibliotecilor care au aderat la Campania Nocturna Bibliotecilor, eveniment organizat simultan în România şi Republica Moldova, în cadrul parteneriatului între Asociaţia Naţionala a Bibliotecarilor şi Bibliotecilor Publice din România (ANBPR) şi Asociaţia Bibliotecarilor din Republica Moldova (ABRM). Aici Programul de deschidere a evenimentului si bibliotecile care au aderat.
  19.09.2014
 
Înregistrare Campania „Nocturna Bibliotecilor”
 
Nocturna Bibliotecilor 2014 este o nouă abordare creativă a activităţii pe timp de seară/noapte a instituţiilor de bibliotecă în seara/noaptea din 26 spre 27 septembrie. Iniţiată de Asociaţia Naţională a Bibliotecarilor şi Bibliotecilor Publice din România (ANBPR), campania naţională a ajuns la a cincea ediţie.

Ca element în premieră, în acest an, ANBPR deruleaza această campanie simultan în România şi Republica Moldova, în cadrul unui parteneriat între Asociaţia Naţională a Bibliotecarilor şi Bibliotecilor Publice din România (ANBPR) şi Asociaţia Bibliotecarilor Moldoveni (ABRM). ... vezi detalii

  16.09.2014
 
Impresii de la IFLA 2014
 
Preşedinta ABRM, Mariana Harjevschi, relatează despre participarea la cea de-a 80-a Conferinţă Generală IFLA care a avut loc la Lyon (Franţa), precum şi despre ce s-a întâmplat memorabil la acest forum internaţional. ... vezi detalii
  16.09.2014
 
ABRM a semnat Declaraţia de la Lyon
privind accesul la informare şi dezvoltare
 
Anul acesta în cadrul Conferinţei IFLA a avut loc semnarea Declaraţiei de la Lyon privind accesul la informare şi dezvoltare de către IFLA şi Organizaţia Naţiunilor Unite. IFLA prin iniţierea acestei declaraţii a propus să negocieză o nouă agendă de dezvoltare, pentru a urma Obiectivele de Dezvoltare Millenium, care are ca scop îmbunătăţirea calităţii vieţii persoanelor prin abordarea de noi obiective care trebuie atinse în perioada 2016 – 2030. ... vezi detalii
  21.07.2014
 
ADMITEREA 2014
la domeniul de formare profesionala „Stiinte ale Informarii”
 
În perioada 21 iulie – 2 august 2014, la Universitatea de Stat din Moldova va avea loc depunerea dosarelor pentru admiterea la studii superioare de Licenţă (Ciclul I) si studii superioare de Masterat (Ciclul II) la domeniul de formare profesională Stiinţe ale Informării.
... vezi detalii   ܀ Admiterea 2014
... vezi detalii   ܀ Înscrierea la programul de recalificare
 11.07.2014
 
Reflecţii asupra seminarului
Crearea si optimizarea unui blog
9 iulie 2014
 
Secţiunea ABRM „INFORMATIZARE ŞI TEHNOLOGII INFORMAŢIONALE”, secţiunea ABRM „BIBLIOTECI DE COLEGIU şi ŞCOLI PROFESIONALE” au organizat pe 9 iulie 2014 în spaţiile Bibliotecii Tehnico-Ştiinţifice a Universităţii Tehnice a Moldovei seminarul de instruire: Crearea si optimizarea unui blog. Prezentările de la seminar le puteţi accesa la adresa: http://www.slideshare.net/UTMLibrary
               ... vezi detalii
  04.06.2014
 
Masă rotundă cu genericul
„Excepţiile şi limitările dreptului de autor pentru biblioteci şi arhive: probleme actuale”
 
Stimaţi colegi, Biblioteca Ştiinţifică Medicală IP Universitatea de Stat de Medicină şi Farmacie „Nicolae Testemiţanu” din Republica Moldova, Secţiunea „Biblioteci universitare” din cadrul Asociaţiei Bibliotecarilor din Republica Moldova şi Agentia de Stat pentru Proprietate Intelectuală din Republica Moldova Vă invită sa participaţi la lucrările mesei rotunde cu genericul „Excepţiile şi limitările dreptului de autor pentru biblioteci şi arhive: probleme actuale”, care va avea loc la data de 12 iunie 2014, ora 10-00.
Vă rugăm să confirmaţi recepţionarea mesajului şi să indicaţi persoanele –participante la eveniment (1-2 persoane) până la 6 iunie 2014. ... vezi detalii
 18.04.2014
 
Dragi bibliotecari,
 

Din numele Consiliului de Administraţie al Asociaţiei Bibliotecarilor din Republica Moldova (ABRM), Vă invit cordial să serbăm Ziua Bibliotecarului în Republica Moldova la 23 aprilie ora 11:00 la Teatrul Naţional M. Eminescu.

Anul acesta evenimentul va fi unul deosebit, având susţinerea Ministerului Culturii din Republica Moldova, ABRM va asigura prezentarea în scenă a uneia dintre cele mai populare şi longevive piese clasice din dramaturgia românească - «Take, Ianke şi Cadâr» de Victor Ion Popa în regia lui Vitalie Rusu.

În cadrul evenimentului vor fi decernate diplomele de excelenţă pentru bibliotecari din partea Ministerului Culturii. La fel vor fi oferite diplome din partea Guvernului şi altor ministere de resort, precum Ministerul Educaţiei, Ministerul Agriculturii şi Dezvoltării Rurale şi anunţate rezultatele Concursurilor naţionale susţinute de către ABRM - Cel mai bun bibliotecar 2013 şi Cele mai reuşite lucrări în domeniul biblioteconomiei şi ştiinţelor informării 2013.

Intrarea la eveniment este liberă şi deschisă pentru comunitatea bibliotecară.

În aşteptarea revederii cu Dvs.,

Mariana Harjevschi, preşedinte, Asociaţia Bibliotecarilor din Republica Moldova

  16.04.2014
 
Novateca/IREX Moldova anunţă concurs pentru Manager Parteneriate
 
Novateca/IREX Moldova anunţă concurs pentru Manager Parteneriate care va coordona activităţile cu bibliotecile partenere, va oferi suport în procesul de selecţie a bibliotecilor şi va fi responsabil pentru oferirea suportului curent sub formă de coaching şi mentorat bibliotecilor din reţeaua Novateca. ... vezi detalii
  03.04.2014
 
Concurs Naţional „Cel mai bun bibliotecar al anului 2013”
 
Asociaţia Bibliotecarilor din Republica Moldova anunţă înscrierea pentru Concursul Naţional „Cel mai bun bibliotecar al anului 2013” ... vezi detalii
 
Concurs Naţional „Cele mai reuşite lucrări în domeniul biblioteconomiei
şi ştiinţei informării”
 
Asociaţia Bibliotecarilor din Republica Moldova anunţă înscrierea pentru Concursul Naţional „Cele mai reuşite lucrări în domeniul biblioteconomiei şi ştiinţei informării” pentru anul 2013 ... vezi detalii
 03.04.2014
 
Atelier profesional
 

Secţiunea Biblioteci Universitare a ABRM împreună cu Biblioteca Ştiinţifică a Universităţii Pedagogice de Stat „Ion Creangă” şi Biblioteca Centrală Universitară, organizează la 4 martie 2014 atelierul „Asistenţa metodologică de specialitate – imperativ al timpului”. ... vezi detalii
 01.04.2014
 
Comunicat informativ
despre lucrările atelierului profesional
 

La 26 martie 2014 în incinta Bibliotecii Republicane Ştiinţifice Agricole a UASM şi-a desfăşurat lucrările atelierul profesional „Activitatea informaţional - bibliografică a bibliotecilor universitare: diversitate, complexitate şi interactivitate”.
 27.03.2014
 
Открытие Национального Центра
Профессиональной Подготовки Библиотекарей
 

28 марта 2014 г. Примэрия Миниципия Кишинэу, Программа Новатека / Консилиум по Исследованиям и Международному обмену (IREX) и Ассоциация Библиотекарей Республики Молдова открыли Национальный Центр Профессиональной Подготовки Библиотекарей при Муниципальной Библиотеки им. „Б.П. Хашдеу”.
 27.03.2014
 
Deschiderea oficială a
Centrului Naţional de Excelenţă Profesională pentru Bibliotecari
 

Primăria Municipiului Chişinău, Programul Novateca / Consiliul pentru Cercetări şi Schimburi Internaţionale (IREX) şi Asociaţia Bibliotecarilor din Republica Moldova anunţă deschiderea oficială a Centrului Naţional de Excelenţă Profesională pentru Bibliotecari, eveniment ce va avea loc la 28 martie 2014 cu începere de la ora 10:00, în cadrul Bibliotecii Municipale „B.P. Hasdeu” din bd. Ştefan cel Mare şi Sfânt, nr. 148.
 26.03.2014
 
Invitaţie: prof, dr. Mircea Regneală
„Proprietatea intelectuală şi dreptul de autor – repere internaţionale”
 
Stimaţi colegi,

Joi, 3 aprilie 2014, la ora 15.00 în cadrul Centrului Naţional de Excelenţă Profesională pentru Bibliotecari, prof, dr. Mircea Regneală, preşedinte al Asociaţiei Bibliotecarilor din România, va conferenţia la tema „Proprietatea intelectuală şi dreptul de autor – repere internaţionale”.
Organizatori ai evenimentului: Secţia Naţională IBBY, Asociaţia Bibliotecarilor din Republica Moldova şi Biblioteca Municipală „B. P. Hasdeu” Chişinău.

Locaţie: Biblioteca Municipală „B.P. Hasdeu”, bd. Ştefan cel Mare, nr. 148, Chişinău.

Pentru înregistrare la eveniment accesaţi acest link: http://goo.gl/seu5aA
 17.03.2014
 
Planul ABRM al activităţilor de instruire pentru anul 2014
 
Stimaţi membri,

Vă oferim „Planul ABRM al activităţilor de instruire pentru anul 2014”. Vă invităm să contactaţi preşedinţii de comisii şi secţiuni pentru a participa. ... vezi detalii
 03.03.2014
 
Atelier profesional
 

Secţiunea Biblioteci Universitare şi Secţiunea de profil „Procese Tehnologice de Bibliotecă” ale ABRM împreună cu Biblioteca Republicană Ştiinţifică Agricolă a UASM, organizează la 26 martie 2014 atelierul „Activitatea informaţional - bibliografică a bibliotecilor universitare: diversitate, complexitate şi interactivitate”. ... vezi detalii
 17.02.2014
 
Şedintă de lucru în contextul consolidării regionale ABRM
 

Marţi, 18 februarie, 2014 Filiala BIN orgnizează şedinţă de lucru a bibliotecilor de învăţământ din Nord în contextul consolidării regionale ABRM. ... vezi detalii
 11.02.2014
 
ÎMPREUNA FACEM INTERNETUL MAI BUN
Campanie de informare dedicată Zilei Siguranţei pe Internet
(10-16 februarie 2014)
 

ABRM recomandă tuturor bibliotecilor din RM să marcheze Ziua Siguranţei pe Internet, desfăşurând, în perioada 10-16 februarie 2014, evenimente şi activităţi dedicate siguranţei pe Internet.

 03.02.2014
 
Seminar „Bibliotecile promovează neticheta şi siguranţa pe Internet”.
 

Asociaţia Bibliotecarilor din Republica Moldova organizează marţi, 4 februarie 2014, ora 10.00 Seminarul „Bibliotecile promovează neticheta şi siguranţa pe Internet”.

Evenimentul se circumscrie Campaniei de informare „Împreună facem Internetul mai bun!”, pe care ABRM o lansează în toate tipurile de biblioteci din ţară cu prilejul Zilei Siguranţei pe Internet. În cadrul seminarului vor fi prezentate informaţii, materiale promoţionale, idei privind modalităţile de implicare a bibliotecilor în această campanie.

La eveniment vor participa reprezentanti ai Direcţiei Generale Educaţie, Tineret şi Sport, Centrlului de e-Guvernare din Republica Moldova, bibliotecari din bibliotecile scolare, precum si alte retele de biblioteci.

Seminarul se va desfăşura în incinta Direcţiei Generale Educaţie, Tineret şi Sport mun. Chişinău (str. Dosoftei nr. 99, etajul 2, Sala de festivităţi).

Doritorii de a participa la acest seminar sunt rugaţi să se înregistreze până pe data de 3 februarie, ora 17.00 la următoarea adresă litcaci@gmail.com

 20.01.2014
 
Acreditarea bibliotecarilor din Republica Moldova in 2014
 

Pentru 2014 atestarea bibliotecarilor din Republica Moldova va fi realizată conform Regulamentului privind modul de conferire a categoriilor de calificare a cadrelor bibliotecare aprobat la 7.02.2006.

Aceasta a fost confirmat de către Ministerul Culturii în cadrul întrevederii cu reprezentanţii Asociatiei Bibliotecarilor din data de 18 ianuarie, a.c.

Pe parcursul 2014, se incurajează ca comunitatea bibliotecară sa menţină un dialog constructiv pentru a oferi propuneri pentru proiectul Regulamentului privind modul de conferire a categoriilor de calificare personalului de specialitate din biblioteci.

Asociaţia Bibliotecarilor, ramâne un garant pentru comunitatea bibliotecară, un forum al tuturor bibliotecarilor la nivel naţional de influenţare a politicienilor şi factorilor de decizie, un instrument ce veghează interesele bibliotecilor şi bibliotecarilor, o platformă de integrare în comunitatea globală bibliotecară, astfel vom fi în continuare deschişi pentru a primi sugestii ce ar redacta, imbunătăţi proiectul noului regulament, pentru ca fiecare sa se regasească, să fie apreciat şi să exceleze profesional.

 10.01.2014
 
Mesaj
către comunitatea bibliotecară,
 

Intenţia Asociaţiei Bibliotecarilor din Republica Moldova, de a propune Ministerului Culturii un proiect nou pentru Regulamentul privind modul de conferire a categoriilor de calificare personalului de bibliotecari nu a întârziat să stârnească reacţii în rândul comunităţii bibliotecarilor. Din acest motiv consider iminent de a oferi câteva explicaţii referitoare la acest document, studiind totodată şi recursurile venite în cadrul asociaţiei cu referire la acesta. ... vezi detalii
 24.12.2013
 
Pace-n inimi, rod bogat,
Bucurie, gând curat
Zile pline de lumină în anul care vine!
 
Stimaţi colegi,
În prag de sărbători, cu lumină şi căldură în suflet, Vă dorim să trăiţi din plin emoţia Crăciunului şi sosirea Anului Nou, în speranţa unui viitor mai bun. Să aveţi parte de un an generos în împliniri şi aspiraţii înalte, cu multe succese şi realizări frumoase.

Crăciun Fericit şi La mulţi ani!
 19.12.2013
 
Conferinţa finală a proiectului „OA Connect+ în mediul academic
al Republicii Moldova”
 
Asociaţia Bibliotecarilor din Republica Moldova (ABRM), Biblioteca Ştiinţifică a UPS „Ion Creangă” în parteneriat cu Institutul de Dezvoltare a Societăţii Informaţionale (IDSI) a organizat Conferinţa finală a proiectului „OA Connect+ în mediul academic al Republicii Moldova”, care a avut loc miercuri, 18 decembrie, la ora 10:00 în incinta Bibliotecii Ştiinţifice a Universităţii Pedagogice de Stat „Ion Creangă”. ... vezi detalii
 18.12.2013
 
Bibliotecarii şcolari din municipiul Bălţi în contextul inovării
 
La 11 decembrie 2013 în incinta Bibliotecii Ştiinţifice a Universităţii de Stat „Alecu Russo” din Bălţi s-a desfăşurat Atelierul profesional „Bibliotecile şcolare - inovaţie, inspiraţie, creativitate”. Organizatori: Ministerul Educaţiei al RM, Direcţia Învăţămînt, Tineret şi Sport, mun. Bălţi, Biblioteca Şcolii Primare „Spiridon Vangheli”, nr. 21, partener: Biblioteca Ştiinţifică a Universităţii de Stat „Alecu Russo” din Bălţi. Au participat: 23 bibliotecari din instituţiile preuniversitare municipale. ... vezi detalii
 16.12.2013
 
Consultări publice
 
Ministerul Culturii propune spre consutări publice Proiectul Regulamentului privind modul de conferire a categoriilor de calificare personalului de specialitate din biblioteci. Textul proiectului poate fi accesat la adresa:
http://mc.gov.md/md/conspubl
Propunerile şi sugestiile pot fi trimise la adresa email: ecaterina.rudakov@mc.gov.md
Termen limită pentru comentarii: 31 decembrie, 2013.
 16.12.2013
 
Comunicat final pe marginea lucrărilor atelierului profesional din ciclul „MANAGEMENTUL CALITĂŢII ÎN BIBILIOTECA UNIVERSITARĂ:
DEZVOLTARE DE STRUCTURI, RESURSE, PROCESE, PRODUSE”
 
Departamentul Informaţional Biblioteconomic (DIB) ULIM, secţiunea Biblioteci Universitare a Asociaţiei Bibliotecarilor din Republica Moldova (ABRM) a organizat la 6 decembrie, primul atelier: Completarea şi dezvoltarea resurselor documentare şi informaţionale. ... vezi detalii
 16.12.2013
 
Bibliotecarii de colegii optează pentru calitate în activitatea managerială
 
Pe data de 10 decembrie 2013 Biblioteca Colegiului de Construcţii a organizat un Atelier profesional pe tema „Raportarea şi planificarea - instrumente esenţiale ale actului managerial”. Este prima reuniune din ciclul de acţiuni de formare cu genericul „Managementul calităţii în bibliotecile din învăţământul vocaţional/tehnic, iniţiate în anul 2013 sub egida ABRM (secţiunea Biblioteci de colegii şi şcoli profesionale şi comisia Formare profesională continuă) la recomandarea Ministerului Educaţiei. ... vezi detalii
 09.12.2013
 
Atelier profesional
 
Marţi, 10 decembrie, ora 9:00 Comisia Biblioteci de Colegiu a ABRM va organiza atelierul „Raportarea şi planificarea – instrumente esenţiale ale actului managerial”. Formator Lidia Kulikovschi, dr. conf. univ., Director de Departament Studii şi Cercetări la Biblioteca Municipală „B. P. Haşdeu”. Locul de desfăşurare: Sala de Lectură a Bibliotecii Colegiului de Construcţii (str. Gh. Asachi, 71, Chişinau). ... vezi detalii
 06.12.2013
 
COMUNICAT
privind Atelierul profesional naţional
Fişiere de autoritate (nume şi subiecte) în sistem automatizat:
realităţi şi tendinţe

29 noiembrie 2013
 
Biblioteca Ştiinţifică a Universităţii de Stat „Alecu Russo” din Bălţi, Asociaţia Bibliotecarilor din Republica Moldova, Secţiunea Biblioteci Universitare, Secţiunea Catalogare şi Indexare au organizat pe 29 noiembrie 2013, în spaţiile Bibliotecii Ştiinţifice USARB, Atelierul profesional Fişiere de autoritate (nume şi subiecte) în sistem automatizat: realităţi şi tendinţe. ... vezi detalii
 25.11.2013
 
Vă invităm la atelierul profesional Fişierele de autoritate (nume şi subiecte) în sistem automatizat: realităţi şi tendinţe
 
Biblioteca Ştiinţifică a Universităţii de Stat „Alecu Russo” din Bălţi, Asociaţia Bibliotecarilor din Republica Moldova Secţiunea Biblioteci Universitare, Secţiunea Catalogare şi Indexare, Vă invită la atelierul profesional Fişierele de autoritate (nume şi subiecte) în sistem automatizat: realităţi şi tendinţe, care va avea loc la 29 noiembrie 2013, cu începere de la ora 10.00, în cadrul Bibliotecii Ştiinţifice a Universităţii de Stat „Alecu Russo” din Bălţi, Sala de conferinţe, et.2 ... vezi detalii
 11.11.2013
 
Documente ABRM în discuţii publice
 
Consiliul de Administraţie al ABRM vă invită să contribuiţi cu propuneri, sugestii vis-a-vis de conţinutul a câteva documente: Strategia de dezvoltare a ABRM: 2014-2018, Regulamentul de organizare şi funcţionare a filialelor ABRM şi Regulamentul de ordine interioară şi de funcţionare a Consiliului şi Biroului executiv al ABRM. În scopul colectării uniformizate a opiniilor Dvs., asociaţia oferă posibilitatea implicării până la 1 decembrie, 2013 în discuţii publice. La următoarele adrese puteţi interveni cu opinii proprii: Strategia ABRM, Regulamentul filialelor ABRM şi, Regulamentul Consiliului şi Biroului ABRM.
 17.10.2013
 
Biblioteca Municipală B.P. Hasdeu Vă invită la Conferinţă
 
Biblioteca Municipală B.P. Hasdeu, filiala Asociaţiei Bibliotecarilor din Moldova, Vă invită cordial la Conferinţa Angajament civic: E-transformare @ bibliotecilor care va avea loc la 23 octombrie 2013 cu începere la ora 10:00, în cadrul Bibliotecii Municipale B.P. Hasdeu. Pentru înregistrare urmaţi linkul Formular de înregistrare ... vezi detalii
 07.10.2013
 
Reprezentanţii ABRM au participat la Conferinţa Naţională a Asociaţiei Bibliotecarilor din România (ABR)
 
În perioada 4-6 septembrie 2013 a avut loc, la Oradea, cea de-a XXIV-a Conferinţă Naţională a Asociaţiei Bibliotecarilor din România (ABR), cu tema „Biblioteca – cercetare, cunoaştere, cultură”. Manifestarea a reunit 336 de participanţi din România, invitaţi din Republica Moldova, Ungaria, SUA şi Singapore. În plen şi în cadrul celor 12 secţiuni profesionale au fost prezentate 69 de comunicări ştiinţifice ... vezi detalii
 03.10.2013
 
În atenţia comunităţii bibliotecare!
 
Consiliul de Administraţie al Asociaţiei Bibliotecarilor din Republica Moldova are onoarea de a Vă invita să participaţi la Conferinţa naţională cu tema Consolidarea asociaţiei: împreună mai puternici! care va avea loc luni 21 octombrie 2013 cu începere la ora 10:00 ... vezi detalii
 01.10.2013
 
ABRM în vizită la Ministerul Culturii
 
Bibliotecile – o punte de legatură între cetăţean şi guvernare - un proiect lansat de către Federaţia Internaţională a Asociaţiei Bibliotecarilor (IFLA) în parteneriat cu Asociatia Bibliotecarilor din Republica Moldova.
În perioada 20-25 septembrie curent, o echipă de experţi de la IFLA au realizat o sesiune de formare a bibliotecarilor pentru desfăşurarea procesului de parteneriat în scopul implicării societăţii civile în actul de guvernare. ... vezi detalii
 23.09.2013
 
Advocacy în susţinerea Accesului Deschis în mediul academic
 
Asociaţia Bibliotecarilor din Republica Moldova (ABRM) şi Programul EIFL-OA Moldova în parteneriat cu Institutul de Dezvoltare a Societăţii Informaţionale (IDSI) a organizat un atelier profesional cu genericul „Advocacy în susţinerea OA în mediul academic”, care a avut loc vineri, 20 septembrie, la ora 14:00 în incinta Bibliotecii Centrale a Universităţii de Stat din Moldova. Evenimentul a avut ca scop de a prezenta proiectul „OA Connect+ in mediul academic al Republicii Moldova” implementat de ABRM şi a fortifica abilităţile bibliotecilor şi departamentelor de cercetare ale instituiţilor din sfera ştiinţei şi inovării, de a organiza iniţiative instituţionale în contextul organizării Săptămânii Accesului Deschis pentru perioada 21-27 octombrie 2013. ... vezi detalii
 17.09.2013
 
Proiectul „OA Conect+ în mediul academic al Republicii Moldova”
 
Proiectul „OA Conect+ în mediul academic al Republicii Moldova” a fost câştigat de către Asociaţia Bibliotecarilor din Republica Moldova(ABRM) în cadrul concursului de granturi „Open access advocacy campaigns” (Campanii de advocacy pentru Accesul Deschis), organizat de Programul OA din cadrul EIFL. ... vezi detalii
 16.09.2013
 
ÎN ATENŢIA COMUNITĂŢII PROFESIONALE, RESPONSABILILOR PENTRU FORMAREA CONTINUĂ A BIBLIOTECARILOR
 
Asociaţia Bibliotecarilor din Republica Moldova cu sprijinul Departamentului Comunicare şi teoria Informării din cadrul Facultăţii de Jurnalism şi Ştiinţe ale Comunicării a Universităţii de Stat din Moldova anunţă înscrierea la cursurile de formare continuă a personalului de bibliotecă din toate reţelele de biblioteci. ... vezi detalii
 16.09.2013
 
Un frumos tandem profesional: ABRM şi DGETS
 
Una din prioritătile ABRM este susţinerea, motivarea şi contribuirea la dezvoltarea continuă a membrilor ei. Astfel la 17 august 2013 în incinta liceului teoretic „Sp. Haret” din mun. Chişinău a avut loc atelierul profesional pentru bibliotecarii şcolari cu genericul „Cultura informaţiei – condiţie indispensabilă a calităţii instruirii”
... vezi detalii
 04.09.2013
 
Asociaţia Bibliotecarilor din Republica Moldova în acţiune
 
În perioada iulie – august, a.c. Asociaţia Bibliotecarilor din Republica Moldova, în cadrul proiectului Building Strong Library Association (Consolidarea unei asociaţii puternice pentru biblioteci), implementat de către ABRM în parteneriat cu Federaţia Internaţională a Asociaţiilor Bibliotecarilor (IFLA) şi cu suportul Programului Novateca a organizat patru ateliere în cascadă, care au avut ca scop consolidarea membrilor asociaţiei în teritoriu şi promovarea beneficiilor acesteia. Agenda evenimentelor a fost replicată în oraşele: Soroca, Cahul, Comrat şi Orhei, adunând peste 100 de bibliotecari din 26 de raioane. ... vezi detalii
 22.07.2013
 
Stimaţi membri ai ABRM,
 
Ministerul Educaţiei al Republicii Moldova a examinat propunerea ABRM cu privire la genericul reuniunilor din luna august 2013 a bibliotecarilor şcolari din republică şi informează că este binevenit şi oportun ca tematica acestor activităţi să fie Formarea culturii informaţiei - prioritatea bibliotecilor şcolare în societatea cunoaşterii. În continuare, Ministerul Educaţiei, în baza scrisorii nr. 02/15 - 5086 din 18.06.2013 este dispus spre colaborare în susţinerea desfăşurării activităţii propuse.
 19.07.2013
 
Bibliotecarii drochieni - motivaţi pentru modernizare.
Vizită de documentare la biblioteci din Botoşani şi Suceava
 
Direcţia Cultură a raionului Drochia a organizat o vizită de documentare şi schimb de experienţă în România, în biblioteci - centre regionale Biblionet. Temeiul a fost unul generos – de a acumula experienţă, de a motiva bibliotecarii pentru modernizare, de a dezbate probleme similare cu bibliotecari din România, de a stabili legături durabile cu aceste biblioteci. Delegaţia a inclus 3 persoane de la biblioteca raională, doi de la biblioteca pentru copii, 10 bibliotecari din bibliotecile rurale şi 3 persoane de la Direcţia Cultură. Componenţa grupului relevă deschiderea şi dorinţa administraţiei locale de a revitaliza, reinventa biblioteca publică în comunităţile raionului Drochia, fapt salutabil şi exemplificator pentru alte raioane. ... vezi detalii
 10.07.2013
 
În perioada 16-27 iulie 2013 are loc depunerea dosarelor pentru admiterea
la studii superioare de Licenţă (Ciclul I)
şi studii superioare de Masterat (Ciclul II).
 
În cadrul Universităţii de Stat din Moldova s-a început admiterea la domeniul de formare Teoria Informării pentru Ciclul I (Licenţă) şi Ciclul II (Masterat). Asociaţia Bibliotecarilor încurajează să aplicaţi Dvs. şi colegii Dvs. să depună dosarele pentru studii. ... vezi detalii
 27.06.2013
 
Invitaţie către membrii ABRM
 
Secţiunea „Biblioteci universitare” a Asociaţiei Bibliotecarilor din Republica Moldova, solicită implicaţiile membrilor ABRM, în elaborarea conţinutului revistei electronice BiblioUniversitas@ABRM.md nr. 1, 2013. ... vezi detalii
 25.06.2013
 
Reflecţii asupra seminarului
Bazele utilizării aplicaţiilor de calcul tabelar
Aplicaţia Microsoft Excel
21 iunie 2013
 
Secţiunea ABRM „INFORMATIZARE ŞI TEHNOLOGII INFORMAŢIONALE”, secţiunea ABRM „BIBLIOTECI DE COLEGIU şi ŞCOLI PROFESIONALE” au organizat pe 21 iunie 2013 în spaţiile Bibliotecii Tehnico-Ştiinţifice a Universităţii Tehnice a Moldovei seminarul de instruire: ... vezi detalii
 17.06.2013
 
Semnarea Acordului de Colaborare între Institutul de Dezvoltare a Societăţii Informaţionale şi Asociaţia Bibliotecarilor din Republica Moldova
 
La 13 Iunie 2013, a fost semnat Acordul de Colaborare dintre: Institutul de Dezvoltare a Societăţii Informaţionale (reprezentat de directorul Igor Cojocaru, responsabilul de Relaţii Naţionale şi Internaţionale – Anastasia Stefaniţa) şi Asociaţia Bibliotecarilor din Republica Moldova (reprezentat de preşedintele Mariana Harjevschi).
Institutul de Dezvoltare a Societăţii Informaţionale şi Asociaţia Bibliotecarilor din Republica Moldova (ABRM) au discutat pe parcursul ultimelor luni şi au stabilit un şir de acţiuni comune. In principal, activităţile de colaborare se referă la organizarea diferitor evenimente naţionale şi internaţionale, participarea experţilor IDSI la activităţile de instruire organizate de ABRM. De asemenea, IDSI şi ABRM vor elabora diverse avize privind strategiile de dezvoltare precum şi alte acte normative care ţin de domeniul tehnologiilor informaţionale, a conţinutului digital, a dezvoltării informaţionale a bibliotecilor etc. ... vezi detalii
 14.06.2013
 
Bazele utilizării aplicaţiilor de calcul tabelar
Aplicaţia Microsoft Excel, seminar
 
Vineri, 21 iunie, 2013, ora 11.00, în incinta Bibliotecii Tehnico-Ştiinţifice a Universităţii Tehnice a Moldovei, va avea loc seminarul organizat de Comisia Informatizare şi Tehnologii Informaţionale şi Comisia Biblioteci de Colegiu. ... vezi detalii
 13.06.2013
 
Ludoteca - spaţiu de creativitate pentru copii, atelier
 
Comisia Biblioteci Publice a Asociaţiei Bibliotecarilor din Republica Moldova are deosebita placere de a Vă invita la atelierul profesional „Ludoteca - spaţiu de creativitate pentru copii” care va avea loc pe 13 iunie ora 10:00 în cadrul Bibliotecii Publice Transilvania, filială a Bibliotecii Municipale „B.P. Hasdeu”. ... vezi detalii
 21.05.2013
 
Atelier profesional
 
La 21 mai, a.c. Filiala Biblioteci de Învăţămînt din Nord (BIN) a ABRM organizează atelierul profesional având pe agendă: Marketing bibliotecar: elaborarea / machetarea / tehnoredactarea materialelor promoţionale (ghiduri / flyere); Priorităţi 2013: Congresul IFLA, 17-23 august 2013, Singapore, tema: „Bibliotecile viitorului: posibilităţi infinite şi Luna internaţională a bibliotecilor şcolare. ... vezi detalii
 20.05.2013
 
Cursuri de formare profesională de scurtă durată la Biblioteca Publică Raională Ungheni „D. Cantemir”
 
În perioada 20 mai 2013 – 28 mai 2013, Asociaţia Bibliotecarilor din Republica Moldova organizează cursul „Diversitatea serviciilor şi resurselor informaţionale ale bibliotecii ca vector de imagine în comunitate” pentru bibliotecarii din cadrul bibliotecilor publice din r. Ungheni. ... vezi detalii
 14.05.2013
 
Masa rotundă Mecanismele de promovare şi popularizare a ştiinţei şi a activităţii ştiinţifice
 
Comisia Politici, advocacy şi fundrising din cadrul ABRM în colaborare cu Facultatea de jurnalism şi ştiinţe ale comunicării a Universităţii de Stat din Moldova organizează vineri, 17 mai a.c. masa rotundă Mecanismele de promovare şi popularizare a ştiinţei şi a activităţii ştiinţifice. ... vezi detalii
 14.05.2013
 
Raport privind seminarul Dezvoltare Regională organizat de ABRM
15–16 aprilie, 2013
 
Cel de–al doilea atelier de instruire din cadrul proiectului BSLA în Republica Moldova a avut loc în perioada 15–16 aprilie, 2013 având ca tematica Dezvoltarea regională a asociaţiei. Conform conceptului proiectului, atelierul a fost organizat în colaborare cu IFLA şi echipa de proiect din cadrul ABRM, primind sprijinul financiar şi asistenţa logistică din partea Programului Novateca.
... vezi detalii
 02.05.2013
 
Despre seminarul
Cerinţe şi rigorii noi în activitatea bibliotecilor în contextul
Strategiei de dezvoltare a învăţământului vocaţional/tehnic
din 25 aprilie 2013

 
Pe data de 25 aprilie 2013 a avut loc seminarul republican pentru bibliotecarii din instituţiile de învăţământ profesional secundar şi mediu de specialitate pe tema „Cerinţe şi rigorii noi în activitatea bibliotecilor în contextul Strategiei de dezvoltare a învăţământului vocaţional/tehnic”. Seminarul a fost organizat la iniţiativa Ministerului Educaţiei în parteneriat cu Asociaţia Bibliotecarilor din Republica Moldova, secţiunea „Biblioteci de colegii şi şcoli profesionale” în incinta Universităţii de Stat a Moldovei.
... vezi detalii
 19.04.2013
 
INVITAŢIE
 
Prin prezenta invităm cordial la activităţile prilejuite cu ocazia Zilei Bibliotecarului în Republica Moldova care se vor desfăşura la 23 aprilie a. c. în incinta Bibliotecii Municipale B. P. Hasdeu cu începere de la ora 10:00. ... vezi detalii
 19.04.2013
 
Agenda Zilei bibliotecarului în Republica Moldova
 
Marţi, 23 aprilie 2013

Locaţie: Biblioteca Municipală B. P. Hasdeu, str. Ştefan cel Mare, nr. 148
... vezi detalii

 19.04.2013
 
Campania „O vedetă în bibliotecă”
 
22 – 26 aprilie 2013 ... vezi detalii
 15.04.2013
 
Membrii asociaţiei participă la seminarul Dezvoltare regională
 
Pe parcursul 15-16 aprilie, un grup de membri ai asociaţiei participă la seminarul Dezvoltare regională, facilitat de Winnie Vitzansky, trainer IFLA. Realizarea acestui eveniment reprezintă o activitate în cadrul proiectului Building Strong Library Association (Consolidarea unei asociaţii puternice pentru biblioteci), implementat de către ABRM în parteneriat cu Federaţia Internaţională a Asociaţiilor Bibliotecarilor (IFLA) şi cu suportul Programului Novateca. ... vezi detalii
 08.04.2013
 
ABRM în vizită la membrii ABRM din raionul Leova
 
La 3 aprilie, a.c. Mariana Harjevschi, preşedinta ABRM, împreună cu Maria Cudlenco, preşedinta Zone Sud, au susţinut cea de-a doua întrunire cu bibliotecarii din bibliotecile publice, membri ai ABRM. De această dată şedinţa a avut loc în cadrul Bibliotecii Publice din r. Leova. Şedinţa cu acelaşi generic: „Asociaţia Bibliotecarilor din Republica Moldova – partener activ în promovarea intereselor bibliotecilor şi bibliotecarilor” a informat publicul despre caracteristicele şi modalităţile de guvernare în cadrul ABRM, proiectele şi istoriile de succes, serviciile şi oportunităţile oferite de asociaţie către membrii săi etc. În cadrul acestui eveniment au fost prezente: Dna Zinaida Marinov, specialist în problemele muzee, patrimoniu, biblioteci şi Valentina Naşco, Director Biblioteca Publică Leova. ... vezi detalii
 08.04.2013
 
Atelierul Naţional
Catalogarea, indexarea şi clasificarea documentelor de muzica tipărită

 
Joi, 29 martie 2013, a avut loc Atelierul Catalogarea, indexarea şi clasificarea documentelor de muzică tipărită. ... vezi detalii
 03.04.2013
 
Membrii Consiliului ABRM în vizită la Ministerul Educaţiei
 
Pe data de 01 aprilie 2013, la solicitarea ABRM, a avut loc o întrevedere a membrilor Cosiliului ABRM, în componenţa, preşedintelui ABRM, Mariana Harjevschi, Nelly Ţurcan, dr. preşedinte Comisie Formare Continuă şi Tatiana Ambroci, preşedinte Biblioteci de Colegiu cu şeful Direcţiei învăţământ secundar professional şi mediu de specialitate al Ministerului Educaţiei - Octavian Vasilachi şi şeful Direcţiei e-transformare şi informatizare al Ministerului Educaţiei - Iurie Mocanu. ... vezi detalii
 01.04.2013
 
Vizitele membrilor Biroului ABRM au dat start
 
Pe data de 27 martie, la Filiala ABRM din raionul Cahul a avut loc I–a întrunire în teritoriu a membrilor ABRM cu Mariana Harjevschi, preşedinta asociaţiei. La acest eveniment au participat bibliotecari din diferite tipuri de biblioteci din raionul Cahul şi Cantemir. ... vezi detalii
  01.04.2013
 
Concurs Naţional „Cel mai bun bibliotecar al anului 2012”
 
Asociaţia Bibliotecarilor din Republica Moldova anunţă înscrierea pentru Concursul Naţional „Cel mai bun bibliotecar al anului 2012” ... vezi detalii
 
Concurs Naţional „Cele mai reuşite lucrări în domeniul biblioteconomiei
şi ştiinţei informării”
 
Asociaţia Bibliotecarilor din Republica Moldova anunţă înscrierea pentru Concursul Naţional „Cele mai reuşite lucrări în domeniul biblioteconomiei şi ştiinţei informării” pentru anul 2012 ... vezi detalii
 29.03.2013
 
Ziarul ABRM Info
 
Secţiunea Comunicare a ABRM vă propune un nou instrument de informare – Ziarul ABRM Info. Conceput ca un instrument pentru eficientizarea şi promovarea activităţii credem cu toată certitudinea că va sprijini în mod concret actul de comunicare, ajungând mult mai rapid către toţi membrii ABRM. Astfel sperăm va depăşi şi barierele pe care actualmente le întâmpină bibliotecile dispersate teritorial. ... vezi detalii
 27.03.2013
 
Atelierul profesional „Amplificarea cooperării tehnologice a bibliotecilor”
 
Secţiunea de profil a ABRM „Procese tehnologice de bibliotecă”(PTB) în colaborare cu Biblioteca Universităţii Pedagogice de Stat „Ion Creangă” a organizat ... vezi detalii
 26.03.2013
 
Asociaţia Bibliotecarilor – partener activ în promovarea intereselor bibliotecilor şi bibliotecarilor
 
Întâlnirea preşedintelui Asociaţiei Bibliotecarilor din Moldova, Mariana Harjevschi, cu filiala ABRM din or. Cahul. ... vezi detalii
  19.03.2013
 
Aplicaţia BIBLIO+ în Crowd Mapping.
Asociaţia Bibliotecarilor participă in cadrul Campaniei „Hai pe NET – 2013!”
 
Asociaţia Bibliotecarilor din Republica Moldova (ABRM) la invitaţia Alianţei Centrelor Comunitare de Acces la Informaţie şi Instruire din Moldova (INFONET), va participa în perioada 18-24 martie 2013, în cadrul Campaniei „Hai pe NET – 2013! Aducem Moldova on-line!”, lansând aplicaţia în Crowd Mapping, numită sugestiv - BIBLIO+ (Biblioplus).
... vezi detalii
  12.03.2013
 
Biblioteca – partener în promovarea proprietăţii intelectuale
 
Agenţia de Stat pentru Proprietate Intelectuală şi Asociaţia Bibliotecarilor din Republica Moldova anunţă cea de a IV ediţie a Concursului republican „Biblioteca – partener în promovarea proprietăţii intelectuale”. Evenimentul are drept scop încurajarea participării bibliotecarilor la promovarea abordărilor inovatoare în orice domeniu de activitate, stimularea gandirii tehnice prin acordarea unei asistenţe informaţionale de performanţă, cea care duce la avansarea economiei şi prosperarea societăţii.
... vezi detalii
  28.02.2013
 
Planul activităţilor de instruire pentru anul 2013
 
ABRM anunţă Planul activităţilor de instruire pentru anul 2013. Persoanele interesate de a participa sunt încurajate să contacteze instituţia-filială a ABRM care este responsabilă de activitatea de instruire. ... vezi detalii
  27.02.2013
 
Concurs Naţional „Cel mai bun bibliotecar al anului 2012”
 
Asociaţia Bibliotecarilor din Republica Moldova anunţă înscrierea pentru Concursul Naţional „Cel mai bun bibliotecar al anului 2012” ... vezi detalii
  26.02.2013
 
Concurs Naţional „Cele mai reuşite lucrări în domeniul biblioteconomiei
şi ştiinţei informării”
 
Asociaţia Bibliotecarilor din Republica Moldova anunţă înscrierea pentru Concursul Naţional „Cele mai reuşite lucrări în domeniul biblioteconomiei şi ştiinţei informării” pentru anul 2012 ... vezi detalii
  26.02.2013
 
Anunţ formarea continuă a bibliotecarilor
 
Asociaţia Bibliotecarilor din Republica Moldova cu sprijinul Catedrei de Biblioteconomie şi Asistentă Informaţională din cadrul Facultăţii de Jurnalism şi Ştiinţe ale Comunicării a Universităţii de Stat din Moldova anunţă înscrierea la cursurile de formare continuă a personalului de bibliotecă din toate reţelele de biblioteci. ... vezi detalii
  29.01.2013
 
Evaluarea seminarului
Dezvoltarea unei asociaţii şi consolidarea relaţiilor

10-12 decembrie, 2012

 
Seminarul Dezvoltarea unei asociaţii şi consolidarea relaţiilor, desfăşurat la 10-12 decembrie a demonstrat că ABRM va deveni cu adevărat una consolidată, un spaţiu de comunicare profesională, vocea puternică a fiecarui membru, o platformă pentru dezvoltare şi inovare, care va asigura accesul democratic la informaţie. Vă invităm să lecturaţi rezultatele evaluării seminarului. ... vezi detalii
  22.01.2013
 
Detalii despre seminarul
Dezvoltarea unei asociaţii şi consolidarea relaţiilor

10-12 decembrie, 2012

 
În perioada 10–12 decembrie 2012 a avut loc seminarul de instruire pentru Biroul Asociaţiei Bibliotecarilor din Republica Moldova (ABRM). Atelierul a fost organizat în colaborare cu IFLA având sprijinul financiar din partea programului Novateca (faza pilot a programului Global Libraries din Republica Moldova). Atelierul de instruire a fost parte a programului BSLA (Consolidarea unei asociaţii puternice de biblioteci), fiind orientat în special pentru a instrui noii membri ai Biroului şi Consiliului de administrare privind procesul de guvernare. ... vezi detalii
  10.12.2012
 
REZOLUTIA CONGRESULUI AL VII-LEA
AL BIBLIOTECARILOR DIN REPUBLICA MOLDOVA

28-29 noiembrie 2012

 
Cel de al VII-lea Congres al Bibliotecarilor din Republica Moldova adopta prezenta Rezolutie, solicitand interventiile si sprijinul Comisiei de profil a Parlamentului Republicii Moldova, organelor de administratie publica, ministerelor, fondatorilor de biblioteci, societatii civile in solutionarea problemelor, ce impiedica activitatea eficienta a bibliotecilor. ... vezi detalii
  20.11.2012
 
Congresul VII al Bibliotecarilor din RM
 
Asociatia Bibliotecarilor din Republica Moldova (ABRM), in calitatea sa de structura profesionala reprezentativa a bibliotecarilor din republica, organizeaza in perioada 28-29 noiembrie 2012 Congresul VII al Bibliotecarilor din RM cu genericul “Bibliotecile acum! Te inspira, surprind, mobilizeaza!”, la care vor participa reprezentanti ai bibliotecarilor din republica, invitati de onoare. ... vezi detalii
  26.09.2012
 
Raport
pe baza vizitei de studiu a reprezentantiilor IFLA
 
In perioada 17-19 septembrie, a.c. Asociatia Bibliotecarilor din Republica Moldova (ABRM) impreuna cu Programul Novateca au facilitat vizita de documentare a reprezentantilor IFLA in Republica Moldova – Fiona Bradley, coordonatoarea Programului Building Strong Library Association (BSLA) si Winnie Vitzansky, trainer IFLA. ... vezi detalii
  07.08.2012
 
Bibliotecarii soroceni - primii detinatori ai certificatelor autorizate
ale cursurilor de formare profesionala de scurta durata

Soroca, 19 mai – 23 iunie 2012

 
Primul ciclu al cursurilor de formare profesionala de scurta durata - „Diversificarea serviciilor si resurselor informationale ale bibliotecii ca vector de imagine in comunitate” -este o reusita pentru toti factorii institutionali si persoane, implicati in tinerea cursurilor: Catedra Biblioteconomie si Asistenta Informationala a USM (organizator dr. N. Turcan), Centrul de Formare Continua a USM, Asociatia Bibliotecarilor din Republica Moldova, directiile Cultura si Turism si Educatie din Soroca, Biblioteca Publica „Mihail Sadoveanu”, Soroca etc. ... vezi detalii
  13.06.2012
 
Oameni si actiuni inovative - cum ne influenteaza?
 
Pe marginea rezultatelor Concursului National „Cel mai Bun Bibliotecar al Anului 2011” ... vezi detalii
  05.06.2012
 
Lansarea curriculum-ului online “Dreptul de autor pentru bibliotecari”
 
La 29 mai, a.c. programul EIFL IP, din cadrul Consortiului Resurse Electronice pentru Moldova a lansat versiunea romana a curriculum-ului online “Dreptul de autor pentru bibliotecari” (“Copyright for Librarians: an online open curriculum in copyright law”). In cadrul evenimentului membri ai Consortiului Resurse Electronice pentru Moldova, Asociatiei Bibliotecarilor, precum si studenti de la specialitatea Biblioteconomie, Asistenta Informationala si Arhivistica au participat la prezentarea Curriculum-ului si oferirea Certificatelor de apreciere pentru studenti din cadrul Catedrei Traducere, interpretare si lingvistica aplicata a Facultatii de Limbi si Literaturi Straine de la Universitatea de Stat din Moldova. ... vezi detalii
  29.05.2012
 
Sesiunea a doua a cursurilor de formare profesionala de scurta durata: Soroca, 25 mai 2012
 
In cadrul sesiunii a doua a cursurilor de formare profesionala de scurta durata „Diversificarea serviciilor si resurselor informationale ale bibliotecii ca vector de imagine in comunitate” (Soroca, 25 mai 2012, sediul Bibliotecii Publice Raionale „M. Sadoveanu”) au fost abordate doua subiecte de baza: „Cultura informatiei si a invatarii: repere si paradigme in activitatea bibliotecilor” (Ludmila Corghenci, director adjunct DIB ULIM) si „Biblioteca – mediu de acces la la informatia publica” (Olesea Coblean, lector universitar, USM). ... vezi detalii
  21.05.2012
 
S-a dat startul formarea continua pentru comunitatea bibliotecari
 
La 19 mai, a.c. au fost organizate cursurile de formare profesionala de scurta durata. Subiectul pentru care au optat bibliotecarii din or. Soroca a fost Diversitatea serviciilor si resurselor informationale ale bibliotecii ca vector de imagine in comunitate. In cadrul celor 72 de ore se vor aborda tematici precum: Diversificarea serviciilor bibliotecilor publice, Probleme specifice activitatii cu copii, Formarea culturii informatiei a utilizatorilor, Managementul proiectului pentru diversificarea serviciilor bibliotecii, Probleme actuale de prelucrarea a informatiei etc. ... vezi detalii
  07.05.2012
 
In atentia comunitatii profesionale !
 
La 16 mai 2012 va avea loc atelierul profesional "Aplicarea Standardului “Indicatori de performnta pentru biblioteci” - ISO 11620:2008, IDT si eficientizarea bibliotecii de invatamint" ... vezi detalii
  26.03.2012
 
INFORMATIE
 
Asociatia Bibliotecarilor din Republica Moldova anunta inscrierea pentru Concursul National „Cele mai reusite lucrari in domeniul biblioteconomiei si stiintele informarii".
Lucrarile pentru Concurs pot fi prezentate conform prevederilor Regulamentului pana la 14 aprilie 2012, la Centrul de Hasdeulogie a Bibliotecii Municipale “B.P.Hasdeu”, Bd. Stefan Cel Mare, nr.148, Chisinau, MD-2012, tel. 22-33-60 (pe parcursul zilelor de lucru, intre orele 9.00-17.00). Responsabil: Elena Harconita, presedinte al Juriului. Informatii contact: tel. +231 52 445; email: elena.harconita@mail.ru. ... vezi detalii
  21.03.2012
 
INFORMATIE
 
Asociatia Bibliotecarilor din Republica Moldova anunta inscrierea pentru Concursul National „Cel mai Bun Bibliotecar al Anului 2011”. ... vezi detalii
  20.02.2012
 
INFORMATIE
 
Din cauza neformarii grupei de 15 persoane, cursul de perfectionare „Catalogarea documentelor. Colectii de biblioteca” anuntat pentru 20 februarie, se contramandeaza. Data organizarii va fi comunicata pe parcurs.
  11.02.2012
 
IMPORTANT ! In atentia comunitatii profesionale !
 
Au intervenit unele modificari privind organizarea actiunilor de formare continua, anuntate pentru luna februarie 2012. In rezultatul intrunirii din 9 februarie 2012 a responsabililor de la Centrul de Formare Continua a USM, profesorilor universitari de la Catedra Biblioteconomie si Asistenta Informationala USM, a membrilor Biroului ABRM, a presedintilor de sectiuni ABRM s-au decis urmatoarele. ... vezi detalii
  06.02.2012
 
In atentia comunitatii profesionale !
 
Pentru participare la cursurile anuntate privind formarea continua Va rugam respectuos sa urgentati completarea si transmiterea Fiselor de inscriere. Contractele, din anumite motive tehnice, vor fi semnate in prima zi de cursuri. Multumim pentru intelegere.
  01.02.2012
 
IMPORTANT !
 
Asociatia Bibliotecarilor si Catedra de Biblioteconomie si Asistenta Informationala saluta preocuarea Dvs de a participa la cursurile de formare continue a bibliotecarilor. Va incurajam sa promovati aceasta initiativa in continuare in retelele subordonate, colegilor, managerilor de institutii, tuturor celor interesati. Este o sansa care trebuie valorificata, avand totodata sprijinul ministerelor de resort: Ministerul Culturii si Ministerul Educatiei.

Pe parcurs au parvenit intrebari de ordin organizational si continut din partea comunitatii profesionale, astfel dorim sa Va oferim suplimentar urmatoarea informatie. Detalii ... vezi detalii

  02.01.2012
 
In atentia comunitatii profesionale, responsabililor pentru formarea continua a bibliotecarilor
 
Catedra Biblioteconomie si Asistenta Informationala din cadrul Facultatii de Jurnalism si Stiinte ale Comunicarii a Universitatii de Stat din Moldova, cu sprijinul Asociatiei Bibliotecarilor din Republica Moldova, initiaza procesul de formare continua a bibliotecarilor din toate retelele de biblioteci. ... vezi detalii
  28.12.2011
 
Formarea profesionala continua a bibliotecarilor pe agenda de discutii a Ministerului Culturii
 
La 26 decembrie, Asociatia Bibliotecarilor din R.M., impreuna cu Catedra de Biblioteconomie si Asistenta Informationala (BAI) a USM a avut o intrevedere cu Dl. Boris Focsa, Ministrul Culturii si Dna Olga Birlad, sef Directia Programe Nationale din cardul Ministerului Culturii. Subiectele discutate in cadrul intrunirii s-au referit la strategia de formare continua a bibliotecarilor din sistemul national de biblioteci si mecanismul de desfasurare a procesului de formare profesionala. ... vezi detalii
  13.12.2011
 
Filiala ABRM din or. Balti - in actiune
 
La 15 decembrie, 2011 Filiala ABRM din or. Balti, organizeaza – Atelierul profesional „Utilizarea Office 2007 (Power Point) in prezentarea comunicarilor” si Conferinta de diseminare a manifestarii aniversare „Biblioteca mai mult decat biblioteca: integrare, inovare si informatie pentru toti”. ... vezi detalii
  14.11.2011
 
Agenda lucrarilor pe sectiuni si sedinta in plen
ale conferintei aniversare din 16-18.11.2011
 
Accesati Programul in detalii a Conferintei aniversare „Biblioteca mai mult decat biblioteca: integrare, inovare si informatie pentru toti” ... vezi detalii
  11.10.2011
 
Stimati participanti ai conferintei Asociatiei Bibliotecarilor din RM,
 
Biroul ABRM va informeaza ca, in cadrul Sedintei in plen din 18 noiembrie, va avea loc Prezentarea rezultatelor cercetarii sociologice cu privire la utilizarea bibliotecilor publice si Internetului in Republica Moldova. Raportul va fi prezentat de catre reprezentanta IREX in Republica Moldova.
Va invitam respectuos sa participati. ... vezi detalii
  15.09.2011
 
A 22-a Conferinta Nationala a Asociatiei Bibliotecarilor din Romania: sinteza pe marginea participarii bibliotecarilor moldoveni
 
Intre 6-9 septembrie 2011, la Sibiu, si-a tinut lucrarile cea de-a 22-a Conferinta Nationala a ABR. Din partea Asociatiei Bibliotecarilor din Republica Moldova au fost prezenti: Claudia Balaban, presedinte comisie, director general al BNC „Ion Creanga”, Zinaida Sochirca, director general DIB ULIM si Ludmila Corghenci, vicepresedinte ABRM, director adjunct DIB ULIM. ... vezi detalii
  05.09.2011
 
Scrisoare deschisa catre Presedintele Parlamentului si Presedintele interimar al RM, Vicepresedintele Parlamentului RM, Presedintele Comisiei parlamentare Cultura, educatie, cercetare, tineret, sport si mass-media, Presedintele Comisiei parlamentare Protectie sociala, sanatate si familie, Ministrului Culturii al RM, Ministrului Educatiei al RM, Rectorului Universitatii de Stat din Moldova
 
Situatia din acest an, creata la Universitatea de Stat din Moldova, conduce la declinul formarii profesionale info-documentare. Asociatia Bibliotecarilor din Republica Moldova solita interventia la nivel de stat in solutionarea problemei create: (a) mentinerea grupei academice din 11 studenti (s/z) pentru anul de studii 2011-2012; (b) micsorarea sumei contractului pentru studiile de specialitate; (c) convocarea unei intalniri cu ABRM si Catedra BAI in rezolvarea problemei. ... vezi detalii
  11.07.2011
 
Stimati colegi
 
Asociatia Bibliotecarilor din Republica Moldova (ABRM) consemneaza in anul curent 20 de ani de la constituire.
Evenimentul este marcat printr-un ciclu de activitati stiintifico-biblioteconomice, concursuri, elaborari si lansari de publicatii, sesiuni poster, invitandu-va sa participati la acestea, sa promovati obiectivele si prioritatile ABRM.
Pe parcursul 16-18 noiembrie 2011 vor fi tinute lucrarile pe sectiuni si sedinta in plen ale Conferintei aniversare cu genericul: „Biblioteca mai mult decat biblioteca: integrare, inovare si informatie pentru toti”, la care vor participa bibliotecari din republica, invitati de onoare, colegi din strainatate. Conferinta aniversara isi va desfasura lucrarile sub forma de sedinte ale comisiilor, sectiunilor, in cadrul atelierelor tematice, prezentari la stand, sedinta in plen. Pentru detalii a se vedea Programul conferintei. ... vezi detalii
  24.05.2011
 
Comunicat privind Seminarul
CADRUL LEGISLATIV NATIONAL:
SUGESTII, OPINII, NECESITATI, DIFICULTATI ACTUALE

Miercuri, 18 mai, 2011

 
Organizatori: Ministerul Educatiei al Republicii Moldova, Filiala Balti a Asociatiei Bibliotecarilor din R. Moldova, Biblioteca Stiintifica a Universitatii de Stat „Alecu Russo” - Centru Biblioteconomic ... vezi detalii
  17.05.2011
 
Bibliotecari de consistenta comportamentala si profesionala
(pe marginea rezultatelor Concursului National
„Cel mai Bun Bibliotecar al Anului 2010”)
 
Importanta crescanda a creativitatii, transformarea acesteia intr-o necesitate sociala, profesionala si personala, impune drept o sarcina stringenta cunoasterea/promovarea factorului uman in cadrul unei institutii, unei profesii, unei comunitati. Concursul National „Cel mai Bun Bibliotecar al anului …”, fiind la cea de-a 20-a editie, este o modalitate eficienta de reliefare a celor mai buni profesionisti, promovand si valorificand experientele lor reprezentative. ... vezi detalii
  18.03.2011
 
PROGRAM DE ACTIVITATE
A BIROULUI, COMISIILOR SI SECTIUNILOR
ASOCIATIEI BIBLIOTECARILOR DIN REPUBLICA MOLDOVA (ABRM)
PE ANUL 2011
 
Pentru detalii descarca fisierul in format *.PDF
  17.03.2011
 
ASOCIATIA BIBLIOTECARILOR DIN REPUBLICA MOLDOVA
CELE MAI REUSITE LUCRARI IN DOMENIUL BIBLIOTECONOMIEI SI STIINTEI INFORMARII”, EDITIA a. 2010
 
Lucrarile pentru Concurs pot fi prezentate conform prevederilor Regulamentului pana la 17 aprilie 2011, la Centrul de Hasdeulogie a Bibliotecii Municipale “B.P.Hasdeu”, Bd. Stefan Cel Mare, nr.148, Chisinau, MD-2012, tel. 22-33-60 (pe parcursul zielor de lucru, intre orele 9.00-17.00)

Responsabil: Elena Harconita, presedinte al Juriului.
Informatii contact: tel. +231 2 33 62;
email: elena.harconita@mail.ru

AFIRMATI-VA PROFESIA, ADUCETI UN PLUS DE VALOARE SI
PRESTIGIU DOMENIULUI BIBLIOTECONOMIC !
  11.03.2011
 
ASOCIATIA BIBLIOTECARILOR DIN REPUBLICA MOLDOVA
CONCURS NATIONAL „CEL MAI BUN BIBLIOTECAR AL ANULUI 2010”
 
Asociatia Bibliotecarilor din Republica Moldova anunta inscrierea pentru Concursul National „Cel mai Bun Bibliotecar al anului 2010”.
Dosarele pentru Concurs pot fi depuse (trimise prin posta) pana la 11 aprilie 2011, la Departamentul Informational Biblioteconomic al Universitatii Libere Internationale din Moldova (pe parcursul zilelor de lucru, intre orele 8.00 – 17.00; adresa: MD 2012, Chisinau, str. Vlaicu Parcalab nr. 52, cu nominalizarea numelui persoanei responsabile).
Persoana responsabila – Ludmila Corghenci, presedinte al Juriului.
Informatii contact: tel. 21 24 18 lcorghenci@ulim.md
Conform prevederilor Regulamentului Concursului National candidatii vor prezenta dosarul cu urmatoarele componente:
  • fisa de inscriere a candidatului (Anexa nr. 1 a Regulamentului)
  • formularul de prezentare a candidatului (completat si semnat de catre directorul institutiei bibliotecare tutelare si presedintele Filialei ABRM) (Anexa nr. 2 a Regulamentului)
  • copiile documentelor, materialelor ce confirma pozitiile din Formularul de prezentare.
Formularul de prezentare a candidatului pentru Concurs este completat cu respectarea urmatoarelor conditii: volum – pana la 5 pagini /cules computer; format A4; caractere – Arial; marimea caracterelor – 12; interval – 1,5.
Dosarele nu sunt restituite candidatilor.
Regulamentul de organizare a Concursului National „Cel mai Bun Bibliotecar al anului ...” poate fi accesat in format electronic la adresa www.abrm.md (meniu « legislatie », in interior - regulamente).

CONCURSUL NATIONAL „CEL MAI BUN BIBLIOTECAR AL ANULUI 2010”
TE VA FACE CUNOSCUT!

PROMOVATI NUME SI EXPERIENTE REPREZENTATIVE DE BIBLIOTECA!

  21.01.2011
 
GANDURI TRISTE DE BIBLIOTECAR LA SFARSITUL
PRIMIULUI DECENIU AL MILENIULUI III
 
Veacul accelerat, pe care la-m inceput de curand, ne-a adus, intr-un timp foarte scurt, metamorfoze spectaculoase, la care, bibliotecile, pare, asista, dar nu prea se implica si totodata cred ca aceste transformari sociale, culturale, comunicationale, tehnologice se refera la cine vreti numai nu la biblioteci.
Astazi insa ezitarile, si de moment, se transforma in intarzieri periculoase pentru viitorul identitar al institutiei infodocumentare. Ramanerea in urma de dezvoltarea civilizatiei mondiale, astazi, bazata pe tehnologie, lasa bibliotecile in veacul trecut, la nivelul memoriei vegetale [Umberto Eco] pe cand lumea dezvolta cu o rapiditate ametitoare o altfel de memorie – memorie virtuala (minerala, dupa Umberto Eco). Si daca pana acum bibliotecile erau simbolul [si depozitul] memoriei unui neam, unei tari, memoria lumii…, astazi acest mit s-a prabusit. Cu mare parere de rau, cu mari pretentii catre profesionistii din biblioteconomie, le invoc marea greseala de a lasa sa se rupa definitiv acest mit.
Am acumulat pe parcursul ultimilor 10 ani multe erori tactice si strategice, am inregistrat un intreg evantai de ezitari ceea ce a dus la incremenirea progresului biblioteconomic, la diminuarea interesului profesional, a responsabilitatilor profesionale, a obligat la rutina, de fapt la non-existenta.
Elanul si dorinta de autodepasire sa-u rasuflat (ultimele doze) prin 2005 si odata cu ele si constiinta profesionala. Comunitatea biblioteconomica exact ca si AIE cauta vinovatii, dar nu in sanul ei. Vinovat este utilizatorul ca nu citeste, vinovat este fondatorul, ca nu da bani, vinovat este profesorul ca nu obliga elevul/studentul sa vie la biblioteca, vinovati sunt parintii ca le cumpara copiilor/studentilor calculatoare… etc. Vinovata este si ABRM ca nu le rezolva problemele, vinovat este Internetul (bata-l raul!) ca le fura utilizatorii, vinovata este societatea ca nu constientizeaza ca biblioteca este instrumentul indispensabil precum telefonul mobil, unui cetatean din sanul ei! Exact ca la AIE: De ce a esuat referendumul? De ce au obtinut aproape acelasi procentaj la alegerile anticipate? Pentru ca populatia, electoratul nu a constientizat ca… ei fac treaba buna, ca sunt unicii care pot conduce aceasta tara…etc, etc…
Cine sa ne scoata aceste prejudecati din minte?
Cine sa analizeze situatia cursului nostru de melc?
Nu se ofera nimeni voluntar?
Cine sa ne ajute? Relatia noastra cu fondatorii este una de excludere reciproca. Noi ii consideram vinovati, ei nu ne observa. Negocierile noastre referitoare la buget sunt izbitor de asemanatoare cu negocierile unei tari falimentate cu FMI.
Cine sa ne sfatuiasca? Institutiile infodocumentare nationale, cu rol metodologic, de calauza, sa-u transformat in simple institutii bugetare care lupta cu problemele lor si nu au cand se gandi la problemele sistemului, dar nici nu doresc si nici nu pot. Intrebati care-s prioritatile anului 2011 pentru bibliotecile publice au raspuns: in Internet am gasit aceste date remarcabile… ce sa mai zici?
Cine sa ne incurajeze? … Utilizatorii, care au mai ramas?
Cine poate sa ne scoata din anxietatea aceasta? Nu avem constiinta larvara de a iesi din cochilia pietrificata (mitul templului impetuos si vesnic). Constientizam ca cochilia a devenit insuportabila de greutatea trecutului ramas prezent inca, dar nu constientizam ca dintr-o fortareata a cunostintelor, brava in trecut, biblioteca s-a transformat intr-o gara pustie si rece, nu constientizam ca trebuie sa spargem cochilia grea, sa cautam alte forme vivante, adaptabile modernului dur.
Lumea in care traim este bazata pe principiul gasirii formei celei mai bune de existenta si aceasta se refera atat la individ cat si la institutii. Biblioteca Nationala a gasit-o – si-a fondat o Liga, un fel de Doctor Theiss, pentru vremurile actuale. Biblioteca Municipala „B.P.Hasdeu” vrea sa fie Biblioteca MOV – gaselnita pentru a trece cu umor peste vremi dure. Mergeti cu noi?
Altceva nu s-a mai auzit! Cine ce mai face? Pe ce drum o mai apuca? Auuuuu! Biblioteci si Bibliotecari! Sau e prea devreme sa intreb, in ianuarie 2011, incotro vom merge acest urmator deceniu? Cu certitudine stiu ca sansa de reusita sigura poarta doar ceea ce lupta pentru existenta.
LIDIA KULIKOVSKI,
Una, care vrea ca biblioteca sa mai existe
       Te invităm să devii
          MEMBRU al ABRM
  • CONFERINTE
  • PLAN ANUAL
Planul activităţilor de instruire - 2015
Planul activităţilor de instruire - 2014
Planul de acţiuni 2013
  • RAPORT ANUAL
Raport anual - 2014
Raport anual - 2013
Raport anual - 2012
  • FORMARE CONTINUA
Cursuri de perfectionare

Cursuri de recalificare

  • PROIECTE
SIBIMOL

eIFL Direct Moldova

SBM

  • PUBLICATII
Revista ABRM
  • CONCURSURI
TOP-ul Bibliotecarilor

Cele mai bune lucrari in bibliologie

  • MEMBRU
  • COLABORARI
  • FOTOGALERIE
Congresul VI ABRM,
Sedinta in plen

Congresul VI ABRM,
Atelierul

26 februarie 2009,
Atelier

23 aprilie 2009,
Ziua Cartii

28 octombrie 2009,
Masa rotunda

3-4 decembrie 2009,
Seminar International

Google

 

Copyright © 2006 by ABRM Designed by tio